sábado, 15 de agosto de 2015

Alternativas como pais, nais fronte as conflictos cos fillos, fillas adolescentes

A convivencia non sempre é fácil en familia, xurden conflitos no día a día que poden ser por motivos moi variados.
Nesta entrada fan unha reflexión sobre doce motivos que implican directamente aos pais e nais ofrecendo alternativas para que o ambiente familiar sexa máis positivo e constructivo para todos e todas.


Fai click na imaxe para acceder artigo.

 1. Se os pais, nais están máis tempo fora da casa por traballo, valorar que disposición temos para eles, cando estamos na casa.
 2. Os pais deben conterse e non discutir diante dos fillos, para favorecer a maduración  persoal deles.
 3. Se na familia hai moito individualismo, cada quen vai ao seu, temos que favorecer conversas cercanas e sinceiras con eles e elas.
 4. Se a comunicación é mala ou moi baixa, unha alternativa e que falen menos os pais e escoiten máis.
 5. Os pais, nais teñen que ser coherentes co que se di, para sever de modelo.
 6. Ter iniciativa, inquietudes e bó humor son importantes  para unha boa autoestima familiar.
 7. Non crer que sempre se ten a razón por sei pai, nai. Mellor facer críticas constructivas, evitar as comparacións entre irmáns, tamén saber pedir perdón.
 8. Aceptar como son os fillos, fillas. Ensiñarlles a aceptar as frustracións. Reafirmemos a o outro no que vale e sentirase como unha persoa valiosa.
 9. Ter paciencia con eles, elas no momento da adolescencia. 
 10. Estimular a súa autonomía persoal, ofrecéndolle oportunidades.
 11. Ter un proxecto persoal para crecer e axudar a eles a discenir e potenciar os deles. 
 12. A alternancia de pai e nai na educación dos fillos, fillas é moi enriquecedora, complementaria e positiva para todos, todas.

Elaborada por Patricia Palacios. Asesor Aquilino Polaino.
Via: hacerfamilia.com