viernes, 18 de octubre de 2019

Protocolo para atención educativa ao Alumnado con Altas Capacidades

Pódese considerar que as altas capacidades intelectuais son un feito diferencial que supón a presenza dun potencial elevado nalgunha área ou áreas de desempeño humano en comparación cun grupo de referencia. O potencial vén dado, pero é á educación a quen lle corresponde desenvolvelo. 
Este protocolo para a atención educativa das Altas Capacidades pretende ser unha ferramenta de uso para profesionais do ensino e para as familias.
                                                               enlace para a súa descarga

Indice:
1. Introdución

2. A inclusión como principio

3. Conceptos
3.1 Altas capacidades intelectuais
3.2 Dobre excepcionalidade
3.3. Mitos e realidades

4.    Identificación do alumnado con altas capacidade intelectuais
4.1  Indicadores de altas capacidades intelectuais
4.2. Avaliación psicopedagóxica e traslado da información

5. Intervención educativa co alumnado con altas capacidades intelectuais
5.1 Orientacións para o centro educativo
5.2 Orientacións para a aula
5.3 Oferta de medidas educativas ordinarias
5.4 Oferta de medidas educativas extraordinarias
5.5 Orientacións para a avaliación curricular
5.6 Orientacións para as familias
5.7 Seguimento da intervención

6. Bibliografía
6.1 Bibliografía para afondar no coñecemento
6.2 Bibliografía para a práctica

Edita Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia.