miércoles, 26 de febrero de 2014

Aprendo a CoñecermeActividade que presenta unha selección de caricaturas con distintos estados emocionais, que serve de axuda para reflectir os propios sentimentos. 
O que permite aos alumno/as reflexionar sobre se mesmo, sobre a súa imaxe, e cómo pensa que o ven os outros.

recompilado de orientafer.blogspot.com