miércoles, 3 de junio de 2020

Paso de Educación Primaria a Educación Secundaria

O momento de cambio de Educación a Primaria a Educación Secundaria é un cambio importante na vida do neno, nena posto que ten que acomodarse a unha nova contorna escolar, a cambios nas relacións interpersoais e a cambios na súa propia identidade.


  • Conocer o Centro de Secundaria (IES): a maioría dos  IES elaboran  https://paralaia.net/ explicativos cos horarios, asignaturas, asignaturas de libre elección, espazos, normas de funcionamento. 
  • Manter contacto co Instituto para informarnos de como vai sendo a súa evolución.  É precisa unha entrevista cada trimestre co titor, titora do voso fillo, filla. 
  • Proporcionar expectativas positivas valorando de forma favorable, diferentes aspectos do que vai a vivir nesta nova etapa educativa. 
  • Escoitar a experiencias doutros alumnos que xa están no Instituto de Secundaria.
  • Axudarlle a organizar o tempo de estudo con axenda e rutinas. 
  • Acompañalo nesta nova etapa, onde ten que adaptarse a un novas circunstancias como  maior número de profesores que en primaria, diferentes metodoloxías para as materias. Precisa apoio polas inseguridades que lle podan xurdir e as dificultades que terá que afrontar.
  • O mantemento de hábitos de sono, alimentación e deporte.
enlaces relacionados: