domingo, 29 de noviembre de 2015

Sabes como son os nenos e nenas de Altas capacidades

Características dos máis capaces , que escribe Javier Tourón

 Gráfico circular que recolle un bo número de características para observar aos vosos fillos, ou a vosos alumnos.
Emocionalmente sensibles 
Letra descoidada 
Tenden a ser inconformista.
Adoitan ser Criticos
Pensan de maneira diferente 
Son capaces de desenvolverse en situacións reais
Teñen boa memoria 
Son moi curiosos 
Teñen moitos intereses 
Aprenden moi rápido 
Capaces de pensar de maneira abstracta e orixinal 
Vocabulario amplo
Gran enerxía persoal
Boas habilidades de comprensión 
Capaces de explicar algo en detalle 
Capacidad de solución de problemas 
Son creativos, saen do común
Gústalles facer as cousas por se mesmos 
Son bos vendo as conexións entre as cousas
Imaxinación moi esperta
Prefiren a compañía de nenos, nenas maiores 
A miúdo adoitan estár en desacordo coa opinión dos demais
Son rápidos xeneralizando porque ven a relación entre as cousas
Céntranse en máis dunha cousa, tema
Sinalan similitudes e descubren as razóns 

Aporta algunhas máis características na entrada e sinala como remate do post 5 puntos a ter en conta polos mestres
1. paciencia, gustalles revolotear entre varios temas.
2. Aburrimiento, se o que queremos ensinarlle xa o saben.
3. Favoritos  todos temos temas favoritos, os máis capaces tamén.
4. Autoridade sempre é un reto para estes nenos, nenas.
5. Perfeccionismo moitos o son e traballan sen parar, aínda cando terminasen.

Compartido por www.javiertouron.esGUIA TIC para personas con TEA

Páxina Web que é unha guía de recursos para  profesionais e familias con persoas con TEA, trae diversos materiais electrónicos cunha explicación técnico e outro pedaģoxica para o seu aproveitamento no ensino-aprendizaxe.


http://www.guiatictea.orgEstratexias na aula para nenos, nenas con Dislexia


Visibilidade da excelencia

Recollo aquí nesta entrada os diferentes argumentos que expón na seu artigo Javier Tourón, cando falamos de facer unha educación diferente para os máis capaces. Parécenme importantes para reflexionar nas estratexias e métodos de ensino.

1. Igualdade e Excelencia este argumento sinala que promover a excelencia é lesivo para a imaxe  (autoestima dos menos  capaces). Orientar a ensinanza ao alumnado medio, cuestión que nadie recoñece de modo explícito, supón declarar aos alumnos, alumnas màis capaces estudantes de 2° categoría.
Algúns argumentan que a persoa é máis que  intelecto, como si atendendo ao intelecto se perxudicara a outros aspectos da persoa. A pregunta en tal caso sería: Como se pode atender ao desenvolvemento da persoa na súa totalidade sen abordar a súa  educación intelectual?. É precisamente o principio de igualdad o que é preciso para atender las necesidades dos alumnos,  alumnas máis capaces.
2. Antiintelectualismo prodúcese na sociedade certo rechazo a actividade intelectual.  Existe un certo desprezo, pola promoción da actividade intelectual, fanse proxectos para o desenvolvemento doutras dimensións da educación pero non se pon o mesmo énfase na dimensión intelectual.


