viernes, 11 de diciembre de 2020

Libros Feminismo e visibilización da Muller II

Colección de contos sobre galegas que abriron camiños en diferentes ámbitos onde só estaban homes, conseguindo vencer as barreiras impostas de xénero.


Autor/a Anair Rodriguez Rodríguez
Ilustradora Nuría Díaz
editorial Xerais

Contos sobre situacións que se dan na vida diaria a mulleres ou a nenas e como se poden afrontar dende o empoderamento feminino.
Autor/ a varios
ilustadoras Agustina Guerrero,María Hesse,Ana Santos,Naranjalidad,Lady Desidia,Laura Agustí,Elena PancorboyAmaia Arrazola
editorial Nube de TintaNa primeira parte do libro falanos sobre o feminismo como representación da igualdade non de superioridade, na segunda parte fala de coeducación e na terceira parte aborda o tema da relacións chica, chico.

Autora iria Marañón
Editorial: Plataforma editorial

enlace relacionado:familiasenruta.

miércoles, 9 de diciembre de 2020

Lectura fácil: Métodos de redacción e de avaliación

A lectura fácil é unha das solucións que, progresivamente, comezou a implantarse para facer que os contidos sexan accesibles a todos. 

Esta obra pretende recompilar e sistematizar o coñecemento ao redor da lectura fácil e expoñer liñas futuras de investigación. A investigación céntrase en determinar unha definición do concepto de lectura fácil, describir as características dos seus usuarios principais, sistematizar as pautas de redacción de textos en detalle e propoñer métodos de avaliación obxectivos. 

Tamén se expoñen algunhas boas prácticas nacionais e internacionais. Por último, exponse algunhas liñas de traballo a futuro referidas a avaliación con usuarios, deseño de ilustracións e uso de tipografía, entre outros.Índice
Prólogo de Juan Manuel Moreno  Bonilla, Secretario Xeral do Real
Padroado sobre Discapacidade .................................................. 9
Prólogo de Mariano Casado, vicepresidente de  FEAPS ..............    11
Resumo -                  .............................................................  13
Introducción ........................................................................   15
Capítulo 1. Definición do concepto de lectura fácil.....................    17
Capítulo 2. Referencias lexislativas relacionadas coa lectura fácil.    29
Capítulo 3. Usuarios que se poden beneficiar da lectura fácil......     43
Capítulo 4. Método de redacción de lectura fácil ......................     63
Capítulo 5. Técnicas de avaliación de textos de lectura fácil .......    83
Capítulo 6. Selección de boas prácticas en lectura fácil..............   105
Conclusións  ......................................................................    123
Bibliografía   ......................................................................    129

enlace a publicación : lectura-facil-metodos.pdf

Edita:  

Real Patronato sobre Discapacidad. http://www.rpd.es   

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad http://www.msssi.es