viernes, 8 de febrero de 2019

Altas Capacidades: materiais para enriquecimiento curricular

Dende  o blog de Altas Capaciades Córdoba recollo estes materiais, que son para uso exclusivo nos centros educativos, por parte do profesorado que atende a alumnado con altas capacidades intelectuais. O obxectivo é que o profesorado dispoña de actividades alternativas ás xerais das materias.Modelo PECAI conxunto de actuacións para enriquecer o currículo.
Educación Infantil
1º Educación Primaria : coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
2º Educación Primaria : Coñecemento do Medio, Linguaxe, matemáticas.
3º Educación Primaria: Coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
4º Educación Primaria: Linguaxe, Matemáticas.
Proxecto de Traballo de 5º/6º:  Área Coñecemento do Medio
Educación Secundaria : Habilidades sociais, Fisica e Química, Lingua Extranxeira, Matemáticas. Orientacións profesorado. Talleres de Enriquecemento extracurricular.


altacapacidadcordoba Materiais de enriquecemento curricular.
autor : Manuel Dorado Pérez profesor especializado en la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.


domingo, 3 de febrero de 2019

Guía de ensinanza do inglés para alumnos con Dislexia

A asociación Internacional de Dislexia (2008) no seu folleto at-risk students and the study of foreing language at school concreta que os estudantes que sofren dificultades importantes nunha das catro destrezas na súa lingua materna ( lectura, escritura, comprensión auditiva e expresión oral ) son candidatos a ter problemas na aprendizaxe das linguas extranxeiras na escola. 
As dificultades na lingua extranxeira dependerán dos problemas do alumno, alumna na súa lingua materna.  É condición indispensable a maduración do alumno no dominio das destrezas na súa lingua materna antes de expoñelo a esixencia da ensinanza de outras linguas. 
Esta guía está estruturada en oito capítulos. Parte do máis xeral como detectar alumnos disléxicos, e a continuación proporciona unhas orientacións metodolóxicas. Posteriormente desenvolve as técnicas para traballar o vocabulario e as 4 destrezas principais:  listening,  speaking,  reading e  writing.

Índice
1. Introdución
2. Como detectar aun alumno, alumna con Dislexia na nosa clase
3. Orientacións metodolóxicas xerais. Introdución
   3.1 Técnicas para o desenvolvemetno das 4 destrezas principais: listening,       speaking, reading y writing.
4. Avaliación 
   4.1 Elaboraciónn Plan de Traballo Individualizado ( PTI) y Adaptación Curricular (AC)
   4.2 A Avaliación dos alumnos disléxicos.
5. Orientacións ás familias.
6. Outros enfoques
   6.1. Intelixencias Múltiples
   6.2 Aprendizaxe baseado nos Proxectos
   6.3 Teatro Musical
7. Marco legal
8. Bibliografíaenlace para a súa descarga

Autores : Fulgencio Hernández García, Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, Mª Teresa Valencia García, Felipe Javier Ramírez Lajarín, Miguel Ángel Abril López
Promove : Dirección general de atención a la diversidad y calidad educativa. Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

lunes, 28 de enero de 2019

Infografía Dislexia

Recollo nesta infografía un pequeno resumo da charla de Luz Rello, investigadora e Lingüísta, onde fala a través da súa experiencia escolar, das fortalezas que desenvolven os nenos e as nenas para afrontar a súa dificultade específica de aprendizaxe.
Fai unha reflexión ao final da entrevista que di: 
"se alguén diche que ti non podes, equivócase" 
"se ti queres ser feliz escolle os consellos que che axuden a ser feliz"
"selecciona as orientacións que che axuden a ser o que ti queres ser" 

lunes, 14 de enero de 2019

Guías con pautas para Pais e Nais de nenos e nenas con TDAH

Está guía está dirixida a nais e pais con fillos, fillas con TDAH e pretende chegar información sobre as súas características e orientacións que lles axuden a promover a evolución positiva das súas fillas e fillos, controlando e canalizando de forma adecuada os seus síntomas.
Fai unha descripción dos síntomas, fala tamén da necesidades destes nenos, nenas e ten un capítulo de orientacións para nais, pais moi desenvolvido que axudará as familias a entender e canalizar mellor as dinámicas as veces difíciles e complicadas que se producen no ámbito familiar.

