miércoles, 26 de agosto de 2015

Ambiente de aprendizaxe seguro

Estratexias para crear un clima de aula que propicie a seguridade dos alumnos, alumnas e bienestar durante a aprendizaxe.

1- Incluir estratexias que permitan aos alumnos expresar as súas ideas, opinións na aula.
2- Publicar os traballos feitos polos estudiantes.
3- Ter normas claras e expostas en el aula.
4- Admitir cando un como mestre descoñece esa información, non sabe.
5- Ler cos alumnos, alumnas.
6- Manter a calma en  todo momento.
7- Practicar a Bondade.
8- Crear tempos e espazos para que falen cando xorde o conflito, facendo de mediador.
9- Supervisar para observar o traballo e posibles dificultades de relación, tensiones.10- Expresar sentimientos.
11- Sonreir a miúdo.
12- Manter as consecuencias.
13- Revisar os traballos escritos, escribir con eles, elas.
14- Incorporar arte e Música con frecuencia.
15- Incorporar a paciencia como estratexia.
16- Ofrecer opcións.
17- Dar a oportunidade que resolva o problema pola súa conta.
18- O optimismo é contaxioso. Teña vostede momentos de relax, cando estea moi estresado. 


Artigo de Rebecca Albes.
via  www.edutopia.org