miércoles, 24 de febrero de 2016

TEA: Aprendo no Recreo

O recreo é unha parte máis da xornada, onde existen as maiores oportunidades de socializar e desenvolver relacións significativas, pero onde tamén existen as maiores dificultades para as persoas con diversidade funcional, e en concreto con TEA, así como os maiores riscos para atoparse con situacións de abuso e discriminación.obxectivos:
- Desenvolvemento das habilidades socio-comunicativas nos alumnos, alumnas con TEA.
- Imitación de modelos de interacción axustados que ofrecen os adultos por parte doutros alumnos do centro a hora de relacionarse co seu compañeiro con TEA.
- Desenvolvemento de apoios naturais por parte doutros iguais do centro escolar, a través dunha mellor comprensión das características do seu compañeiro con TEA, e o respecto e a aceptación das mesmas.

Indice:
- Xustificación
- Obxectivos desta guía
- Diferentes recreos, diferentes barreiras
- Alumnos, Alumnas con TEA
- Que pretendemos conseguir cunha intervención nas habilidades sociais no contexto educativo?
- Como podemos mellorar a adaptación do alumno, alumna con TEA no recreo?
- Ideas clave da guía
- Bibliografía 

Guía que edita a Asociación Autismo Sevilla.
Autora Natalia de Francisco Nielfa

Diálogo entre Neurociencia e Educación

Este é unha selección de ideas relacionadas coa educación, do texto que recolle a correspondencia epistolar entre Antonio Marina e Joaquín Fuster, publicado na revista Participación Educativa.

"Todas as funcións cognitivas e emocionais utilizan a memoria. hay tantas clases de memoria como sistemas de función nerviosa".
"As redes cognitivas de memoria personal con todos os seus matices emocionais, vanse organizando a si mesmas a medida que se adquiren, entrando a formar parte dunha xerarquía de redes corticais ampliamente distribuídas, interconectadas e solapadas entre si".

"Aínda que é verdade que a corteza prefrontal, no cume do ciclo para a conduta e a linguaxe novedosos, actúa como directora de orquesta, a acción pode ter o seu inicio e calquera parte do ciclo: no medio ambiente, no medio interno (e.g., instintos), na corteza posterior ou na corteza frontal.
polo tanto é incorrecto supoñer que todo ciclo comenza coa percepción". En realidade pode argüírse que o primeiro ciclo da vida comenza coa acción: o choro do recentemente nado.
"Hai que falar dun ciclo percepción- acción"


  Photo credit: Abel + 700k via Visualhunt / CC BY-NC-ND 

"Importante en educación é aprender a aprender para facer desenvolver as funcións innatas da  corteza prefrontal é facelas habituais".

"O pais, titores e mestres en xeral pechan no medio ambiente o ciclo do educando. O ciclo emocional, ou afectivo paralelo ao cognitivo é fundamental para o rendemento escolar" 

"Aumentar a capacidade de postergar o impulso a obter a gratificación inmediata é un signo de madurez emocional e cognitiva a calquera idade a calquera idade"

artigo da revista Paticipación Educativa
Joaquí Fuster uno de los grandes de entre los grandes de la comunidad científica que trabaja en neurociencia. www.joaquinfuster.com
Antonio Marina figura do panorama intelectual español. La descripción sintética de su vasto programa de investigación comienza recurriendo a sus propias palabras "comienza en la neurología y concluye en la ética"

miércoles, 17 de febrero de 2016

Mindfullnes guía práctica para profesionais da educación

Grupo de traballo de Mindfullness na Aula do CEP Cantabria.
                                           Photo credit: Antonio Marín Segovia on VisualHunt

Consta de 8 prácticas que inclúen os seguintes apartados: obxectivo, desenvolvemento, circunstancias e material adecuado. aplicacións ao día a día e conclusións
Índice:
sesión I parte I : O piloto automático
              práctica nº1:  O escaner corporal
sesión I parte II: O piloto automático
            práctica nº 2: A Uva pasa
sesión II: Traballar as barreiras
            Práctica nº3: Traballar as barreira
sesión III: Meditación do corpo e a respiración
            práctica nº4: Meditación do corpo e a respiración
sesión IV: Estar no presente
            práctica nº5: Estar no presente
sesión V: Aceptando as nosas dificultades
            práctica nº6: Aceptando as nosas dificultades
sesión VI: A meditación da amabilidade
            práctica nº7: A meditación da amabilidade, tamén chamada da compaisón.
sesión VII: Cando deixaches de bailar?
             práctica nº8: Cando deixaches de bailar?
sesión VIII: O río da vida
             práctica nº9: O río da vida.
Estratexias control do comportamento na clase

Bill Rogers expone cinco estratexias para o manexo da clase:


1 Indicacións con pausa táctica, cando vaias a dar unha instrucción sigue a secuencia de tres pasos: consigue a atención, fai unha pausa e dá a indicación. para conseguir a atención chama ao alumno polo seu nome e si é para toda a clase da unha mensaxe do tipo " atención, escoitarme un momento" a continuación a pausa que é fundamental a explicación é que sen esa parada, aos alumnos, alumnas resúltalles máis difícil distinguir entre o que dis para conseguir a súa atención e o que lles indicas que teñen que facer. Por último a indicación que debe ser en positivo. (comunicar o que teñen que facer: escoitar e non o que teñen que deixar de facer: falar). As indicacións débense dar cun ton de voz firme pero amable.

