martes, 31 de octubre de 2017

Vídeo diversidade sexo-xenérica

Son nenos e nenas que desde a súa primaira infancia manifestan ser do sexo contrario ao que o seu corpo di. Sorprenden a familia coa firmeza da súa identidade.
Neste vídeo reflictese a Transexualidade e Disforia de Xénero, disconformidade co xénero asinado ao nacer. onde falan nenos, nenas, mozos e mozas das súas experiencias. Este vídeo foi premiado en distintas colectivos.


enlaces relacionados:
IES aplica un programa de género a niños transexuales
noticia El niño es ahora una niña 
protocolo da Xunta Identidade de Xénero

gracias  por compartirlo   monicadizorienta

domingo, 29 de octubre de 2017

Guía Diversidade Sexual e de xénero

Nun sistema educativo coeducativo e inclusivo, debe de ser motor do cambio. En primeiro lugar debemos coidar a propia contorna, xa que non podemos esquecer que nel atópanse mozas, mozos que están a desenvolver a súa propia sexualidade e identidade de xénero, e é de suma importancia facerlles sentirse
libres de discriminación e sobre todo que poidan comportarse e manifestarse en liberdade.
Debemos abordar o tema na súa totalidade, non esquecendo que as diversidades son múltiples, con distintos matices, e que a propia diversidade
enriquécenos.

ÍNDICE
1. Por que esta guía 3
2. Conceptos fundamentais 5
3. Somos persoas diversas 8
4. Como traballar a diversidade afectivo-sexual
e de xénero na contorna educativa 11
5. Discriminación, violencia e bullying 15
6. Como actuar en caso de producirse
    LGTBIQ fobia 20
7. Escola LGTBIQ amiga 23
8. A coeducación é o camiño 25
9. Grupos LGTBIQ e páxinas web 27
10. Bibliografía e outros materiais 28


  accede a guía neste enlace diversidad-sexual-y-genero

Contos para traballar a convivencia e o respecto á diversidade

Recolllo libros para traballar a convivencia na titoría, a partir do traballo da orientadora Rebeca Lameda.

La Lección de August .
autor: R.J. Palacio
Editorial: Nube de Tinta

"Todos deberiamos recibir unha ovación polo menos unha vez na nosa vida, porque todos vencemos ao mundo."Auggie


Título: Wonder. Todos SomosÚnicos
Autor: R.J. Palacio
Editorial: Nube de Tinta 
Versión ilustrada e máis sinxela para traballar con nenos, nenas na aula a historia de August.


Título: Wonder . El libro de los Preceptos
Autor: R.J. Palacio
Editorial: Nube de Tinta  
Este libro está destinado a toda a comunidade educativa ensina en educar en valores de inclusión , de tolerancia, solidariedade e respecto á diversidade.Título: No me invitaron al cumpleaños
Autora. Sussan Isern
Editorial: Nube de Ocho


Descubrir que non estás convidado a un aniversario pode ser motivo de tristeza. Como afrontar o feito d ser excluído?. Está historia máxica ensínanos a comprender que non podemos telo todo e as veces é mellor así.

Título: Desde una estrella distante
Autor: Agustín Fernández Paz
editorial: Anaya 
Van a mudar de ciudad de Lugo a Vigo. Os seus pais están preparando todo, mentra ela está coa súa avoa e atopa na bufarda  un ratiño que fala con ela. este ratiño ten a facultade de cambiar de forma e facerse invisible.

Título: Esmeralda y yo
Autora: Bea Tormo
Editorial : Anaya

Angela se acaba de mudar de ciudad, ten que compartir habitación coa súa irmá pequena e por riba non se acaba de levar ben con algúns dos seus compañeiros de clase. Menos mal que ten un peixe Esmeralda, ao que lle conta todo.

Título: Malena Ballena
Autor: Davide Cali
Editorial: Kalandraka 
Traballa a aceptación dun mesmo como superación das críticas dos demás. está abordado con inocencia, dozura e humor. 