3. Gradación obrigada do Currículo
Un mesmo programa desenvolvido de modo espiral e a mesma velocidade para todos os alumnos da mesma idade, porque todos somos iguais, é un argumento que non resiste ningún análise crítico.
Aproveitando unha comparación da profesora Camila Persson Benbow, pretender unha educación igual e ao mesmo ritmo para todos os alumno, alumnas é como "pretender calzar a todos os nenos,  nenas da mesma idade con zapatos do mesmo número"
4.Test de Aptitudes e Rendemento 
Soen estar relacionaros coas altas capacidades, se consideran elitistas e aos que están a favor das medidas do potencial intelectual. Pero non están aí para protexer a unha élite, senón que poden abrir novas posibilidades aos alumnos máis capaces de desfavorecidos económicamente.
Os test foron deseñados con propósitos educativos, pese as críticas se os recoñece Como uns dos principais predictores do éxito académico.
5. Insistencia por ensinar a todos o mesmo 
Moitos educadores tenden a ensinar a todos os mesmo curriculum e ao mesmo nivel. Hoxe temos investigacións que apoian máis o agrupamento por capacidade e rendemento que por idade. Dan 2 razóns
- dá máis posibilidades de xogo entre as necesidades do estudante e a instrución que recibe.
- os estudantes que difiren en capacidade responden de maneira diferente a estratexias e métodos de ensino.
6.Programación Diferencial 
Entendendo  que é preciso proporcionar a todos os nenos, nenas unha oportunidade igual para aprender e desenvolver o seu potencial pleno. O verdadeiro significado da educación é ser sensible coas diferenzas individuais.


Autor: Javier Touron . Vicerrector de Inovación y Desarrollo educativo en la Universidad Internacional de la Rioja.
Compartido por INED21. Magazine digital educativo

viernes, 27 de noviembre de 2015

Proxecto Intercambia: Educar en masculino e feminino

El portal está creado para o acceso, o intercambio de información e coñecemento sobre prácticas coeducativas.
A súa dinámica concrétase en encontros Intercambia que se celebran  con carácter anual e na edición das guías Intercambia. 


                                 enlace á páxina intercambia.educalab
Recursos para traballar a Coeducación e igualdade de xénero.

Creado por iniciativa IFIIE  (Ministerio de Educación) y Intituto de la Mujer ( Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales), colaboración de los Organismos de Igualdad e las Administracións Educativas de las Comunidades Autónomas. Web de Convivencia Escolar

Nova Web de Convivencia do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Pàxinas: plan de convivencia,  comunidades autónomas, premios, convivencia escolar en el mundo, prácticas educativas, formación e recursos.
Enlace: www.mecd.gob.es


Retraso Madurativo

Retraso no desenvolvemento significa que un neno, nena non está alcanzando os pilares de desenvolvemento a idade que se espera cos alcance. Adoitan  ser diagnósticados  na etapa infantil, nenos pequenos, tamén en bebés.
O máis frecuente é que sexa diagnóstico provisional que se fai antes dos 5 anos, para indicar que hai un desaxuste ou una alteración.
Os retrasos do desenvolvemento poden ser un sinal  temperá de dificultades de aprendizaxe ou de atención.
Retraso Madurativo é un término que se utiliza con nenos e nenas de entre 2 a 6 anos. É un retraso cronolóxico, podemos dicir que son nenos, nenas que son como os demais nenos pero que en determinadas áreas do desenvolvemento presentan un retrasos de 1 a 2 anos. O desenvolvemento é o mesmo que os dos outros nenos, nenas só que máis lento.
Afecta a varias áreas de desenvolvemento pode ser a  motricidade, linguaxe, autonomía persoal, control de esfínteres ou desenvolvemento cognitivo.Os nenos, nenas desenvolven habilidades en 5 áreas importantes: 
Habilidades cognitivas 
Habilidades sociais e emocionais 
Habilidades da fala e Linguaxe
Habilidades Motoras
Actividades da vida diaria.
Causas 
Prematuriedad ou baixo peso ao nacer 
Falta de estimulación 
Actitudes na crianza
Outras causas 
Actuacións 
Avaliación 
Estimulación das áreas afectadas debe empezarse tan pronto se teña a sospeita. Será máis efectiva canto máis se incide no núcleo do problema.

Revisións periódicas para axustar a resposta educativa.


Compartido por Jesùs Jarque en su blog Família y cole. Retraso madurativo


miércoles, 25 de noviembre de 2015

Guía violencia de escolar. Educación Primaria


Esta Guía consta dunha parte teórica con enquisa para detección na aula de que tipo ou tipos de violencia Física, Verbal, Social, Sexual, Ciberacoso producénse.
E unha segunda parte con dinámicas destinadas a educación  Primaria, repartidas de 1° a 6° grado. Dinámicas prevención da violencia física, Dinámicas prevención violencia  verbal, Dinámicas prevención violencia social ,  Dinámicas prevención Violencia sexual e Dinámicas prevención ciberacoso.

