martes, 21 de noviembre de 2017

Revista Convives nº 17/ nº 19 : inclusión e convivencia

Revista CONVIVES nº 17  INCLUSIÓN E CONVIVENCIA
Presentación 
Inclusión e Convivencia 
Àngels Grao e Pedro Uruñuela 

ARTIGOS 

1. Desde a inclusión melloramos a convivencia. Agustín Alcocer e Javier Martínez 
2. Tres nun: a química da inclusión educativa. Raquel Mónica García Bravos 
3. Traballando a inclusión: o Proxecto Roma. Equipo Proxecto Roma e CONVIVES 
4. A inclusión, presente no novo pacto educativo? Mª Luz López de Murillas Urdiain 

Experiencias
1.Unha mirada inclusiva á convivenica. Instituto Madrid-Sur. Madrid 
2. Convivindo dous cocnetes na aula. Antonio Márquez Ordoñez
3. A aula Trampolín CEIP Hispanidade. Zaragoza
4. itinerancia para a inclusión. Almudena García Negrete.
5. A educación desde unha mirada inclusiva: un compromiso compartido
Escuela-Istituto-Comunidad. Masquefa 


REVISTA CONVIVES Nº 19: EN CONVIVENCIA, FUNCIÓNANOS II..

PRESENTACIÓN
En convivencia, funciónanos II. Àngels Grao e Pedro Uruñuela
ARTIGOS 
1. Materiais para construír a convivencia. Manuel Segura Morais
EXPERIENCIAS 
1. Un novo Guernica. IES Johan Carballeira. Bueu. Pontevedra 
2. O que si e o que non do Programa TEI. Javier García Barreiro
3. Equipos de axuda nun centro de Educación Primaria. CEIP Francisco Piñeiro. Valladolid 
4. Convivencia, labor de cada día. CEIP Alonso Rodriguez. Camarena. Toledo 
5. Cultura de cooperación e mellora da convivencia. Colexio Ártica. Madrid 
6. Proxecto MAD 214: co rock a outra parte. IES Poeta Tomás Morais Castelán. Las Palmas de Gran Canaria.
7. Cambia de lentes para mirar o acoso escolar! Área de Convivencia da Consellería de Educación
de Canarias
8. Babelia: emprender e cooperar xera convivencia. IES Pando. Oviedo 
9. A educación emocional: un espazo e un tempo para o saber e a tenrura. IES Hasta Rexia. Jérez da Fronteira. Cádiz
10. Construíndo o plan de igualdade do centro. CEIP Gloria Fortes. Dos Hermanas. Sevilla 
11. A intervención nas brasas: aula de convivencia. IES Estaleiro. El Astillero. Cantabria
12. Compañeirismo activo: unha oportunidade para que o alumnado escóitese, apóiese e cóidese. IES Madrid Sur. Madride IES Renacemento
13. Alumnado mediador en primaria: unha experiencia de escoita e diálogo. Carlos Martínez Andreu. PTSC. Madrid 
14. O ?Buentrato?, programa de mellora da convivencia e prevención da violencia
Graciela Sánchez Ramos. Asociación ANAR

ENTREVISTA a... 
Francisco Imbernón Muñoz 

enlace descarga  revista convives 19

 


enlace ao blog  http://convivesenlaescuela.blogspot.com

domingo, 12 de noviembre de 2017

Guía Familias: Axúdalle fronte ao acoso

ACOSO ESCOLAR ou BULLYING: Maltrato psicolóxico, verbal, físico ou social a un alumno ou alumna por un ou máis compañeiros ou compañeiras de forma reiterada, ao longo dun tempo determinado.
Esta guía ofrece indicadores de alerta físicos, psicolóxicos,  sociais e consellos para as familias.

Sección de psicoloxía educativa
Colexio oficial de Psicoloxía de Galicia.