2 Se queres chamar a atención dun alumno, alumna diríxete a el e pregúntalle que estar a facer?que tes que estar facendo? non empregues o por qué para estas situacións só consigues entrar nunhas explicacións que non conducen a nada.
3 Acordo parcial cando o estudante xustifican o seu comportamento cunha razón irrelevante, o mellor é facer un bloqueo asumindo a postura. " vale pode que xasí, pero eu necesito que fagas..."
4 Permiso condicional "Cuando acabes, entón podes ir .."
5 Elección forzada ten dúas maneira de facela a 1º e darlle ao alumno, alumna dúas alternativas "podes estar en silencio ou podes cambiar de sitio" a 2º é darlle unha alternativa axeitada e as consecuencias de non facela "podes darme iso ou tereri que escribir unha nota aos teus pais".
Para aplicar a acción disciplinaria que capacitar os alumnos a seren responsables súas propias opcións de comportamento. Construír ...
recompilado: educaciontdah.wordpress

lunes, 15 de febrero de 2016

Enseñanza multinivel: Aprendizaxe por Tarefas

O deseño de actividades multinivel constitúe outra forma de atender a diversidad no aula porque posibilita que cada alumno, alumna atope, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades acordes ao seu nivel de competencia curricular.
Obxectivo, a eficacia educativa:
Que todo o alumnado acceda aos contidos de aprendizaxe.
Que poida participar na aula.
Que poida ser avaliado xustamente no seu progreso das aprendizaxes.
que poida experimentar éxito na súa aprendizaxe como membro valorado grupo.Enseñanza Multinivel (DPM) from Jose Blas Garcia Pérez

enlace relacionado: siesporelmaestronuncaaprendo

miércoles, 10 de febrero de 2016

Personalizando a Aprendizaxe

Infografía onde se explica que é e como se pode implementar na aula. Nunha entrada anterior recollo a a diferencia entre educación personalizada, individualizada e diferenciada, escrita por Javier Tourón.
Nesta infografía explica como o deseño curricular pode abordar a aprendizaxe personalizado, centrado nos aprendices, que engloba tanto a aprendizaxe diferenciada como a individualizada.

   
El aprendizaje personalizado ¿qué es?:
martes, 9 de febrero de 2016

Saúde Mental na Escola

Desde el equipo de tuitorientadoras e tuitorientadores de guardia con el hashtag #SaludMentalEnLaEscuela recompilación con storify de tuits, infografías e recursos educativos abertos coordinado pola orientadora  María del Camino PérezImplicacións da clase ao revés ( Flipped Classroom)

os seus iniciadores Bergmann e Sams afirman que a clase invertida ( Flipped classroom) é unha estratexia que ten que adaptarse as condicións de cada aula cun enfoque diferente no proceso da aprendizaxe.
implica  moitas cousas ademais de emplear a tecnoloxía nas aulas. Esta estratexia consigue demostrar que se debe e se pode ensinar e aprender dunha maneira máis motivadora, personalizada e eficaz. En definitia, exporse a aprendizaxe e, por tanto, o ensino doutra maneira e cun enfoque que dea protagonismo ao alumnado, que o axude a ser crítico e, sobre todo, autónomo, para que estea preparado para as novas demandas para o futuro.

Implicacións da clase ao revés ( Flipped Classroom):
- permite empezar a cambiar os roles de alumnos, alumnas e docentes chegando aos poucos a eses novos roles necesarios para a educación do século XXI. Alumnos, alumnas  protagonistas da súa aprendizaxe e docentes que serven de guía de aprendizaxe.
- Fomenta a utilización de metodoloxías activas ao trasladar ao aula toda a actividade do alumno, alumna e ao necesitar encher a aula, antes repleta de explicacións do docente, de moitas estratexias de traballo. 
- Aproveita os beneficios do uso da tecnoloxía no aula e fóra dela ao poder utilizar os recursos que nos ofrecen as ferramentas e aplicacións e os dispositivos móviles, conseguindo achegar e compaxinar a aprendizaxe formal desenvolvido no aula e a aprendizaxe informal. De forma que o illamento no que se move a escola convencional queda reducido ao favorecer o m-learning.
- É unha estratexia complementaria con outras metodoloxías activas no aula como ABP, a gammificación ou a aprendizaxe cooperativa coas que se pode combinar de xeito fácil e natural.
- Facilita a atención á diversidade ao posibilitar a aprendizaxe a ritmos distintos e porque, tanto os compañeiros como o profesor poden dedicar máis tempo a atención do alumnado que presenten máis dificultades na súa aprendizaxe.
- axuda a desenvolver unha avaliación formadora e de proceso ao poder contar co apoio máis fecuente do docente no aula para poder resolver dúbidas e corrixir erros no proceso de aprendizaxe do alumnado.

