domingo, 30 de diciembre de 2012

Guía para pais, nais: Quen che quere a ti, Como educar en positivo


Guia para pais-nais con claves para unha educación positiva, apreciando o tempo que adicamos a os nos fillo/as para observalo no seu momento de desenvolvemento persoal, observar a súa conduta e darlle respostas axeitadas.Índice 
I   Coñece ao teu fillo, filla e comprenderás mellor o seu comportamento. Como é dependendo da súa       idade:
     O bebé de 0 a 12 meses
     O neno, nena de 12 a 36 meses
     O neno, nena de 3 a 6 anos
     O neno , nena de 6 a 10 anos
     O neno, nena de 10 a 18 anos
II   Vínculo afectivo é a súa importancia na relación co teu fillo, filla: Seguridade      e   Confianza
      Como garantizar un vínculo afectivo seguro?
      Beneficios del vínculo seguro
      Adolescencia, cando todo se tambalea. Consellos prácticos
III  Como afrontar e resolver os conflitos
      Claves para resolver os conflitos
      Mitos contrarios á parentalidad positiva
      Alternativas ao cachete, o berro ou a ameaza: É posible e ti podes!
      Normas e límites: Como e cando
      Sancións
      A comunicación asertiva como ferramenta útil
      Exemplos práticos
IV  Consecuencias do uso da forza na crianza dos nenos e nenas
 


   

enlace para descarga da guía 

Edita: SAVE THE CHILDREN. ESPAÑA 
lunes, 10 de diciembre de 2012

Revista Convives nº 2: Condutas disruptivas na aula

 A revista Convives nº 2 diciembre 2012  aborda o tema das condutas disruptivas nas aulas aportando estratexias para manexar estas condutas axeitadamente.

Artigos desta publicación:
1. Unha aproximación as condutas disruptivas. Pedro Uruñuela
2. A interacción do profesorado alumnado e a convivencia na aula. Rosa Marchena
3. Cambios curriculares e oraganizativos necesarios para previr e/ou disminuir a disrupción. Pilar López e Carlos Fernández
4. Claves e dúbidas sobre a disrupción a xestión eficaz da aula. Isabel Fernández
Experiencias
A educación emocional en Educación Infantil. CEIP María Sanz Sautola santander
Mellorar o clima de centro e de aula. Carmen montoro Medina
IES Averroes de Córdoba: Unha apuesta por previr e reconducir. Lourdes Baena e F. Javier Romero
O aula de convivencia, un espazo para a reflexión e o compromiso. MªAsunción Lucio Díez
Entrevista
Federico Mayor Zaragoza. Nélida Zaitegienlace a revista  convivesenlaescuela.blogspot.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Programa de Educación Emocional familia-escola

Programa escolar de desarrollo emocional (P.E.D.E.) da Consellería de educación e deportes do principado de Asturias. 

un libro Guía onde fala dos trastornos de ansiedade, trastorno de conduta e depresión na escola. Outro capítulo onde fala da relación entre o rendemento académico e os trastornos  afectivos.
e tres libros de actividades  para : mestres, pais e nenos de 8 a 12 anos con actividades moi lúdicas. 
Ten como finalidade o desenvolvemento da intelixencia intrapersonal e interpersonal, centrandose na prevención de trastornos internalizados, dos que se fala no libro guía.Guía                                                                actividades para os pais e as nais

                                             actividades alumnado aula


 
viernes, 11 de mayo de 2012

Separámonos e os nosos fillos?. GUÍA PARA FAMILIAS SEPARADAS

Guía  de acción  para os proxenitores 
            

Indice:
- Como afecta a ruptura de parella nos pais e nais  e as súas reaccións ante os fillos
- Como puede afecta aos fillos a separación dos seus proxenitores:
    Fillos menores de tres años
    De 3 a 5 anos
    De os  5  a 7 anos
    De os 8 a 12 anos
    De os 13 a 18 anos
    Dos 18 anos en diante
- Como informar aos fillos da separación dos pais
- Factores que facilitan a adaptación dos fillos a separación dos seus pais
- Os nenos e a relación coa familia extensa
- Os nenos e o colexio
- As novas parellas dos pais e nais
- Parentalidad compartida 
- Axudar aos proxenitores na mediación
- Epílogo 
- Bibliografía 

Edita Departamento de servicios sociales y familia. Gobierno de Aragón

lunes, 30 de abril de 2012

LECTURA INTERACTIVA

 Recollo esta publicación as vexo con moitas posibilidades a desenvolver na aula, así como lúdicas para os/as alumnas.
ORIENTACIÓN: AS FICHAS DE LECTURA AGORA DE MANEIRA INTERACTIVA: de  Orientación los Pedroches.

