martes, 24 de mayo de 2016

Consellos par reter a información

o psicólogo alemán Herman Ebbinghaus descubriu que a maior parte das faltas de memoria prodúcense inmediatamente despois dea aprendizaxe.
As regras mnemotécnicas son principios que axudan enormemente ao rexistro, retención, organización e memorización de datos e imáxes. Canto máis persoais, creativas e divertidas poidas facelas, máis efectivas se volverán.

attention.001

compartido por:  theflippedclassroom.es