miércoles, 9 de febrero de 2022

Guía para Familias : COIDAMOS TEA

 

Esta guía xorde a raíz do Programa Coidamos-TEA. 

Un programa levado a cabo en catro concellos galegos (Cee, Ponteareas, Burela e Monforte de Lemos) que tivo por obxectivo traballar pola capacitación e apoderamento das familias das persoas con Trastorno do espectro do autismo (en diante TEA) e mellorar así a calidade de vida dos seus fillos e fillas e da propia familia. 

Pretendemos con esta guía darlle voz a pais e nais participantes no programa Coidamos-TEA e apoiarnos nas súas experiencias para falarche sobre as dúbidas que podes ter nestes momentos.


                                             


COIDAMOS_TEA_                               

Publica federación Autismo Galicia