lunes, 14 de enero de 2019

Guías con pautas para Pais e Nais de nenos e nenas con TDAH

Está guía está dirixida a nais e pais con fillos, fillas con TDAH e pretende chegar información sobre as súas características e orientacións que lles axuden a promover a evolución positiva das súas fillas e fillos, controlando e canalizando de forma adecuada os seus síntomas.
Fai unha descripción dos síntomas, fala tamén da necesidades destes nenos, nenas e ten un capítulo de orientacións para nais, pais moi desenvolvido que axudará as familias a entender e canalizar mellor as dinámicas as veces difíciles e complicadas que se producen no ámbito familiar.

                                                             enlace a publicación

Índice
Introdución
Que é o trastorno por Déficit de Atención e/ou Hiperactividade?
Avaliación e Diagnóstico
Tratamento
Como son os nenos e as nenas con TDAH? Que dificultades e necesidades teñen?
Orientacións para pais e nais.
Colaboración co centro educativo
Como evolucionará o noso fillo ou filla con TDAH?

Autora: Isabel Bellver Vázquez-Dodero
Ilustraciones Isidre Monés
Edita: CEAPA  Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos                                    Guía práctica para pais e nais. feaadah
Se o que precisamos e unha publicación máis curta que a guía anterior, que explica o día a día cun neno, nena con TDAH e nos fala:
Da actitude positiva, 
Comprender ao nos fillo, filla 
Mellorar a súa autoestima 
Ensinarlle a ser organizado 
O que debemos evitar
Favorecerlle as habilidades sociais

Edita Federación Española de Asociaciones para la ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad
www.feaadah.org 

miércoles, 2 de enero de 2019

Guía BuLLYING TEA

Guía de actuación para profesorado e familias. Trátase dun recurso dirixido a familias e profesores para axudarlles a identificar e detectar situacións de acoso escolar e poñerlles freo, así como para apoiar e axudar á vítima. 
O obxectivo desta guía é poñer o foco no contexto educativo xa que é aquí onde se debe fomentar e transmitir o respecto á diversidade. 
Contidos
1. Xustificación e finalidade da guía 
2. De que falamos cando falamos de acoso Que é o
acoso?
3. Vulnerabilidade non significa predeterminación
4. O acoso pódese evitar. Como previr o acoso?
Estratexias
5. Tomando en serio o acoso escolar. Como detectar se está
a ser acosado?
6. Reaccionando ante o acoso. Protocolo de actuación e
intervención ante o acoso escolar
7. Dá o teu primeiro paso agora. Podes saír de todo isto. Axudámosche. Como apoiar e axudar á vítima?
8. Bibliografía e páxinas web 
9. Anexos


Autoría: Juana M. Hernández Rodríguez 
Editor: Confederación Autismo España. 
 enlace para descarga acoso escolar TEA

viernes, 28 de diciembre de 2018

Guía Metodolóxica sobre as Dificultades Específicas da Aprendizaxe

A presente guía vai referida a unha selección de Dificultades Específicas de Aprendizaxe, que sen ser as únicas, si que supoñen unha porcentaxe moi elevada de casos que inciden a nivel educativo e  sociofamiliar, ocasionando gran desasosego á hora de articular a resposta educativa con estes alumnos alumnas. Neste sentido, o material que aquí presentan, pretende ser unha ferramenta que axude a familias e profesorado a coñecer e entender a propia dificultade, así como canalizar a intervención educativa máis acorde co perfil do
suxeito e a alteración que manifesta.
Contidos:

Agradecementos
Presentación
1. Concepto xeral de dificultade específica de aprendizaxe
2. Metodoloxías inclusivas
3. Dislexia,  disgrafía e  disortografía
4. Discalculia
5. TDAH - Trastorno por déficit de atención con hiperactividade
6. TANV- Trastorno de aprendizaxe non verbal
7. Funcións executivas
8. Glosario de termos TIC
9. Bibliografía

Edita Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

Guía TDAH de Apoio ao Estudo

Esta guía é unha ferramenta útil tanto ao profesorado como as familias, alumnos, alumnas, describe estratexias, técnicas para favorecer o éxito educativo, a guía recolle tamén testemuñas para coñecer mellor como é e como se sente un neno, nena con TDAH.


