viernes, 28 de diciembre de 2018

Guía Metodolóxica sobre as Dificultades Específicas da Aprendizaxe

A presente guía vai referida a unha selección de Dificultades Específicas de Aprendizaxe, que sen ser as únicas, si que supoñen unha porcentaxe moi elevada de casos que inciden a nivel educativo e  sociofamiliar, ocasionando gran desasosego á hora de articular a resposta educativa con estes alumnos alumnas. Neste sentido, o material que aquí presentan, pretende ser unha ferramenta que axude a familias e profesorado a coñecer e entender a propia dificultade, así como canalizar a intervención educativa máis acorde co perfil do
suxeito e a alteración que manifesta.
Contidos:

Agradecementos
Presentación
1. Concepto xeral de dificultade específica de aprendizaxe
2. Metodoloxías inclusivas
3. Dislexia,  disgrafía e  disortografía
4. Discalculia
5. TDAH - Trastorno por déficit de atención con hiperactividade
6. TANV- Trastorno de aprendizaxe non verbal
7. Funcións executivas
8. Glosario de termos TIC
9. Bibliografía

Edita Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

Guía TDAH de Apoio ao Estudo

Esta guía é unha ferramenta útil tanto ao profesorado como as familias, alumnos, alumnas, describe estratexias, técnicas para favorecer o éxito educativo, a guía recolle tamén testemuñas para coñecer mellor como é e como se sente un neno, nena con TDAH.


                                      enlace para Guia_de_apoio_ao_estudo.pdf
Os temas que trata:
1º A Organización e a Xestión do tempo
2º Técnicas para adestrar a túa atención e a túa memoria
3º Organización nos estudos: A mochila e a axenda
4º Técnicas de estudo
5º Recomendación para as diferentes materias de estudo
6º Como facer un exame
6º Consellos básicos para manter en forma o meu cerebro
7º Ligazóns de interese
8º BibliografíaEdita  Fundación INGADA (Instituto Galego del TDAH y Trastorno Asociados) fundación de Mª jose jove y Consellería de Educación