 autor Manuel Jesús Fernández Naranjo accede ao artigo completo: www.educacontic.es/blog

enlace relacionado: http://www.theflippedclassroom.es/
Aprendizaxe: Personalización, Diferenciación e Individualización

Barba Bray e Kathleem McClaskey cofundadoras de Personalize Learning L.L.C., autoras dunha táboa cos término diferenciación, personalización e diferenciación centrada no alumnado máis que na instrución. Determinaron co uso do término de "aprendices" era máis preciso que o "estudantes".
Sinalan que a aprendizaxe ocorre en calquera lugar, en calquera momento, con calquera persoa, polo que o aprendiz vai terminar por ser o condutor e dono da súa propia aprendizaxe.


PERSONALIZACIÓN-03-INED21

Traducida por Javier Tourón no seu artigo : //ined21.com: personalización, diferenciación e individualización onde nos aclara que a personalización inclúe a individualización e a diferenciación.

Peggy Levitt : Os nenos, nenas non nacen con prexuízos apréndenos

Peggy Levitt: socióloga, escritora e profesora entrevista por Tiching.
Recollo algúns dos seus comentarios:

Vivimos nun mundo cada vez máis multicutural.
Cales cre que son as habilidades e/ou capacidade básicas que un profesor debe ter para poder afrontar con éxito este novo contexto?
Curiosidade. Se o profesor non é curioso sobre o pasado e as experiencias da cada un dos seus alumnos, alumnas, está a perder unha moi boa oportunidade para axudarlles e para aprender da variedade que se concentra na súa clase. Tamén é necesario contar con capacidades e valores cosmopolitas. 

Peggy Levitt | Tiching

A que se refire?
Falamos, por exemplo do interese, da capacidade de abrirse a algo distinto, de facer boas preguntas e escoitar as respostas de ser capaz de crear pontes entre alumnos, alumnas e experiencias distintas e de crear un ambiente de aula no que todos os estudante síntanse acolleitos.

Os nenos, nenas non nacen con prexuízos, apréndenos das súas familias, veciños, nos colexios, etc.  Debemos ensinarlles desde pequenos que a norma é vivir nun ha sociedade multicultural onde respectamos a todas as culturas. 

cales son as habilidades/capacidades que debe ter un cidadán global?
Ter pensamento crítico, mente aberta, estar disposto a atopar e coñecer a outro, preguntar, escoitar e compartir. É impotante ademais, que estas capacidades, transmítanas os docentes dentro do aula co seu propio exemplo.


accede a entrevista completablog.tiching.com

jueves, 4 de febrero de 2016

Estratexias de pensamento: Cronograma

Organizador visual que sirve para plasmar de forma gráfica e escrita informacións ordenadas temporalmente.
Pódese aplicar a contidos e tamén para organizar as tarefas do día, semana, etc.

Este organizador visual tamén serve para organizar información, secuencias temporais de distintas materias porque facilita a comprensión de épocas ou franxas de tempo desde diferentes ámbitos.


O uso dunha cor diferente para cada parte do cronograma axuda a distinguir e a comprender as distintas secuencias temporais, e a inclusión de debuxos, flechas, palabras facilita a visualización e o recordatorio dos conceptos estudados.

compartido por: laeduteca.blogspot.com

Guías "Como ser legais en Internet"

A axencia española de protección de datos presenta unhas guías para evitar cometer ciberdelitos. 
"Sé legal na Internet" dirixida a mocidade e  "Ensinalles a ser legais na Internet"  para familias e profesorado. O seu obxetivo é mediante actuacións preventivas dirixidas a informar e sensibilizar sobre as consecuencias negativas de determinadas condutas, educando e formando aos alumnos, alumnas na privacidade e protección de datos.
Con estas guías pretende evitar cos alumnos, alumnas escolarizadas poidan cometer un delito, como que favorezan a comisión do mesmo por parte de terceiros coa súa propia conduta e sen ser conscientes diso.

Cómo ser legal en Internet
Fichas para traballar:
ficha 1: Datos persoais que compartes
ficha 2: Cousas que non che gustarían que fixesen cos teus datos persoais.
ficha 3: Protéxete
ficha 4: Ciberbullying 
ficha 5: Ciberbaiting
ficha 6: Grooming
ficha 7: Sexting
enlace www.tudecideseninternet.

Enséñales a ser legales en Internet

enlace tudecideseninternet.es/Guia_formadores

Ten as mesmas fichas ca guía para mocidade, para o seu tratamento desde a familia ou profesorado.