viernes, 27 de noviembre de 2015

Retraso Madurativo

Retraso no desenvolvemento significa que un neno, nena non está alcanzando os pilares de desenvolvemento a idade que se espera cos alcance. Adoitan  ser diagnósticados  na etapa infantil, nenos pequenos, tamén en bebés.
O máis frecuente é que sexa diagnóstico provisional que se fai antes dos 5 anos, para indicar que hai un desaxuste ou una alteración.
Os retrasos do desenvolvemento poden ser un sinal  temperá de dificultades de aprendizaxe ou de atención.
Retraso Madurativo é un término que se utiliza con nenos e nenas de entre 2 a 6 anos. É un retraso cronolóxico, podemos dicir que son nenos, nenas que son como os demais nenos pero que en determinadas áreas do desenvolvemento presentan un retrasos de 1 a 2 anos. O desenvolvemento é o mesmo que os dos outros nenos, nenas só que máis lento.
Afecta a varias áreas de desenvolvemento pode ser a  motricidade, linguaxe, autonomía persoal, control de esfínteres ou desenvolvemento cognitivo.Os nenos, nenas desenvolven habilidades en 5 áreas importantes: 
Habilidades cognitivas 
Habilidades sociais e emocionais 
Habilidades da fala e Linguaxe
Habilidades Motoras
Actividades da vida diaria.
Causas 
Prematuriedad ou baixo peso ao nacer 
Falta de estimulación 
Actitudes na crianza
Outras causas 
Actuacións 
Avaliación 
Estimulación das áreas afectadas debe empezarse tan pronto se teña a sospeita. Será máis efectiva canto máis se incide no núcleo do problema.

Revisións periódicas para axustar a resposta educativa.


Compartido por Jesùs Jarque en su blog Família y cole. Retraso madurativo


No hay comentarios:

Publicar un comentario