martes, 5 de diciembre de 2023

Guia do Xogo e o Xoguete

Os produtos recomendados nesta Guía foron sometidos a exhaustivos estudos para demostrar a súa adecuación ao uso e o seu valor psicopedagóxico e lúdico.

Non podemos afirmar que os incluídos nesta Guía son os mellores produtos do mercado, pero si que todos os recomendados nela son produtos que superaron satisfactoriamente os estudos pertinentes.Enlace para a súa descarga 


Recomendacións prácticas para as Familias

- Teña en conta a idade e o nivel de madurez do neno, nena e escolla os xoguetes adecuados as súas preferencias e necesidades.

- Regale xoguetes suficientes e variados que desenvolvan funcións diferentes e que sirvan para estimular a imaxinación e creatividade ou calquera aspecto da personalidade e sen facer distincións en canto a sexo.

- Non compre os xoguetes que os nenos, nenas solicitan sen comprobar a súa idoneidade. 

- Dialogue cos seus fillos ou cos seus alumnos, para axudarlles a ter unha visión crítica do que ven e observan.
 
- Eduque aos nenos para que se responsabilicen da orde e coidado dos seus xoguetes.
 
- Fomente o intercambio de xoguetes que os seus fillos xa non utilizan con outros nenos, nenas da súa contorna (familiares, veciños, amigos, compañeiros).

Non esqueza que o mellor xoguete que se pode regalar a un neno, nena é o tempo dos seus pais, nais.A Convención sobre os Dereitos do neno e nena


A Convención sobre os Dereitos do Niño (CDN) é o tratado internacional de dereitos humanos que se centra nos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes (menores de 18 anos).
Os 54 artigos que compoñen a Convención recollen os dereitos económicos, sociais, culturais, civís e políticos de toda a infancia. A súa aplicación é obrigación dos gobernos, pero tamén define as obrigacións e responsabilidades doutros axentes como os pais e nais, profesores, profesionais da saúde, investigadores e os propios nenos e nenas.

Cales son os principios desta convención ?
  • Non discriminación: todos os nenos e nenas teñen os mesmos dereitos, non importa a súa cor de pel, a súa relixión, a súa procedencia ou as ideas dos seus pais.
  • Interese superior do neno: calquera decisión, lei ou política que poida afectar a un neno ou nena ten que ter en conta que é o mellor no seu caso.
  • Dereito á vida, a supervivencia e o desenvolvemento: todos os nenos e nenas teñen dereito a vivir e a alcanzar o seu máximo potencial na vida.
  • Participación infantil: nenos, nenas e adolescentes teñen dereito a ser consultados sobre as situacións que lles afectan e a que as súas opinións sexan tidas en conta.

A Convención a ratificaron 196 Estados

Enlace relacionado https://www.unicef.es
Cuentos para charlar sobre os dereitos dos nenos :