martes, 7 de mayo de 2024

Guía de rutinas familiares

Esta Guía de rutinas familiares desenvolveuse co fin de axudar aos pais de familia e coidadores a desenvolver plans para apoiar a nenos pequenos que experimentan comportamentos difíciles.

Instrucións para ou seu uso: A Guía de rutinas familiares inclúe ao principio unha Folla de planificación para as familias onde apuntar as estratexias que se escollerán para o neno. Para desenvolver o plan, primeiro determine a(s) rutina(s) nas que o neno atopa dificultades. Logo busque un motivo posible para as dificultades que o neno experimenta coa rutina.
Índice :
Vestirse   / desvestirse............6 
Cepillarse os dentes ou o cabelo .... 9 
Comidas e merendas ... 12 
Xogar.... 14 
Xogar fóra ... 17
Limpar ... 19 
Viaxar en coche ..... 22 
Ir de compras .... 25 
Restaurantes ... 28 
Ir ao médico .... 30 
Tomar medicina .......32
Bañarse ..... 34
Usar o escusado e lavarse as mans ..... 37
As horas de deitarse, durmir ou tomar a sesta .... 39
Cando os papás non poden xogar (Están a facer quefaceres, falando por teléfono etc.)/ etc.) .... 42
As transicións: Desprazarse dun lugar ou actividade a outra ...


accede neste enlace á guía 


enlaces relacionados 
viernes, 19 de enero de 2024

Guía: Mutismo selectivo


O Mutismo selectivo é un trastorno da conduta que inicíase na infancia e caracterízase pola dificultade par interactuar verbalmente con determinadas persoas ou en determinadas situacións nas relacións interpesoais.
A importancia da Detección Temperá  e a Intervención é que reduce o risco da permanencia deste trastorno. A tardanza na intervención favorece a consolidadción das dificultades do neno e aumenta a resistencia as estratexias de intervención.


Esta guía nace co obxectivo de servir de axuda aos mestres para a intervención na escola. 

                                       accede a guía pinchando na imaxe


autoras:
Carmela Cortés Urban
Consuelo Gallego Gallego
Pilar Marco Gallo
profesionales do Módulo de Conduta do Cento de Recursos de Educación Especial de Navarra
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
miércoles, 17 de enero de 2024

educonvives.gal: Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso

Versión actualizada do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. E tamén unha ferramenta para desenvolver, o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia, que guía a actuación do profesorado nestes casos.


1. INTRODUCIÓN .............................................. 4             
1.1 Marco normativo ................................................ 7
1.2 Obxectivos ........................................................... 8

2. INFORMACIÓN CLAVE ................................. 9
2.1 O acoso e o ciberacoso escolar .................... 10
2.2 Outros conceptos ............................................13
2.3 Persoas implicadas ..........................................15
2.4 Consecuencias ..................................................17
2.5. Sinais de alarma .............................................20
2.6. Falsos mitos .................................................... 22

3. ACTUACIÓN ................................................ 27
3.1. Prevención nos centros .................................28
3.2 Intervención ...................................................... 33

4. RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN .................................46

5. CONSECUENCIAS LEGAIS ...........................51

6. PARA SABER MÁIS ..................................... 55
Bibliografía ..............................................................56
Normativa ................................................................ 57
Recursos ...................................................................59

ANEXOS ...........................................................60
Anexo 1. Rexistro de comunicación dos feitos ....... 61
Anexo 2. Constitución do equipo ACAE ........... 63
Anexo 3. Primeira valoración dos feitos comunicados ..64
Anexo 4. Investigación e ditame .......................65
Anexo 4.1. Entrevista coas persoas implicadas .............67
Anexo 4.2. Datos da persoa á que se lle ofrece ser acompañante durante a
entrevista ............69
Anexo 5. Nomeamento da persoa responsable da atención á presunta vítima ...........................70
Anexo 6. Comunicación de apertura do protocolo de acoso e ciberacoso escolar .........71
Anexo 7. Reunión coas persoas implicadas en presenza da familia ou dos/as representantes legais .... 72
Anexo 8. Comunicación de pechamento do protocolo de acoso e ciberacoso escolar ........ 74
Anexo 9. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas ..................... 76
Fluxograma ... 78

accede no enlace 

No protocolo ven a Guía desenvolvemento do plan de benestar emocional que constitúe unha das principais medidas para previr os episodios de acoso e ciberacoso entre o alumnado. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. 

martes, 5 de diciembre de 2023

Guia do Xogo e o Xoguete

Os produtos recomendados nesta Guía foron sometidos a exhaustivos estudos para demostrar a súa adecuación ao uso e o seu valor psicopedagóxico e lúdico.

Non podemos afirmar que os incluídos nesta Guía son os mellores produtos do mercado, pero si que todos os recomendados nela son produtos que superaron satisfactoriamente os estudos pertinentes.Enlace para a súa descarga 


Recomendacións prácticas para as Familias

- Teña en conta a idade e o nivel de madurez do neno, nena e escolla os xoguetes adecuados as súas preferencias e necesidades.

