martes, 27 de septiembre de 2016

Intelixencia emocional. O segredo para unha familia feliz. Unha guía para aprender a coñecer, expresar e xestionar os nosos sentimentos.

Conocer, expresar e xestionar sentimentos. 
Mediante xogos e exercicios pretende axudar a identificar os sentimentos, pensamentos e emocións na familia.

Índice:
A Intelixencia Emocional no pai e na nai
Autocoñecemento como punto de partida
As emocións e a súa influenza na familia
Poñendo nome aos sentimentos 
Traballando os sentimentos
Motivación: emocións e valores en xogo
A empatía comprendendo aos nosos fillos
A comprensión dos sentimentos dos fillos
Como manexar os límites na educación
Escoitar e transmitir comprensión aos noso fillos
As emocións dos fillos
Os sentimentos do neno, nena
Como educar aos noso fillos con intelixencia emocional
Xogos e estratexias para a aprendizaxe e o desenvolvemento da intelixencia emocional.
A aplicación da intelixencia emocional en situacións difíciles da vida familiar
O conflito e as situacións difíciles
A intelixencia emocional na sexualidade e nas relacións afectivas
Aplicación da intelixencia emocional nos problemas de adiccións
Maltrato e acoso escolar algunhas pistas desde a intelixencia emocional 


Autora: Cristina Muñoz Alustiza
edita: Consejería de Políticas Sociales y Familia. D.G. de la Familia y el Menor. Comunidad Madrid.
versión en pdf  dixital 8.81 Mb

http://www.madrid.org

martes, 20 de septiembre de 2016

Orientacións para a descripción do nivel competencial do alumnado de primaria

A Consellería de Educación de la Junta de Andalucía presenta este recurso que consiste nunhas orientacións e descriptores que non deben considerarse prescriptivas nin de uso obrigatorio, senón máis ben como material de apoio para o profesorado e os centros educativos que, á súa vez, poderá ser utilizado para expoñer ao alumnado e as súas familias os fundamentos das decisións tomadas en relación co nivel competencial adquirido.

A formulación do currículo ao redor das distintas áreas configura o denominado perfil área, determinado polo conxunto de aprendizaxes que se agrupan ao redor dunha área de coñecemento. O perfil competencia, en cambio, ven determinado polas achegas que desde as distintas áreas realízanse ás competencias crave.

Resultado de imaxes para Junta de Andalucía orientaciones para la decripción del nivel competencial del alumnado de primaria

Estas escalas ofrécense, por tanto, como referentes para describir o nivel competencial que se espera que alcanzase o alumnado en termos de logro, ofrecendo unha imaxe global do mesmo. 
A determinación do nivel competencial máis axustado corresponde ao equipo docente que, desde o seu traballo directo co alumnado, pode valorar os logros alcanzados polo mesmo e o seu progreso ao longo dos cursos da etapa.enlace: www.juntadeandalucia.es/educacion

martes, 13 de septiembre de 2016

Educación Emocional: Exercicos para traballar a enfado e a rabia

Técnicas para calmar o enfado:
Respiración
Soltar a enfado a través dun obxecto que poidamos tirar ou golpear
Debuxar o enfado
Saltar
Debuxar- pode ser libre, o que apeteza ou suxerido
Escribir- como me sinto nese momento, podemos darlle a opción de rompelo para Visualizar que o enfado desaparece.
Mandalas 
Mesa da paz- serve ar relaxarse e resolver conflitos, poden levantarse cando queiran e poden estar sós ou acompañados.
Reflexión- dependendo da idade se lles pregunta como se sentiron nas actividades.Técnicas de yoga, relajación y autocontrol para trabajar la rabia con niños. Actividades para el cuento de vaya rabieta.:

Un exemplo das propostas que fai para o conto "Vaya Rabieta" é a actividade de "estatua enfadada, estatua revoltosa" onde cada vez que se pronuncie "estatua enfadada" hai que pararse e por cara de enfadado, podemos facelos con outras emocións, logo ao nomear "estatua revoltosa" movémonos por todo o espazo. Este exercicio serve para que os nenos relacionen as emocións co seu corpo e aprendan a identificalas.
Pequena sesión de yoga a continuación, con posturas acordes a idade, para os máis pequenos de animais.
 