Deficit de Atención e Hiperactividade Na Casa

Paréceme un artigo moi interesante polo modo de redactar de forma clara e sinxela os aspectos para mellorar a convivencia na casa cando uns pais  teñen un fillo-a con TDHA .

http://psicopedagogias.blogspot.com.es/2011/12/tdah-en-casa.html?spref=bl

miércoles, 28 de marzo de 2012

Resumo e Comentario do documento de Mª Carmen Delgado


                          O  BLOG  ORIENTACIÓN
                                              Autoría: Mª Carmen Delgado Lendíne Neste artigo a autora sinala, a importancia das TICs no mundo da educación hoxe en día. Os orientadores temos que aproveitar as ferramentas que nos ofrecen para chegar de maneira máis eficaz ao alumnado e as súas familias. 
A través do blog pretende incorporar as TICs a labor orientadora, no análise das competencias a desenvolver fala de:

 • habilidades para buscar e obter información.
 • habilidades para transformar a información en coñecemento.
 • habilidades para comunicar a información.
os obxectivos do blog:


 1. Proporcionar ferramentas e información relevante para a toma decisións vocacionais, unha das ventaxas do blog é poder solventar dúbidas puntuais sen necesidade de concertar unha entrevista. Outra ventaxa é a actualización constante da información.
 2. Recopilar recursos, webs, ferramentas para a formación, materiais, etc. relacionados coa orientación e co mundo da educación en xeral. É de utilidade sobre todo se se utliza a subscripción a través das cales podemos recibir as novidades do blog, ben a través de notificacións ao correo electrónico ou mediante as fontes RSS, co conseguinte aforro de navegación.
 3. Pretende proporcionar aos titores, ao profesorado en xeral materiais para a acción titorial: técnicas de estudio, titorías interactivas, materiais sobre as probas de diagnóstico, educación en valores, convivencia. Recurso moi valioso por exemplo son as conferencias en vídeo.
 4. Obxectivo que foise impoñendo pola demanda dos usuarios é facer máis accesible a información acerca de as posibilidades que ofrece o nosos sistema educativo.
Con respecto a información que nos dá en este blog, paréceme amplia articulada é moi ben organizada sobre todo para os principiantes no tema dos blogs, de moita utilidade en xeral para toda a comunidade educativa.
A valoración que fai da falta de tempo, diversidade e amplitude de contidos dentro do mundo da orientación estou toalmente dacordo.
Salientar que o último comentario sobre a necesidade de fomentar o traballo colaborativo creo que é unha reflexión moi importante. 
Penso que é un paso máis avanzado, cando xa ti tes o blog estruturado e dinámico pero un paso importante é moi enriquecedor non só para os recursos materiais, senón é fundamentalmente para o apoio interpersoal nun frente común como é a abordaxe de tantos eidos que abarca o departamento da orientación dun centro. 
domingo, 25 de marzo de 2012

8 Motivos para crear o teu Blog

  8 motivos para crear o teu blog

No documento www.totemguard.com./aulatotem/8 motivos para crear tu blog. 
dá unhas razóns polas que ve o autor a necesidade por parte dos docentes para ter un blog educativo.
Os motivos que sinala son:
 1. Reflexionar a posteriori sobre a evolución do teu traballo e pensamento - xa que un blog é esencialmente un diario, permitindo valorar no tempo o traballo desenvolvido polo autor deste.
 2. Progresar nas competencias TIC - non se pode ignorar este tipo de tecnoloxías se se desexa participar e entender a evolución actual no campo educativo.
 3. Comunicar con outros profesionales da educación - iníciase un diálogo, reflexivo e crítico que axuda a mellorar.
 4. Conectar con alumnos e/ou pais - o blog  é proveitoso para crear un lugar de diálogo e conectar con os alumnos fora do horario lectivo. É moi motivador especialmente para os alumnos que non participan na clase. os pais tamén coñecen mellor ao orientador.
 5. Mellor presentación oral e escrita - mellora a forma de explicar calquer concepto aos alumnos, docentes o para para que poidan entendelo claramente. 
 6. Desenvolver o teu lado creativo - se escribes no blog con frecuencia descubres que has de buscar maneiras creativas de articular ideas ou mensaxes.
 7. Expandir oportunidades profesionais - cando publicas creas unha pegada dixital. Se desexas dar a coñecerte profesionalmente e contribuir ao diálogo educativo do momento o blog é de grande utilidade.
 8. Cambiar a imaxe pública do docente.
Considero que as razóns ou motivos que da o autor están ben definidos é son claros sobre as posibilidades que brinda tanto a nivel persoal, cando fala do desenvolvemento do lado creativo, da expansión de oportunidaes profesionais; como do desenvolvemento profesional para un orientador/a.
Analizando dende clave orientadora, todos estes motivos son aproveitables e moi válidos para mellorar no traballo diario. Por outra banda é certo que afacerse a empregalo con certa regularidade, analizar o tempo que leva o elaborar presentacións, artigos etc. se en principio non debe ser un impedimento para descartar este recurso; se hai que telo en conta é prever cando un ponse mans a obra no desenvolvemento do teu blog. Penso que tanto a planificación, organización como constancia para conseguires pouco a pouco sentirse cómodo/a no manexo dun blog, son aspectos fundamentais.    
Verse reflexar o que ti fas, o plantexamento do traballo do departamento nas públicacións, artigos, ... é un obxectivo que debería compensar o traballo que conleva ter o blog.