miércoles, 4 de mayo de 2016

Como implementar SSAC na aula

Documento elaborado quipo de polo Equipo Especializado en Discapacidade Física de Aragón.

Resultado de imaxes para implementación de SAAC en el aula
enlace ao documento: equiposespecializados.catedu

Índice:
concepto de SAAC
Recursos que se utilizan
A toma de Decisións
Traballar os prerrequisitos
Cómo empezar co uso dos pictogramas
Implementar pictogramas na contorna escolar
 - Pictogamas para o centro 
- Pictogramas para a aula
Selección de vocabulario clave
Estratexias e produtos de apoio para o acceso
Bibliografía

Resultado de imaxes para implementación de SAAC en el aula

autoras: Asorey Zorraqino, Estívaliz
              Foz Blesa , Sonia
              Vargas Simal, Estrella
autor pictogamas. Sergio Palau