miércoles, 28 de agosto de 2013

RETRASO SIMPLE DA LINGUAXE .


Para a recollida de datos dos cativos con dificultades no desenvolvemento da súa linguaxe temos esta ficha onde recoller as observacións.

Recompilado  en Aula propuesta educativa

ACTIVIDADES PARA POR EN MARCHA UNHA APRENDIZAXE COOPERATIVA

Nesta presentación temos un resumo das características positivas desta práctica, cara a aprendizaxe dos nosos alumnos.
E tamén mostra un exemplo de actividade con está metodoloxía.


recompilada do Blog de Susana Vila, Orientación Educativa y Tutoría