martes, 28 de octubre de 2014

Guía para unha educación en Igualdade

Guía Práctica para chicas y chicos, con unha lectura para reflexioar, curiosidades para comentar e a continuación proposta de actividades.
os capítulos de traballo os enfoca dende a idea de Compartir pasado, Compartir futro, Compartir Casa, Compartir linguaxe, Comartir coidado do medio ambiente, Compartir para participar, Compartir a igualdade dende o respecto a diversidade, Compartir os afectos na igualdade                                                     enlace para a súa descarga


Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid/Ayuntamiento de Madrid. Área de Familia y Servicios Sociales. 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón


Prevención de Condutas desafiantes na Educación Infantil.


Este manual ofrecese aos mestres co obxectivo de promover prácticas que optimicen el desenvolvemento persoal e social dos nenos e nenas, e prevengan a aparición de condutas desafiantes mediante el establecimiento de relación positivas entre todos os membros da comunidade educativa, e a creación de entornos que aseguren o benestar, estimulen o interese e favorezan a implicación dos alumnos, alumnas nas actividades diarias.
O tratamento das condutas desafiantes a través de programas de modificación de conduta, vese como insuficiente, como respuesta a  necesidade dos nenos e nenas de mellorar a capacidade para regularse a se mesmos este libro propón un enfoque proactivo que apoie o desenvolvemento socioemocinal desde a idade infantil.
Consta dun módulo introductorio onde facilita a identificación de condutas desafiantes.
O módulo 1º, 2º  céntranse nas pautas de relación que se dan nos contextos máis relevants dos nenos,nenas ( familia, escola) é a importancia da calidade nestas relacións.
No 4ºe 5º anima a estruturar o espazo, os recursos materiais, o tempo, de maneira que asegure o benestar e facilite a aprendizaxe.
No 6º, 7º, 8º está adicados ao desenvolvemento da autorregulación, á educación emocional e a ensinanza explícita das habilidades sociais.


MÓDULO INTRODUCTORIO
El desarrollo socioemocional y la prevención 
de conductas desafi antes ......
MÓDULO 1
La relación maestra-niños .....
MÓDULO 2
El apoyo a la relación entre iguales ....
MÓDULO 3
La relación con las familias
MÓDULO 4 
El diseño del entorno físico
MÓDULO 5
La organización del tiempo 
MÓDULO 6
Facilitar el desarrollo de la autorregulación. 
MÓDULO 7
Enseñar a comprender, expresar y regular emociones .....
MÓDULO 8
La enseñanza explícita de habilidades sociales .......

AUTORES
Laura Escribano Burgos
Asunción González del Yerro Valdés
Mónica Ortiz García
Cecilia Simón Rueda
Mariona Tarragona Roig
Estela Uribe Franco
COLABORADORES
Bertha Álvarez Morales
Abril Cortés Salazar
Patricia Mercado Sánchez
Marta Sandoval Mena
Fundación Educación y DesarrolloFonte Orienta2Rúbrica: infografía dos Elementos dos que constaAs Rúbricas son instrumetnos de avaliación que se organizan en táboas nas que se especifican os rangos de desempeño en relación a un estándar de aprendizaxe determinado.
Nesta entrada da revista educacion y cultura Az , sinala os aspectos que debe cumprir unha rúbrica e  dos elementos que consta.


viernes, 17 de octubre de 2014

Guía Trastorno Por Deficit de Atención e Hiperactividade para el profesorado


Publicación dende a páxina de Educastur, con orientacións e estratexias dirixidas ao profesorado con alumnos con TDAH.estratexias clasificadas para incidir no déficit atencional, no déficit de inhibición ou no déficit de impulsividade.

Accede na imaxe

Índice 
Estratexias.xerais 
Organizativas e metodolóxicas 
Manexo do comportamento 
Mellora de aspectos socioemocionais
Mellora da convivencia dentro do grupo
Manexo das actividades complementarias e extraescolares
Estratexias para Educación Primaria
Estratexias para mellorar a atención en primaria
Estratexias para traballar a hiperactividade en primaria
Estratexias para traballar a impulsividade en primaria
Estratexias para Educación Secundaria 
Estratexias para mellorar a atención en secundaria
Estratexias para traballar a hiperactividade e impulsividade en secundaria
Pautas de intervención en dificultades especificas de aprendizaxe
Lingua
Matemáticas
Estratexias para a avaliación
Exames e avaliacións
Outros aspectos a considerar na avaliación continua
Coordinación entre o centro educativo e a familia
Persoaxes principais na relación entre familia e centro
Implicación da familia e do centro no proceso de detección, avaliación e intervención
Pautas para traballar na casa
Bibliografía 
Web grafía 
Anexos 

Edita: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias.
jueves, 16 de octubre de 2014

Manual de Autocontrol
Manual dirixido a nenos e adolescentes. que teñen condutas conflictivas, disruptivas.  Mediante observación, rexistro das situacións,  propón estratexias e técnicas alternativas para a disminución das condutas problemáticas e lograr o autocontrol.

Elaborado por Inma Araújo López do Centro de Atención al Menor Alborada Vigo.
colaboradores María Besada Montenegro. Coordinadora y pedagoga del Centro de Día de Atención al Menor Alborada. 
Omar Fares Montoya. Educador del Centro de Día de Atención al Menor Alborada


martes, 14 de octubre de 2014

Cómo formar equipos de Traballo Cooperativo na Aula


Artículo que nos fala da importancia para a aprendizaxe do traballo ccooperativo, fai unha reflexión sobre a diferenza da colaboración e a cooperación, para unha  metodoloxía inclusiva, participativa.
e nos estructura as fases para levar a cabo a formación destes grupos.
Tamén fala do papel do mestre de Pedagoxía Terapeútica nesta metodoloxía.Recompilado do blog de Santiago Moll


Estratexias e Actividdes da Aprendizaxe CooperaativaA APRENDIZAXE COOPERATIVA: ALGUNHAS IDEAS PRÁCTICAS 

este traballo ten os capítulos :

1. A organización do traballo cooperativo na aula 

2. Algunhas técnicas da aprendizaxe cooperativa

3. Programa para ensinar a traballar en equipos cooperativos

Pere Pujolàs Maset 
Universidad de Vic
lunes, 13 de octubre de 2014

Xogos de ConvivenciaXogos para nenos e nenas de idades comprendidas entre 6 e 12 anos.
Onde practican Valores Educativos como a Igualdade, Respecto, Colaboración e  Axuda.


recompilado do blog audiciontierno


lunes, 6 de octubre de 2014

Guía de Xénero: identidades e CoidadosGuía editada por Plataforma de Infancia dirixida especialmente para traballar con nenos, nenas e adolescentes.

Consta de seis fichas para traballar de maneira individual e logo facer a posta en comúns para reflexións, propostas e conclusións.

Esta Guía Trata  : a centralidade dos coidados para o mantemento da vida e a importancia dunha distribución recíproca distes coidados.( fichas 1,2,3)

a decontrucción de roles e estereotipos ( fichas 5,6).
Para descargar fai click na imaxe