Consta de:
Presentación
Índice 
Obxectivo xeneral 
Justificación 
Autodiagnóstico para conocer mi Aula
Resultados 
Capítulo 1
Violencia Escolar 
Tipos de violencia Escolar
A Convivencia e os valores
O liderazgo na organización Escolar
Puntos crave para previr a violencia educando
 Capítulo 2
Actividades e dinámicas de apoio
Avaliación posterior 
Directorio de canalización a institucións
Bibliografía 
Procuraduría General de Justicia, Comisión estatal de Derechos Humanos y Unidad de servicios para la Educación Bàsica en el estado de Querétaro.
Compartida: Monicadizorienta.blogspot

Infografìa: Dereitos Escolares da Infancia.twitter.com/jblasgarcia

martes, 24 de noviembre de 2015

A Ensinanza Primaria en igualdade e autonomía da Muller

Con esta publicación preténdese achegar aos nenos, nenas os grandes temas dos obxectivos do desenvolvemento do  Milenio 2015. 
Neste 2° libro se traballan dous obxectivos: a educación para todos e a igualdade de xénero. Ofrece una visión do mundo máis equitativa, xusta e solidaria para axudarlles a crecer como persoas críticas  e resposables. 
Cada libro consta dun conto, preguntas metodolòxicas e actividades para xogar e aprender. Cun libro para alumno e Guía para o profesor.

      
Guía profesor 

 Libro  alumno 

La colección de los Objetivos de Milenio forma parte del proyecto Mi escuela y Mi mundo, realizado por ISCOD y FETE- UGT
Autor Colectivo Yedra

Guía adolescentes . Coeducaciòn. Trátame Ben

Esta guía tiene como objetivo proporcionar a chicas y chicos  adolescentes información para aprender formas de relacionarse sanas e igualitarias que huyan de relaciones de riesgo de abuso y maltrato.https://drive.google.com

Índice
Introducción
Para amar de verdad
Relaciones entre chicas y chicos
Conductas igualitarias sanas, tu pareja realmente te ama si ...
Mitos e ideas erróneas sobre el amor, a parella e os malos tratos nos mozos, mozas
Principais Mitos que seguen existindo na xuventude 
Como podes saber se sofres malos tratos
Recoñece os posibles sinais dos malos tratos psicolóxicos na túa parella
Comk protexerche dos malos tratos
Como che poden axudar outras persoas: Familiares, Amigos e Profesionais
Como poderás sair dos malos tratos
Recursos para que reflexiones e poidas aprender
      Películas 
     Cancións
Outros recursos e direccións de interese Autor Fernando Gàllido Estèvez
Instituto de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía 

Cortos para traballar na aula a violencia de xénero

En el mundo de los niños no se pega a las mujeres recurso para trabajar en primaria, un video donde los niños explican porque rechazan la violencia de género. 


A través de mis pupilas corto de la violencia a través de los ojos de las tambièn víctimas, los hijos que la viven y pueden llegar a reproducir este tipo de situaciones.

Mi cuerpo es mío cortometraje realizado por alumnado de secundaria.
Sin pensarlo 2 veces  corto ganador cuarto premio en 
e+, cine para ser la voz de quienes callanAsí no es  amor ganadora segundo certamen  Iuventus FEST en la modalidad "comunicación audiovisual "
Enlace a otros recursos: 
ineverycrea. 12 cortos para trabajar la violencia de género en el aula

/bartolomecelebraciones.blogspot.com.es-Dia de la violencia de género 25 noviembre

http://cedec.ite.educacion.es/es/-10-videos-para-trabjara-la-violencia-de-genero

lunes, 23 de noviembre de 2015

Prevención violencia sexual contra a infancia. A regra de Kiko


A regra de Kiko é  unha sinxela guía para axudarlle aos pais, nais, educadores a explicarlle aos nenos, nenas onde outras persoas non poden tratar de tocarlles, como reaccionar e a quen dirixirse para pedir axuda.

