miércoles, 14 de agosto de 2019

Guia TDHA - TA

Guías publicadas polo departamento de Educación de Navarra expoñen estratexias para implementar na aula para o alumnado con Trastornos da Aprendizaxe e con Trastorno Por Déficit de Atención e Hiperactividade.1. Introdución.................5
2. O que o profesorado debe coñecer sobre os trastornos de aprendizaxe............................................................................ 7
2.1. Antes do comezo do ensino formal da lectura,
a escritura e o cálculo: prevención....................................................................................... 8
2.2. O ensino formal da lectura, a escritura e o cálculo
algorítmico: detección e intervención precoz...................................................................... 11
2.3. A adquisición de coñecementos a través da linguaxe
escrita e matemático: axustes nos procesos educativos
(metodoloxía e avaliación).................................................................................................. 13
3. O profesorado na aula con alumnado
con trastornos de aprendizaxe:
consideracións e boas prácticas............................................................................ 16
3.1. Prevención: antes do comezo do ensino formal
da linguaxe escrita e matemático....................................................................................... 17
3.2. Detección e intervención: durante o ensino formal
da linguaxe escrita e matemático....................................................................................... 18
3.3. Axustes metodolóxicos e competencias en lectura,
a escritura e cálculo: a adquisición de coñecementos ao longo da
escolaridade ..................................................................................................... 21
4. Adecuación e  flexibilización da avaliación
no alumnado con trastornos de aprendizaxe .......................


enlace para a súa descarga. Guía TA
Introdución   .......................................................................................  5
Que é o TDAH   ................................................................................... 6
Detección e diagnóstico ....................................................................... 7
Tratamento ........................................................................................... 9
Características e Necesidades asociadas a TDAH ............................. 10
Caracteríticas nucleares ......................................................................10
Inatención ...........................................................................................10
Hiperactividade .................................................................................. 11
Impulsividade ..................................................................................... 11
Outras Características ..........................................................................12
Funcionamento Cognitivo ....................................................................12
Funcionamento Socio-emocional .........................................................13
Dificultades de aprendizaxe ..................................................................13
lectura ....................................................................................................14
Escritura ................................................................................................14
Matemáticas ...........................................................................................15
Características específicas de cada etapa educativa ...............................16
PAUTAS PARA A RESPOSTA EDUCATIVA ...................................... 17
Orientacións xerais ................................................................................. 18  
Organizativas e metodolóxicas ............................................................... 18
Aspectos relacionados co comportamento .............................................. 20
Aspectos soico-emocionais ..................................................................... 20
Pautas diferenciadas por etapa escolar .................................................... 22
Primaria .................................................................................................... 22
Secundaria .......................................................................... ......................27
Estratexias de intervención nas dificultades específicas da aprendizaxe...30
Estratexias e pautas para exames e avaliacións .........................................35
Recursos didácticos e de apoio ao profesorado ........................................ 35
Bibliografía  .............................................................................................. 35


enlace para a súa descarga. Guía TDAH