 enlace ao conto you tube: vaya rabieta 
                    

 enlace ao artigo desde o blog de Yaiza Lorenzo:  www.yaiyoga.es

Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia

O plan dirixise a toda a comunidade educativa non universitaria, pretende involucrar a profesores, persoal de administración e servizos, pais, nais,e demais persoas que son responsables do principal colectivo destinatario da coeducación o alumnado.
Que o xénero non sexa motivo de discriminación, require que sexa tratado desde o ámbito educativo para que se difunda, desde  os primeiros anos de escolarización co obxectivo que a violencia de xénero poida desaparecer da nosa sociedade.
Outra finalidade deste Plan é a integración e normalización da diversidade afectiva e sexual, xa que ningunha persoa debe sufrir ningún tipo de discriminación no ámbito educativo polas súas opcións. Débese potenciar unha educación tolerante e integradora que non impoña un modelo uniforme de sexualidade como predominante.
Na aplicación deste plan resulta de especial importancia a colaboración e apoio dos departamentos de orientación dos centros educativos xunto co resto do profesorado, como recurso necesario para a inclusión e par a mellora da intervención educativa en termos de igualdade. 


Eixes do plan:
1. Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.
2. Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, desde a liberdade e diversidade de opcións.
3. Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara o éxito escolar e garantir que a formación inicial e ao longo da vida acolle a todo o alumnado na súa diversidade
(étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual , de xénero, lingüística ...).
4. Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual e afectiva.
5.Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de xénenro e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os membros da comunidade .
6. Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica a violencia de xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial atención a prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple ( diversidade funcional, étnicas, de procedencia, etc.)

enlace : www.edu.xunta.gal/portal  miércoles, 7 de septiembre de 2016

Ideas, experiencias de César Bona

Xa vai facer un ano desta entrevista, pero segue sendo de actualidade as propostas que sinala César Bona.
Recollona aquí para refrescar, no inicio de curso valores, ideas, obxectivos que rodean e conforman o mundo educativo.
César Bona sinala que nas súas clase dase a empatía. " a primeira causa do fracaso escolar e que non facemos da escola un lugar a onde os nenos queiran ir". 
Cre que os nenos, nenas non son só os adultos do mañá, senón os habitantes do presente. 
" Temos que ensinarlles a ser mellores que os seus compañeiros, senón a ser mellores que o que eran antes"
"Os curriculos son esaxeradamente largos", "E se nalgún momento hai que esquecerse destes datos e falar días e días cos nenos de cousas máis importantes que a Idade Media, debemos facelo. Debemos falar sobre a interacción entre eles, sobre a cooperación, sobre o respecto." 

Resultado de imaxes para César Bona maestro

Afirma: "Lonxe de facer un mundo competitivo, que é o que fixo a escola moitas veces, debemos construír un mundo cooperativo".

"Empeñámonos tanto en ensinar aos nenos que nos esquecemos de convidalos a aprender. Eu vexo máis importante abrir unha porta á curiosidade dos nenos, nenas que darlles toda a información, porque se eles ven como funciona, van a estar sempre entrando e saíndo por esa porta."

Con respecto aos país "o diálogo é imprescindible"" algúns pais cústalle entender que os nenos, nenas teñen que aprender cousas que non están nos libros, pero pouco a pouco van comprendendo a situación" " O que está claro é que cando a un neno convídaslle a superarse, ou cando confías nel, os resultados son marabillosos. Pero para que ti confies nun neno e escoiteslle, necesitas tempo".


accede á entrevista completa neste enlace: http://m.publico.es/sociedad

viernes, 2 de septiembre de 2016

Entrenador de Aprendizaxes Auténticos

Para empezar neste novo curso  recollo desde o blog de Jblasgarcía, esta infografía que paréceme clarificadora e motivadora, dun perfil docente como entrenador e guía das aprendizaxes dos seus alumnos.enlace :acogidayel2.blogspot