 Conto dirixido aos máis pequenos para explicar a regar de kiko.
 Guìa para pais, nais e educadores  Enlace : Campaña uno de cada cinco

Manual didáctico Grooming. Primaria

Monogràfico y Uuidades didáctica 6-12 años Grooming. 

Unidad Didáctica  1. ¿Sabes qué es el Grooming y cuáles son sus riesgos?
- ¿Qué es el Grooming?
- Decir "No" es  protegerse
- Decir "No" de una manera asertiva
Unidad Didáctica 2  ¿Cómo podemos prevenir el Grooming?
- La denuncia
- El sentimiento dd culpa
- Evaluación


Enlace Unidades Didácticas

Monográfico  Grooming el objetivo del monográfico es describir las características y manifestaciones de prácticas de grooming en la red, identificando las consecuencias para menores; así como estrategias, herramientas y recursos para prevenir y afrontar una situación de acoso sexual de un menor en la Red.

Enlace Monográfico     

Buen uso de las TIC tecnologías de la Información y Comunicación

http://www.chaval.es/chavales/

Familias de diferentes nacionalidades e culturas

Dirixida aos alumnos, alumnas CEAPA considera abordar, entre outros, os aspectos relacionados coa diversidade cultural promovendo, entre o alumnado e as súas  familias a interculturalidad e unha educación en valores como a tolerancia, o respecto e a convivencia.
O coñecemento doutras culturas favorece a convivencia a interrelación e a convivencia así como facilita  a eliminación de prexuízos e barreiras que poidan dificultala.
Desta forma preténdese que este material, sexa un recurso que permita as familias abordalo cos seus fillos, fillas para que coñezan algunhas das posibles culturas e nacionalidades dos seus compañeiros, compañeiras de aula e de xogo e que poidan fomentar o desenvolvemento de valores de interculturalidad, convivencia, respecto e tolerancia.
Accede na imaxe
Edita  Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del AlumnadoManual para prevención e detección de racismo, xenofobia, e outras formas de intolerancia nas aulas

Formación para a prevención e detección de racismo xenofobia e  formas conexas de intolerancia en las aulas, FRIDA, es un proxecto liderado por la Secretaría de Inmigración e Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en colaboración con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación,  Cultura y.Deportes 
Este proxecto FRIDA contou coa financiacion da Comunidade Europea. 
Queremos reforzar a imaxe positiva da integración das persoas inmigrantes e as minorías. Sabemos que é no ámbito educativo onde os nenos, nenas, mozos e mozas comenzan a convivir con persoas diferentes é o que aí aprenden marcará a súa actitude ao longo da vida.Manual de apoio para la prevención e detección
Índice 
Descubrindo o racismo e a xenofobia na escola. Marco conceptual 
Diagnóstico e normativa de referencia sobre racismo y discriminación por origen racial ou étnico na escola
Prevención  e sensibilización nos centros educativos 
Secuelas do odio e a discriminación 
Como actuar ante a discriminación e os incidentes motivados polo odio: o papeĺ da escola
Anexos
Referencias bibliográficas 

Enlace a  documentaciòn Manual e dípticos en castelàn, galego, euskera e catalàn. 