- Regale xoguetes suficientes e variados que desenvolvan funcións diferentes e que sirvan para estimular a imaxinación e creatividade ou calquera aspecto da personalidade e sen facer distincións en canto a sexo.

- Non compre os xoguetes que os nenos, nenas solicitan sen comprobar a súa idoneidade. 

- Dialogue cos seus fillos ou cos seus alumnos, para axudarlles a ter unha visión crítica do que ven e observan.
 
- Eduque aos nenos para que se responsabilicen da orde e coidado dos seus xoguetes.
 
- Fomente o intercambio de xoguetes que os seus fillos xa non utilizan con outros nenos, nenas da súa contorna (familiares, veciños, amigos, compañeiros).

Non esqueza que o mellor xoguete que se pode regalar a un neno, nena é o tempo dos seus pais, nais.A Convención sobre os Dereitos do neno e nena


A Convención sobre os Dereitos do Niño (CDN) é o tratado internacional de dereitos humanos que se centra nos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes (menores de 18 anos).
Os 54 artigos que compoñen a Convención recollen os dereitos económicos, sociais, culturais, civís e políticos de toda a infancia. A súa aplicación é obrigación dos gobernos, pero tamén define as obrigacións e responsabilidades doutros axentes como os pais e nais, profesores, profesionais da saúde, investigadores e os propios nenos e nenas.

Cales son os principios desta convención ?
  • Non discriminación: todos os nenos e nenas teñen os mesmos dereitos, non importa a súa cor de pel, a súa relixión, a súa procedencia ou as ideas dos seus pais.
  • Interese superior do neno: calquera decisión, lei ou política que poida afectar a un neno ou nena ten que ter en conta que é o mellor no seu caso.
  • Dereito á vida, a supervivencia e o desenvolvemento: todos os nenos e nenas teñen dereito a vivir e a alcanzar o seu máximo potencial na vida.
  • Participación infantil: nenos, nenas e adolescentes teñen dereito a ser consultados sobre as situacións que lles afectan e a que as súas opinións sexan tidas en conta.

A Convención a ratificaron 196 Estados

Enlace relacionado https://www.unicef.es
Cuentos para charlar sobre os dereitos dos nenos :

viernes, 10 de noviembre de 2023

AUTOCONTROL EMOCIONAL

O plan Nacional sobre Drogas presenta este programa ULISES cun  caderno para o alumno, e outro para o mestres.
É un programa de prevención do consumo de drogas baseado no desenvolvemento do  autocontrol emocional como factor de protección fronte a condutas de risco. 
Para expresar as nosas emocións de maneira correcta temos que ser capaces de controlalas, esto é o que se chama autocontrol emocional.

No caderno para o alumno : Imos acompañar a Ulises e aos seus homes no  seu regreso a terra ( *Ítaca) , tras unha dura guerra ( Guerra de Troia). No seu camiño espéranlles aventuras e emocións fortes que iremos coñecendo e analizando aos poucos, ao longo de 10 sesións.  
Neste enlace tes o caderno do alumno  

O monitor dispón dun caderno cun soporte teórico e actividades estruturadas en torno ao desenvolvemento do autocontrol emocional.

Enlace ao  caderno do mestre.

Elaborados por:
Remedios Comas Verdú,  Gorka Moreno Arnedillo, Javier Moreno Arnedillo.

lunes, 30 de octubre de 2023

Guía para o desenvolvemento do plan de Benestar Emocional para os centros educativos

O benestar emocional é un concepto amplo que ten que ver, non só coa experiencia subxectiva de sentirse ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

O coidado do benestar emocional é o acompañamento que desde a escola debe realizarse para favorecer: 

1. A resiliencia

2. O desenvolvemento das competencias emocionais

3. O desenvolvemento da autoestima desde o marco da educación ética 

Intervención 

Para desenvolver ou  acompañamento  ao  benestar emocional nos centros educativos  proponse  unha intervención por fases.  

As actuacións están orientadas a enfocar  as  características específicas de cada  unha  destas fases. Con proposta de 24 actividades didácticas divididas nos apartados : conecta, respecta, regula e vive.

Primeira fase: detección e  acompañamento.  Temporalización: inicio inmediato e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Segunda fase:  fortalecemento dá  resiliencia e dá competencia emocional  na  comunidade educativa.  Temporalización: inicio Abril 2021 e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Terceira fase: Consolidación. Planificación e organización  do curso 2021-22, dotación de recursos  didácticos.  Temporalización: presentación de iniciativas en  maio/ xuño 2021 para ou  desenvolvemento a partir  do curso 21/22.


En outubro 2023  publicouse a Guía con as propostas de intervención na aula en tres ámbitos profesorado, alumnado e familias.
                          


Consellería de educación. Xunta de Galicia.