guia_axudalle_fronte_ao_acoso_escolar

xunta de galicia

via: orientacioncondesa

guía para previr o acoso por razón de discapacidade

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), como plataforma asociativa unitaria de representación, acción e defensa das mulleres e homes con discapacidade e as súas familias en España. Maniféstase a favor da educación inclusiva real e efectiva, rexeitando as desigualdades que poida expor a educación inclusiva que non inclúa unha participación plena no ámbito escolar sen diferenciación, nin acoso.!. INTRODUCIÓN .................................................................................................
2. ACOSO ESCOLAR .............................................................................................
2.1 Que é o acoso escolar? ...............................................................................
2.2 Membros implicados no acoso escolar .....................................................
2.3 Descrición do contexto ................................................................................
2.3.1 Contexto social .......................................................................................
2.3.2 Contexto escolar ....................................................................................
2.3.3 Contexto interpersoal .........................................................................
2.3.4 Contexto individual ...............................................................................
2.4 Causas do acoso escolar contra o alumnado con discapacidade ..................
2.5 Valor humano ................................................................................................
3. EDUCACIÓN INCLUSIVA ........................................................................................
3.1 Igualdade e non discriminación ........................................................................
3.2 Educación inclusiva ......................................................................................
4. FERRAMENTAS FRONTE Ao ACOSO ESCOLAR NO ALUMNADO CON DISCAPACIDADE
4.1 Necesidades detectadas .................................................................................
4.2 Como actuar fronte ao acoso escolar ..............................................................
4.3 Responsabilidade legal sobre o acoso escolar .................................................
4.3.1 Vía penal .................................................................................................
4.3.2 Vía civil ...................................................................................................
4.3.3 Vía administrativa .................
5. MARCO NORMATIVO ...............................................................................................
5.1 Dereito internacional .....................................................................................
5.1.1 Convención Internacional sobre os Dereitos Humanos das Persoas
con Discapacidade: Educación e Dereitos Humanos ..............................
5.1.2 Convención relativa á Loita contra as Discriminacións na Esfera do Ensino 1960
5.1.3 Convención sobre os Dereitos do Neno ..............................................
5.2 Lexislación estatal ..........................................................................................
5.2.1 Constitución Española ...........................................................................
5.2.2 Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
5.2.3 Lexislación educativa ...............................................................................
6. DATOS DE INTERESE .................................................................................................
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................http://www.cermi.es/guía acoso.pdf

CERMI Cómite español de representantes de personas con discapacidad.

Recursos para prevención e intervención no ámbito da conduta na Educación Infantil e Educación Primaria

Esta symbaloo recolle criterios e recursos para a intervención desde a orientación no ámbito da conduta.

Isabel Ibarrola orientadora educativa publica este traballo de recompilación como equipo de orientación, mediante análise de casos nos distintos centros educativos, debate sobre criterios e ámbitos propios de actuación.
Neste taboleiro, recolle recursos diversos: guías, artigos, blogues, outros taboleiros, vídeos, audios, documentos 


:edu.symbaloo.com/mix/conducta

Autoras do recurso: Iturri Garate, Izaskun; MendiveLerendegui, Mª José; Sanz Larruga, Mª Jesús; Toca López de Torre, Mª Teresa; Ucar Estebán, Mª José; Ibarrola Goñi, Isabel.

enlaces relacionados :
OrienTapas https://orientapas.blogspot.com.es/2017/11/recursos-para-la-prevencion-e.html

Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva http://carei.es/recursos-sobre-resolucion-de-conflictos/


domingo, 5 de noviembre de 2017

Cadernos de Orientación


Este caderno ten materiais para traballar co alumno, alumna cara a nova etapa que van comezar.

consta de 59 páxinas os temas que trata son:
O coñecemento de si mesmo (emocións, aptitudes, gustos, afeccións, rendemento persoal).
A organización do traballo persoal.
O Sistema Educativo e a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
O descubrimento das profesións e ocupacións.
A reflexión persoal na toma de decisións.

Resultado de imagen de cuaderno de orientación de educación primariadescarga-los-cuadernos-de-orientacion

Estas actividades poden realizarse como parte da acción tItorial (que impregna toda a actividade docente) e á súa vez, por extensión, do programa de Orientación académica de 6º de Educación Primaria.

Asociación profesional de Orientadores e Orientadoras en Castilla-La Mancha  apoclam

Dislexia: guía de detección e actuación na clase
descarga a guía neste enlace carei.es Dislexia

Índice :

Presentación da Conselleira de Educación, Cultura E Deporte 7
Carta da Asociación de Dislexia de Aragón 10
Introdución 15
1.- O desenvolvemento lector19
2.- Fundamentacion teórica da dislexia 23
3.- Definición de dislexia 33
4.- Clasificación da dislexia 37
5.- Causas da dislexia 41
6.- Avaliación e diagnóstico da dislexia 45
7.- Indicadores da dislexia 49
8.- A actuación na aula co alumnado con dislexia 57
9.- Orientacións ás familias 1
Bibliografía e outras referencias 79
Anexo I: Actividades e xogos para desenvolver unha relación positiva 84
Anexo II: Indicadores de alerta e indicadores de dislexia


presentada el 5 octubre 2017 coincidindo co día europeo da dislexia polo Centro Aragones de Recursos para la Educación inclusiva. via:  Orientación Condesa