domingo, 22 de noviembre de 2015

As Intelixencias Múltiples. Ventás ao mundo

Entrada sobre as XVI Xornadas de Innovación Pedagóxica   a temática principal xiraba entorno a Teoría das Intelixencias Múltiples de Howard Gardner.
Esta formulación  trata de aplicar as Intelixencias múltiples na aula, partindo das intelixencias máis desenvolvidas ás que Carmen Pellicer chama ventás ao mundo, trata de poñernos ao descuberto que non todos os nenos, nenas aprenden da mesma forma un mesmo contido.
A misión do docente debe ser descubrir que intelixencia ou intelixencias preséntase con maior forza nos nenos, nenas para tomar estas como ventás de compresión do mundo, ventás que lle permitan aprender as diferentes aprendizaxes, e unha vez prodúzase a primeira conexión co concepto potenciar desde aquí o resto de intelixencias  ( ventás) para que a aprendizaxe sexa global e integral.
O traballo da aula, debe partir de que todos os contidos sexan presentados desde diferentes formas. Diferentes xanelas convertidas en actividades, tarefas,  proxectos e que todas estas xanelas sexan traballadas por todos os alumnos.
Con respecto aos Nenos con necesidades de apoio educativo 
- Coa aplicación das intelixencias múltiples na aula ordinaria, dáse un gran paso para a inclusión do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. O docente comprende que non todos aprenden da mesma maneira, e esto inclúe tamén aos nenos con neae.
- Non caer no erro de que si un alumno, ten gran capacidade para unha intelixencia, esta debe ser a única en ser traballada. Esa intelixencia será a ventá, que lle axude a desenvolver todas as ventás de que dispón.
- Temos que ter unha visión integral da aprendizaxe dos alumnos, alumnas. Temos que ter unha formación completaria das intelixencias múltiples aplicar técnicas como: rutinas de pensamento, proxectos de comprensión, ...
- Desde esta perspectiva os docentes de PT e AL teñen que mostrar aos mestres da aula ordinaria cales son as xanelas dos nenos con neae: ofrecen materiais diversos, o apoio dentro da aula é a mellor manera de lograr a inclusión e ao mesmo tempo de que estes alumnos no se priven das diferentes formas de aprender e que desenvolvan todas as súas 
Intelixencias ao máximo das súas posibilidades.
Accede ao artigo completo Autor: Antonio A. Márquez Ordoñez

sábado, 21 de noviembre de 2015

Guía resolución pacífica conflictos nenos, nenas vítimas de violencia de xénero

Material didáctico contén unha parte teórica e outra práctica  parte que aporta ferramentas para traballar as capacidades á hora de regular conflitos interpersoais o intergrupais de maneira pacifica e diálogada.

Indice:

Parte Teórica
1. Concepcións e enfoques sobre o conflito
2. Raíces do conflito de xénero
3. O papel das emocións nos conflito. O contido emocional dos conflitos de xénero. 
Como nos educan as mulleres e homes con respecto aos sentimientos e a súa expresión.
4. O perfil dos/as menores expostos a violencia de xénero e as súas consecuencias
5. Como podemos analizar os conflitos, e específicamente, os de xénero
6. Como abordamos os conflitos
7. As ferramentas na xestión do conflito:
- comunicación asertiva
- sobre a escoita
- os diversos instrumentos comunicacionais

Parte Práctica
Cuestions previas
Orientacións Metodolóxicas
Construcción de itinerario e temporalización 
Explicacións de dinámicas e ferramentas concretas
Bibliografía e páxinas web de interese


Autor : Colectivo Cala

Enlace ao documento: https://drive.google.com

jueves, 19 de noviembre de 2015

Manual prático de uso TIC para nenos, nenas

Este Manual pretende: axudar a que utilicen ben Internet e a información que piden e que dan os nenos, nenas desas idades, tanto a través da rede como do teléfono móbil e tratar a importancia dos datos persoais para facilitar un uso axeitado.
Este manual está  pensado para traballar pais ou mestres.
Está estruturado en 11 capítulos. 
Cada capítulo ten os apartados: 1. Uns protagonistas ficticios, 2. Que farías ti?, 3. Algúns datos e 4. O Consello.
Ao final do manual  se inclúe un apartado de consellos para pais, nais, educadores e titores legais.Manual práctico 9 a 11 años

Manual práctico de 12 a 14 años

Manual práctico de 14 a 17 años

Enlace al proyecto 

Asociación de Comisión de libertades e Informática. ( CLI)
Manual de 9-11 coordinador: Salustiano Asencio
Manual de 12-14 coodinador: Alberto Lea

Ti educa e Eles, Elas Crecerán


   

  

