jueves, 13 de febrero de 2020

Protocolo para a intervención psicoeducativa da Dislexia e/ou outras Dificultades Específicas da Aprendizaxe

A competencia en lectura e escritura é unha das oito competencias  clave que establece a recomendación do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 2018.
É tal a importancia do desenvolvemento adecuado dos procesos lector e escritor, tamén do cálculo, que o seu desaxuste, como ocorre no caso do alumnado con dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe , ocasiona problemas moi diversos, desde os relacionados coa propia autoestima ata os que teñen que ver co proceso de aprendizaxe e, polo tanto, co desenvolvemento do currículo. E isto afecta ao alumnado, as súas familias e ao propio profesorado.


Índice :

  1. Introdución 
  2. Delimitación conceptual da dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  3. Identificación da dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  4. Intervención psicoeducativa do alumnado con dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  5. Avaliación curricular do alumnado con dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  6. Seguimento da intervención psicoeducativa do alumnado con dislexia e/outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  7. Recursos TIC paraa intervención psicoeducativa do alumnado con dislexia e7outras dificultades específicas da aprendizaxe.
  8. Referencias bibliográficas sobre a dislexia e sobre outyras dificultades específicas de aprendizaxe e a súa identificación.
  9. Anexos 


enlace para a súa descarga
https://www.edu.xunta.gal