Uma está triste e a realidade é que está a sufrir acoso escolar . Material para aula
Título: ¿Qué le pasa a Uma?
Autora: Raquel Díaz reguera
Editorial: Nube de Ocho 


Título: ¿ Qué le pasa a Nicolás ?
Autora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Nube de Ocho
Nicolás está triste e a realidade e que está a sufrir acoso escolar. Material para aula

Título: El Padrino
Autor: Alberto Rojas Apel
Editorial. S.M.
Norberto acaba de mudarse a unha cidade grande, diante dos obstáculos que atopa desenvolvese a súa timidez. No colexio os alumnos, alumnas maiore son padriños dos máis pequenos durante un ano. El terá unha afillada que lle dará moito traballo. Enlazo ao traballo  da orientadora rebeca Lameda no blog  orientapas.blogspot.com.es onde tedes moitos máis libros.Patios dinámicos

Este é programa para implementar no patio escolar para nenos e nenas  que teñan TEA ou non. Esta no libro de Gey Lagar "Patios e Parques Dinámicos". Gey Lagar traballa na Asociación Asperger de Asturia. Desenvolve o Programa Patios e Parques Dinámicos como ferramenta de Inclusión social, implementándoo en varios centros educativos do Principado de Asturias.
Esta ferramenta tamén vai dirixidas as familias con estratexias para a hora de xogo.Esta metodoloxía:
Favorece a inclusión dos alumnos, alumnas con TEA.
Favorece un clima de entendimento e respecto achega dás características personais do alumno, alumna.
Favorece eliminar condutas estereotipadas.
Os pasos que segue son:

 • Explicarlles onde se xoga e como se xoga
 • Darlles seguridade
 • Traducir situacións sociais 
 • Axudar a aceptar as norma 
 • Axudar a seguir as normas do xogo
 • Facerlles ver que poden xogar con todos, todas
 • Facerlles ver a todos, todas que poden xogar con eles.
 cómo facemos a planificación:
 1. Onde - lugar do patio tranquilo
 2. Cantos recreos á semana
 3. Utilizar apoio visual na clase e na familia
 4. Elexir un profe de xogo do claustro
 5. Crear un equipo de patios dinámicos e planificar días e horarios, empezar un día á semana e ir aumentando.

Enlaces relacionados
vídeo explicativo de Gey Lagar https://vimeo.com/139674730
entrevista a Gey lagar  #mesaautismo3
Enlace páxina facebook
lunes, 9 de octubre de 2017

Recursos educativos abertos TDAH

Desde o blog OrienTapas se propuso unha recopilación sobre TDAH  de maneira colaborativa, en tres categorías:
- Artigos e entradas para a reflexión.
- Recursos educativos abertos.
- Outras ligazóns relacionadas.


están recopilados en este SYMBALOO. Traballo feito pola Orientadora Isabel Ibarrola.

Medidas para unha favorecer unha educación de calidade para todos e todas


Facendo unha lectura do decreto de atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia . 
destaca entre principios para conseguir o éxito escolar de todo o alumnado. principios como a equidade, a inclusión e a non discriminación, a flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado e adecuar as actuacións organizativas e curriculares.
"concíbese a atención educativa á diversidade como un conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos  eestilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e oragnizativas que contemplen a pluralidade" Decreto 229/2011 de 7 de diciembre.

Recollo un artigo de Coral Elizondo onde fala desas actuacións para favorecer a educación de calidade para todo o alumnado
Medidas curriculares
Obxectivo que todo o alumnado teña logros. Educación personalizada.

Medidas organizativas 
Todo o el alumnado está presente en el aula. Apoios dentro da aula.Grupos interactivos. Docencia compartida.

Medidas Metodolóxicas
Que permitan, logros e progresos de todo el alumnado e que sexan motivadoras.
Aprendizaxe Baseada en Proxectos
Aprendizaxe Baseada en Problemas 
Aprendizaxe Servizo 
Traballo por ambientes ou recunchos 
Aprendizaxe cooperativa 
Flipped classroom 
Cultura do Pensamento 
Pensamento computacional 
Realidade Aumentada ...

Medidas Sociais
Obxectivo emporedar a todo o alumnado. 
Crear entornos acogedores e seguros. 
Modelo de convivencia proactivo con valores inclusivos compartidos e visibles para toda a comunidade. 
Actuacións educativas de éxito que favorecen un bo clima de convivencia 
Maior participación de todo o alumnado, de toda a comunidade na vida do centro
Eliminar barreiras visibles e invisibles
Altas expectativas para todo o alumnado 
Educación emocional 
Escola aberta e participativa 

accede á entrada completa    medidas para la inclusión