Vía: Píldoras para Orientar

Non te enredes na internet

 Tú decides en internet  web da axencia Española de Protección de datos. Un proxecto dirixido a  concienciar a mozos de entre 10 e 14 anos, pais e profesores sobre a importancia de  protexer a privacidade na rede.
Presenta unas guías:
 A guía " No te enredes" está composta por 8 fichas didácticas 

Ficha 1 O dato persoal 
Ficha 2 Privacidade e Seguridade 
Ficha 3 Protección de datos personales (seguridad, derechos, política de privacidad)
Ficha 4 Acoso y Convivencia na rede
Ficha 5 Redes sociais 
Ficha 6 Mensaxería instantánea 
Ficha 7 Axustes de privacidade 
Ficha 8 Sexting e adicción 

     


 A guía "Guíales en internet" que a partir de fichas para os  nenos, nenas ten como obxectivo ofrecer a pais e profesores, un texto orientador que  poida axudarlle coa tarefa educativa de fomentar hábitos responsables en materia  de  privacidade e protección de datos.

 Guía "No te enredes"

 Guía "Guíales en internet"   

Web  Tú decides en internet

Compartido : blog.educastur.es/orientados

Ciberbulllying Guía de recursos Didácticos para Centros Educativos

O texto fai unha reflexión sobre a necesidade de educar na alfabetización dixital aos escolares máis pequenos nos centros educativos para previr desde o coñecemento o risco.Índice
Presentación
1. Mundos conectados a través das TiC, o estado da cuestión: usos e hiperconectividad.
2. Escenarios de risco: Ciberbullying, Grooming, acceso a contidos inadecuados
3. Necesidade de formar ao alumnado: ética nas relacións no entorno dixital e as boas prácticas desde a Educación Primaria 
4. O proxecto de alumnos axundantes en TIC, o modelo Aprendizaxe-Servizo aplicado aos centros educativos, educando aos máis pequenos 
5. Exemplificacións para acción didáctica nos centros educativos.
6. Protocolo de intervención en situacións de conflito nos centros educativos
7. Referencias normativas para a reflexión e a acción no centro escolar
8. Referencias bibliográficas e dixitais de interese 
9. Anexos 


Autor:  José Antonio Luengo Latorre 
Edita: Colexio Oficial de Psicólogos de Madrid 

miércoles, 18 de noviembre de 2015

CONTAR CONTOS CONTA

Contar cuentos cuenta porque al hacerlo se transmiten símbolos, valores y roles, es decir cultura.


   enlace para acceder ao libro
Índice:
Introducción 
Los cuentos desde mi ... y los cuentos como recetas de relación
Qué aprendemos de las mujeresa través de los cuentos
Qué ha de tener un cuento para educar a niñas y niños 
Recetas para trabajar con los cuentos en las aulas
Tesoros encontrados
Bibliografía 
Colorín colorado este cuento no se ha acabado
Anexos 


Autoras: Almudena Mateos Gil
                  Itxaso Sasiain Villanueva
Edita: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Via: Educa Tolerancia 

Coeducación. Prevención da violencia en Mulleres e Nenas

Obxectivo fomentar a igualdade de oportunidades, servir de apoio a talleres para previr a violencia contra as mulleres e nenas desde la familia. As actividades propostas traen tamén a base teórica que as sustenta.          accede ao documento 
 
Índice:
Introducción 
Presentación 
Diferenzas entre mozos e mozas na familia
Coeducar ou educar en igualdade de oportunidades 
Imaxe de Homes e Mulleres nos Medios de Comunicación
Tratamento da diferenza nos grupos
Os conflitos 
Diferentes formas de tratar cos conflitos 
Violencia contra as mulleres e as nenas
Que podemos facer para previr a violencia contra as mulleres e as nenas 
Outras actividades 

Edita: CEAPA
Via:www.educatolerancia.com

Materiais Didácticos Coeducación

Unidade didáctica en Educación Primaria  " O Traballo Doméstico " . 
Autoras: BegoñaPanadero Fernández,  psicóloga, Nieves Leris Ansó.
Instituto de la Mujer. Gobierno de Aragón. 

