miércoles, 16 de noviembre de 2022

Guía Regulación Emocional TEA

Esta guía vai dirixida a todas aquelas persoas con conviven co TEA no seu día a día. As persoas con autismo presentan en ocasións condutas desafiantes como estratexia de afrontamiento, adaptación, comunicación e relación cun mundo que é percibido como abafador.

A intervención desde a prevención para profesionais e familiares.
A intervención non debe de ter como meta última a redución e/o a eliminación das condutas, se non que ten que ter como foco desenvolver capacidades, ensinar habilidades, establecer estratexias de afrontamiento e ofrecer apoios que axuden a previr patróns de conduta preocupantes e que guíen, de maneira natural, cara a comportamentos máis axustados e adaptados ao contexto no que viven e que á súa vez, ese contexto, axústese ás súas condicións individuais e, por tanto, únicas. Isto é o que se coñece como un enfoque de intervención desde a prevención.                                 Guía Emocional TEA


Federación Autismo Madrid
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

No ámbito educativo teñen a cualificación de datos persoais do alumnado o seu nome e apelidos, o seu número de teléfono, o seu domicilio, o correo electrónico, etc., e tamén os datos relativos ás cualificacións, ás ausencias xustificadas ou inxustificadas e ás fotografías ou vídeos (imaxe persoal).

Ademais, non podemos esquecer que, dentro do sistema educativo, se tratan tamén datos relativos ás persoas proxenitoras e á contorna familiar ampla do alumnado, do persoal que presta servizos no ámbito educativo (profesorado, persoal non docente…), e mesmo doutras persoas que inciden accidentalmente na vida escolar, como conferenciantes externos/as, visitantes incidentais, etc

Neste protocolo incorpórase un anexo con modelos de cláusulas de información e autorización para o tratamento de datos, que deberán ser utilizados por todos os centros.
protocolo_de_proteccion_de_datos_persoais_out22.pdf