                                                             enlace a publicación

Índice
Introdución
Que é o trastorno por Déficit de Atención e/ou Hiperactividade?
Avaliación e Diagnóstico
Tratamento
Como son os nenos e as nenas con TDAH? Que dificultades e necesidades teñen?
Orientacións para pais e nais.
Colaboración co centro educativo
Como evolucionará o noso fillo ou filla con TDAH?

Autora: Isabel Bellver Vázquez-Dodero
Ilustraciones Isidre Monés
Edita: CEAPA  Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos                                    Guía práctica para pais e nais. feaadah
Se o que precisamos e unha publicación máis curta que a guía anterior, que explica o día a día cun neno, nena con TDAH e nos fala:
Da actitude positiva, 
Comprender ao nos fillo, filla 
Mellorar a súa autoestima 
Ensinarlle a ser organizado 
O que debemos evitar
Favorecerlle as habilidades sociais

Edita Federación Española de Asociaciones para la ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad
www.feaadah.org 

miércoles, 2 de enero de 2019

Guía BuLLYING TEA

Guía de actuación para profesorado e familias. Trátase dun recurso dirixido a familias e profesores para axudarlles a identificar e detectar situacións de acoso escolar e poñerlles freo, así como para apoiar e axudar á vítima. 
O obxectivo desta guía é poñer o foco no contexto educativo xa que é aquí onde se debe fomentar e transmitir o respecto á diversidade. 
Contidos
1. Xustificación e finalidade da guía 
2. De que falamos cando falamos de acoso Que é o
acoso?
3. Vulnerabilidade non significa predeterminación
4. O acoso pódese evitar. Como previr o acoso?
Estratexias
5. Tomando en serio o acoso escolar. Como detectar se está
a ser acosado?
6. Reaccionando ante o acoso. Protocolo de actuación e
intervención ante o acoso escolar
7. Dá o teu primeiro paso agora. Podes saír de todo isto. Axudámosche. Como apoiar e axudar á vítima?
8. Bibliografía e páxinas web 
9. Anexos


Autoría: Juana M. Hernández Rodríguez 
Editor: Confederación Autismo España. 
 enlace para descarga acoso escolar TEA

viernes, 28 de diciembre de 2018

Guía Metodolóxica sobre as Dificultades Específicas da Aprendizaxe

A presente guía vai referida a unha selección de Dificultades Específicas de Aprendizaxe, que sen ser as únicas, si que supoñen unha porcentaxe moi elevada de casos que inciden a nivel educativo e  sociofamiliar, ocasionando gran desasosego á hora de articular a resposta educativa con estes alumnos alumnas. Neste sentido, o material que aquí presentan, pretende ser unha ferramenta que axude a familias e profesorado a coñecer e entender a propia dificultade, así como canalizar a intervención educativa máis acorde co perfil do
suxeito e a alteración que manifesta.
Contidos:

Agradecementos
Presentación
1. Concepto xeral de dificultade específica de aprendizaxe
2. Metodoloxías inclusivas
3. Dislexia,  disgrafía e  disortografía
4. Discalculia
5. TDAH - Trastorno por déficit de atención con hiperactividade
6. TANV- Trastorno de aprendizaxe non verbal
7. Funcións executivas
8. Glosario de termos TIC
9. Bibliografía

Edita Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

Guía TDAH de Apoio ao Estudo

Esta guía é unha ferramenta útil tanto ao profesorado como as familias, alumnos, alumnas, describe estratexias, técnicas para favorecer o éxito educativo, a guía recolle tamén testemuñas para coñecer mellor como é e como se sente un neno, nena con TDAH.


                                      enlace para a súa descarga
Os temas que trata:
1º A Organización e a Xestión do tempo
2º Técnicas para adestrar a túa atención e a túa memoria
3º Organización nos estudos: A mochila e a axenda
4º Técnicas de estudo
5º Recomendación para as diferentes materias de estudo
6º Como facer un exame
6º Consellos básicos para manter en forma o meu cerebro
7º Ligazóns de interese
8º BibliografíaEdita  Fundación INGADA (Instituto Galego del TDAH y Trastorno Asociados) fundación de Mª jose jove y Consellería de Educación