í

Ten como obxectivos:
- Analizar os roles asignados socialmente aos xéneros e a transmisión dos mesmos.
-sensibilizar ao alumnado na necesidade de compartir as tarefas do fogar sen descriminación por motivos de sexo

Educando en igualdade programa realizado por FETE-UGT en colaboración co instituto da Muller. Ministerio de Igualdade. Con actividades para el aula.

Guía profesorado Educación Infantil  Educación  primaria Secundaria 


Compartido : Educa Tolerancia

Estudo e non me estreso

Storify da iniciativa de  Tuitorentadoras e Tuitorientadores de Guardia en Twitter co hastang #estudioynomeestreso. Con frases, imaxes e recursos para mellorar a túa forma de aprender dunha maneira relaxada. Coordinado pola Orientadora Rosa  Mesa del Moral.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Recursos para Coeducación

Unidade Didáctica para Educación Infantil e Educación Primaria.Accede na imaxe

Enlace á completa recompilación de recursos para traballar, en todas as etapas educativas, a Coeducación, en relación al 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género desde el Departamento de  Orientación Andújar.


http://www.orientacionandujarialucacsrecopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion

Prevención da Violencia en nenas e Mulleres dende a Familia

É importante que nais e pais entendan que para prevenir a violencia machista non basta con estudar e aplicar conceptos. Ademais é conveniente pararse, antes de nada, a revisar si na casa existe unha coherencia real entre o discurso e comportamento.

As nenas e os nenos imprégnanse e empapan moito máis de xestos, comentarios, actitudes, decisións e reaccións cotiás que dunha charla puntual que se teña con eles.


Accede na imaxe

Índice
Presentación
Introdución
Un mundo, dous sexos, demasiados estereotipos, pero infinitas formas de dar significado ao corpo
Previr dende a Familia a Violencia sexista a Mulleres e nenas
Repensar a masculinidad
Experiencias compartidas en Familia
Webs de interese


Autor: Guillermo Hernández Magán
Edita: CEAPA

Guía para Chicas para andar por casa


Guía para chicas. cómo andar por casa (instituto andaluz de la mujer) from Svvilvina Paricio Tato

Está dirixida a Jóvenes y adolescentes. Ofrece pautas de comportamiento que te ayudarán a reflexionar y elaborar vuestro propio modelo de vida en función de vuesteas capacidades, gustos y posibilidades.
Autora: M° Jose Urruzola Zabalza

Crecer xuntos. Guía práctica para a prevención da Violencia de Xénero na Familia e na Escola.

Esta guía quere implicar ás familias e os profesionais na transmisión e promoción duns valores que favorezan a convivencia de xénero e a educación en igualdade, dotando as mentes de nenos e nenas dunhas estruturas ideolóxicas que nadan teñan que ver con actitudes sexistas e violentas.


Accede a guía na imaxe

Contidos
Saluda
Presentación
Lo importante es
1. Introducción
2. Mitos e realidades sobre a violencia de xénero
3. Obxectivos e Metodoloxía sobre a prevención da violencia de xénero
Como pais e nais pautas para a familia
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Como mestres e mestras pautas para a escola
Educación Infantil 
Educación Primaria 
4. Reflexionar para evitar 
5. Glosario 
6. Bibliografía 


Autoras
Isabel Rech Oliván
Pilar Andrés Omedes
Julia María Letosa Alvero
Marta Gutiérrez Ibañes


domingo, 15 de noviembre de 2015

Falar de Adopción tamén cando é difícil


 accede a guía na imaxe 

Está guía pretende ser un instrumento de axuda ás familias para o diálogo e comunicación con seuu fillos e fillas.

