domingo, 3 de enero de 2016

Guia do Xoguete

Guía que pretende dar familias e educadores algunhas claves para elexir os xoguetes axeitados.

Índice:
Introdución
Recomendacións prácticas para as familias
Xoguetes adecuados para cada etapa infantil
As novas Tecnoloxías
Promover o uso de xoguetes para todos
Publicidade
Normativa sobre xoguetes
Prevención de riscos
Practicar consumo sustentable
Garantía
ReclamaciónsRecomendacións prácticas para as Familias

- Teña en conta a idade e o nivel de madurez do neno, nena e escolla os xoguetes adecuados as súas preferencias e necesidades
- regale xoguetes suficientes e variados que desenvolvan funcións diferentes e que sirvan para estimular a imaxinación e creatividade ou calquera aspecto da personalidade e sen facer distincións en canto a sexo.
- Non compre os xoguetes que os nenos, nenas solicitan sen comprobar a súa idoneidade. habitualmente pedirán os xogos e xoguetes que ven na televisión ou en catálogos porque son fácilmente influenciables e non teñen referencias.
- Dialogue cos seus fillos ou cos seus alumnos, para axudarlles a ter unha visión crítica do que ven e observan. É moi importante colaborar na formación de criterios e compartilos con eles, elas.
- Eduque aos nenos para que se responsabilicen da orde e coidado dos seus xoguetes. Para iso é conveniente habilitar un ou varios espazos para gardalos de forma que sexan fácilmente localizables e estean ordenados, motivando así a acción de xogar.
- Fomente o intercambio de xoguetes que os seus fillos xa non utilizan con outros nenos, nenas da súa contorna (familiares, veciños, amigos, compañeiros).

Non esqueza que o mellor xoguete que se pode regalar a un neno, nena é o tempo dos seus pais, nais.

enlace para descarga www.madrid.es