lunes, 28 de septiembre de 2020

Guía de Acollida Emocional para alumnos con Necesidades Educativas Especiais

O EOE especializado en Trastornos Graves de Conduta e os mestres de Pedagoxía Terapéutica especialistas en TGC da provincia de Almería realizaron esta guía con actividades para a educación Infantil, Educación Primaria e E.S.O..

abarcan tres ámbitos fundamentais :

1. Acollida

2. Actividades de Cohesión Grupal

3. Orientacións a nivel Socio-Emocional


enlace a guía

Recollo algunhas das recomendacións que están na guía para Educación Primaria como:

- Priorizar con este almnos traballo sobre o coñecemento, autoestima, habilidades sociais, intelixencia emocional e funcións cognitivas.

- Rexistro de conduta, tanto para os docentes como para o alumno para que sexa consciente do seu coportamento ao longo da semana.

- Os reforzos positivos moi importantes.

- As actividades realizaranse baseándonos nas necesidades que presenta o alumnado ,  secuenciándose en pasos, coa axuda das  autoinstrucións, flexibilizando a súa duración e complexidade.

- Actividades que se poden traballar para mellorar o seu desenvolvemento socio-emocional :Técnicas de autocontrol ( con apoio visual) , Sesións de relaxación.