                                      enlace para a súa descarga
Os temas que trata:
1º A Organización e a Xestión do tempo
2º Técnicas para adestrar a túa atención e a túa memoria
3º Organización nos estudos: A mochila e a axenda
4º Técnicas de estudo
5º Recomendación para as diferentes materias de estudo
6º Como facer un exame
6º Consellos básicos para manter en forma o meu cerebro
7º Ligazóns de interese
8º BibliografíaEdita  Fundación INGADA (Instituto Galego del TDAH y Trastorno Asociados) fundación de Mª jose jove y Consellería de Educaciónlunes, 12 de noviembre de 2018

Mellorar a Grafía no Alumno, Alumna con TDAH

Os alumnos e alumnas con Trastorno atencional, debido as súas dificultades de atención e concentración soen presentar disortografías, discalculias, trastorno lecto-escritor.
Os nenos hiperactivos teñen déficits visomotores e dificultades perceptivo-espaciais.
Na escritura como é motricidade fina tamén presentan dificultades, a súa letra é pouco lexible e tamén está desorganizada no papel.
Conseguires un texto lexible é cuestión de práctica.
Os mestres, mestras e pais temos que detectar cales son as causas desta mala grafía : problemas viso-espaciais, impulsividade, destreza motriz, autoestima ou outros.
- uns teñen mala coordinación motriz e dificultades perceptivo-espaciais
- outros alumnos e alumnas teñen unha aceptable coordinación pero a impulsividade e falta de hábito de traballo restan na grafía e na presentación dos traballos. Poden facelo ben pero precisan concentrarse demasiado tempo para escribir ben, de forma continua.
Para os alumnos, alumnas que teñen problemas de coordinación motriz e dificultades de orientación espacial, recomendase facer praticas diarias significativas para mellorar a caligrafía non se trata de facer moitas senón de facer poucas pero significativa. 
O criterio podería ser 
1º unha liña
2º dúas liñas
3º tres liñas
4º catro liñas
5º cinco liñas A dobre liña é moi recomendable pola referencia que  axudalles a manter o tamaño da letra.
Debemos centrar a recuperación naqueles aspectos específicos que estean alterados.
O Reforzo positivo é unha estratexia que aumentará a motivación tanto para
alumnos que teñan dificultades motrices e perceptivo-espaciais como para os que só teñen que conseguires automatiza a grafía para atender as outras instrucións do mestre.
O neno debe estar relaxado e motivado. El ten que saber que os seus exercicios son importantes e valorar as súas mellorías. É imprescindible que o neno poida comprobar claramente que mellora. Para iso será necesario confeccionar sistemas que reflictan que o seu traballo é cada vez máis efectivo. Felicítelle cando observe calquera mellora.

recollido  fundacióncadah.org
outras referencias: "Deficit de Atención con Hiperactividad" Isabel Orjales Villar

miércoles, 31 de octubre de 2018

Guía 2018 Alumnado con Atraso na Linguaxe e Trastorno Específico da Linguaxe

Defínese como TEL todo trastono  da linguaxe de inicio lento e atrasado respecto a súa idade cronolóxica que non teña relación cun déficit sensorio-auditivo, motor, cognitivo  así como co trastorno xeneralizado do desenvolvemento.
No atraso da Linguaxe existe un retardo na adquisición das diferentes etapas do desenvolvemento cronolóxico da linguaxe infantil.
A evolución da linguaxe será a clave que determine de cal se trata, xa que, nun RL, a evolución é máis rápida e homoxénea.


enlace para a descarga https://orientacion.educarex.es

Contido

 • Que son retrasos da linguaxe e os trastornos específicos da linguaxe?
 • Características evolutivas dos Trastornos da Linguaxe ( RL e TEL)
 • Medidas educativas para el alumnado con dificultades de Linguaxe
 • Probas psicopedagóxicas
 • Bibliografía

Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Consejería de Educación Almería.

martes, 30 de octubre de 2018

Aplicación Habilidades Mentalistas

App que permite avaliar e entrenar habilidades mentalistas. Conta cun sistema de rexistro de avaliadores e avaliados.

Está organizada en seis tarefas:  

 1. Comprensión de desexo que non é propio
 2. Comprensión de crenza que non é propia 
 3. Recoñecer que os sentidos nos achegan ao coñecemento “ver conduce a saber”
 4. Tarefa de falsa crenza
 5. Aparencia das emocións 
 6. Comprensión de uso non literal da linguaxe


enlace a descargaautor: Proxecto DANE baséase no desenvolvemento de aplicacións deseñadas para a aprendizaxxe de nenos, nenas e mozos, mozas con discapacidade.

                                               
     www.educa2.madrid.org