sábado, 30 de mayo de 2015

Guía Trastornos de Conduta


Guía de Intervención educativa. Aragón.
abarca os capítulos:
1. Os trastornos de conduta na etapa escolar
1.1 Panorama xeral
- Consideracións previas.
- Definición e clasificación.
- Epidemioloxía.
- Factores de risco e protectores.
- Modelos psicolóxicos explicativos.
1.2 Reflexións sobre os trastornos de conduta.
1.3 O modelo de Intervención: A perspectiva condutual de sistemas
2. Intervención psicopedagóxica nos tratornos de conduta.
2.1 Condutas disruptivas. Alumnos con trastornos de conduta e intervención educativa.
2.2 Protocolo de intervención psicopedagóxica
2.3. Conclusións
3. Anexos
3.1 Entrevista co titor.
3.2 Entrevista familiar.
3.3 instrumento de avaliación do alumno.
3.4 Instrumento de avaliación familiar.
Accede neste enlace

A finalidade principal desta guía e proporcionar un protocolo par a intervención na escola.
Edita Gobierno de Aragón. Departamento de Educación Cultura y Deporte.
Grupo de Trabajo Coordinador Angel García Romera.
Ano 2011
jueves, 21 de mayo de 2015

MINDFULNESS PARA NENOS E NENAS


Entrevista a Eline Snel, formadora de Mindfulness (atención consciente) para nenos e nenas.
Eline explica como se pon en práctica e comenta o seu libro. "Tranquilos e Atentos como una rana" que é un libro para pais e nais con fillos,fillas de 5 a 12 anos de idade.

Cada sesión consiste nunha historia, nuns exercicios que chama de atención e outros que chama de movimiento consciente.
 O primeiro día da semana a sesión duraría :
 10 a 30  minutos de 4 anos a 8 anos, 30-40 de 8 anos a 12 anos,  40-50   partir de 12 anos. 
Os catro días restantes serían de 10 minutos as sesións.
A maioría dos nenos e nenas gústanlle estas sesións e comentan : que adoitan enfadarse menos, teñen máis confianza en se mesmos, pelexan menos e concentranse mellor.
As nais comentan : que están máis calmados, que non lle dan tantas voltas as cousas e que están máis seguros de se mesmos.


eline-snel-interlaken

Os mestres que o seguiron sinalan que atópanse menos estresados e máis atentos nas súas reaccións cara aos demais.
Para os pais e nais, aconsella:  escoita, escoita a os teus fillos, fillas. 
Intenta ser tan aberto como poidas, para captar os sentimentos máis sutiles, pensamentos, anhelos e expectativas.

outros enlaces sobre o tema:
mindfulness para mejorar las calificaciones en Matemáticas
7 maneras divertidas de practicar mindfullness con niños


martes, 12 de mayo de 2015

ALTAS CAPACIDADES: PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO

Programa de enriquecimiento extracurricular para desenvolver o pensamento diverxente  no alumnado de educación primaria. Inclúe actividades por áreas de desenvolvemento e talleres.
Área de axuste emocional 
Área Creatividade lingüística 
Área de Creatividade Matemática
Taller de xogos lóxicos manipulativos, Taller de Imaxina, Inventa e Crea, Taller de Multimedia, Xogos Manipulativos.

PREPEDI I
niveis 1º,2º,3º,4º.

PREPEDI II
a partir de 2º nivel ata 6º nivel


Fonte: Orientacion Andujar

domingo, 10 de mayo de 2015

ALFABETO EMOCIONAL

Doctor  Hitzig desarrollo el alfabeto Emocional  S.A.R.D.

Para saber máis :
Emociones que  poden axudarche cando teñas que  enfrontarte a unha crise:
Pasalo ben 
Divertirte
Rir
Pasar momentos entrañables cos amigos.
Xogar

Entrada: 3 maneiras de resolver problemas resilentes.
fonte:
http://justificaturespuesta.com 

sábado, 9 de mayo de 2015

MUNDO ASPIE : a entrevista a Diego

Entrevista a un adulto, Diego con Asperger, administrador de un grupo de Facebook llamado Red Neurodivergente.

Que sabes do Asperger?
El Asperger e os TEA en xeral son unha ensalada de froitas, pois case nadie ten o 100% dos rasgos Asperger e tampouco as persoas con Asperger manifestamos os trazos do mesmo modo e grao, ademais tamén existe cormobilidade con outras condicións.
As persoas Asperger tamén poden mentir e facer cousas malas,esto como todo son habilidades que se poden aprender, por iso é importante ensinar valores as persoas con TEA.

É para ti unha discapacidade?
non 
-Cando somos capaces de superar auto-barreiras e as que nos pon o entorno.
-As persoas con Asperger son capaces de hiperfocalizarse en centros de interese, se estos son ben aproveitados poden conseguir grandes cousas.
Si 
-Cando a persoa non recibiu axuda precisa dos seus familiares ou outras persoas e non desenvolve as habilidades necesarias para comunicarse axeitadamente e para pode sobrevivir cada día ( xestión do tempo, controlar emocións, presentarsea entrevistas).
-cando a persoa é discriminada
-cando se xulga e non se lle dan oportunidades.
Que te parecen os Asperger autodiagnósticados?
Recomendo que cando sospeites busques un profesional idóneo e sair da dúbida que sintes.
Cómo explicarías a Alguén o Asperger?
É unha condición onde a nosa maneira de percibir a realidade é diferente en particular o mundo social doutras persoas, pero esa forma diferente de percibir a realidade esténdese aos nosos sentidos, facendo que en ocasións o mundo nos poida atordar.

Diego
 fai click na imaxe para acceder a entrevista completa 

fonte: Mundo Aspie

lunes, 4 de mayo de 2015

TRABALLO COLABORATIVO NA EDUCACIÓN INFANTIL


O traballo en equipo como mellora do proceso from Ester Ojea

Estratexias de aprendizaxe colaborativo:
  • Palabra-debuxo
  • Palabras compartidas
  • Mapa conceptual
  • Folio-xiratorio
  • 1,2,4
  • Lapis ao centro
  • Lectura compartida

GUIA RAPIDA PROFESORES ALTAS CAPACIDADESGuía para mestres 
idea de partida: " Cando un alumno, alumna intelixente non recibe os apoios e estímulos axeitados, pode chegar a perder as súas habilidades".
Os nenos, nenas talentosas precisan que os mestres estean dispostos a colaborar con eles como con outros alumnos con necesidades educativas especiais.
Sinala os tipos de intelixencia: Lingüística, Lóxico- matemática, Viso-espacial, Corporal-cinestésica, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista e os comportamentos que teñen na aula cada unha delas.

Os alumnos mostran algunhas destas características:
- Bo uso da Linguaxe ( vocabulario e expresión).
- Cualidade das preguntas que fan ( reflexivas, lóxicas, interesantes,..)
- Forma inusual de comunicarse e transmitir as súas ideas.
- Habilidades para deseñar estratexias.
- Uso innovador de recursos e materiais comúns.
- Ampliación ou afondamento extraordinario do aprendido.
- Predisposición a realizar tarefas intelectuais máis cos outros alumnos, alumnas.
- Preferencia por actividades complexas, que supoñan un reto, que sexan novidosas e fóra do común.
- Capacidade de autocrítica e búsqueda da corrección no que fan.


Resultado de imaxes para guia rápida profesores altas capacidades

fai click na imaxe