Introducción
I Hablar de adopción: Que,  Quen, Como, Cando
II A nai. Familia biolóxica
III Causas razóns da adopción 
IV Os procesos de adopción: sospeitas/indicios de "irregularidades"Autoras dos textos: Beatriz San Román, Ester Grau, Natalia Barcón.
Ilustracións: Antonia Santolaya.
Desenvolvido por grupo AFIN( Universitat Autónoma de Barcelona )

viernes, 13 de noviembre de 2015

Guía violencia de xénero
Debemos educar aos nosos fillos, fillas no fracaso


Marcar límites a los hijos, hijas tamén los hará crecer.  Javier Urra,  Doctor en psicología y Ciencias de la Salud,  habló de formar a los hijos, hijas " en el Respeto, el Olvido, el Humor y el Perdón". Pero también educar en el dilema " Hay que hablarle a nuestro hijo, hija del aborto, del suicidio, ..." 
Concluyó con la recomendación de educar en los 3 grandes pilares de la vida: la Actitud, la Solidaridad y el Esfuerzo.


Javier Urra Doctor en Psicología y Doctor en Ciencias de la Salud. Pedagogo Terapeuta.Equivocámonos ao educar aos nosos fillos, fillas en "burbullas felices" ?

El positivismo a ultranza genera una felicidad artificial.
La tendencia a proteger excesivamente a los niños de las inclemencias de la vida, las injusticias y los problemas cotidianos en realidad puede ser contraproducente.
Cinco principios para educar para la vida:
Deja que se equivoque, caiga y comience de nuevo.
No etiquetes las emociones. No son positivas ni negativas.
Fomenta los cambios.
No escondas la realidad.
Fomenta la independencia y la capacidad para tomar decisiones.


Accede a la entrada en la imagen 

Autora: Jennifer Delgado Compartido : /www.rinconpsicologia.com

miércoles, 11 de noviembre de 2015

MUTISMO SELECTIVO: Folleto de Axuda para Pais e Nais


27 orientaciones sobre Mutismo

folleto con orientaciones sobre mutismo selectivo en niño

Accede na imaxe

Via familiaycole.

Aprender para poder vivir en el siglo X X I
Índice:
Qué es aprender
Curriculum escolar por competencias
Características del alumno competente
Habilidades más buscadas por las empresas
Algunos consejos para cambiar el aula
Algunos recursos

Ideas claves:
¿Qué podría hacer yo para cambiar el aula?

1   Creer en mi mismo y en mis alumnos y trabajar desde y con el corazón 
2   Promover metodologías activas 
3   Cambiar los roles en el aula. Enseñar a pensar
4   Trabajar a través de tareas 
5   Facilitar herramientas a los estudiantes para que aprendan a aprender
6   Proponer diferentes agrupamientos en el aula
7   Conectar con la realidad digital de mi alumnado
8   Animar a mis aprendices durante todo el aprendizaje y    permitir que cada uno, una deje lo mejor de si mismo
9   Evaluar desde la equidad 
10 Trabajar la creatividad, emociones, sentimientos, valores, resilencia
11 Derramar ilusión para que el alumnado crea en si mismo

Compartido por Ana Basterra : //anabast.wordpress

Como Motivar niños, niñas pouco Deportistas

Para axudar a pais, nais de fillos pouco motivados, perezosos o pouco capacitados para o deporte. Analizan 4 tipoloxías de nenos, nenas e ofrecen solucións:
1. É sedentario porque ten como costume ver a televisión, ordenador, xogar a videoconsola. Neste caso non é difícil buscarlle unha activudade física, reducindo o tempo que pasa sentado.
2. É un neno, nena reflexivo é tranquila gústanlle máis as actividades de axilidade mental que a actividade física. Motivalos a practicar exercicio de baixo impacto, que tamén favorece a súa axilidade mental: andar en bici,  nadar, ...
3.Aparentemente ten pocas aptitudes para o deporte. Temos saber que en calquer deporte colectivo, faíse atractivo para calquer neno, na medida co grupo de nenas, nenos teñan un nivel parecido. Coidar a súa autoestima. Valorar a importancia do adestrador que é o que se encarga de manter ese xogo divertido e esixente. 
4. Seu carácter e tímido e reservado vanlle máis os deportes individuales sen competición. Debemos ofrecerlle un deporte en equipo para vencer esa timidez. Pero se non quere entón ofrecerlle unha variedade de deportes individuais. Compartido por: m.hacerfamilia.com