miércoles, 31 de octubre de 2018

Guía 2018 Alumnado con Atraso na Linguaxe e Trastorno Específico da Linguaxe

Defínese como TEL todo trastono  da linguaxe de inicio lento e atrasado respecto a súa idade cronolóxica que non teña relación cun déficit sensorio-auditivo, motor, cognitivo  así como co trastorno xeneralizado do desenvolvemento.
No atraso da Linguaxe existe un retardo na adquisición das diferentes etapas do desenvolvemento cronolóxico da linguaxe infantil.
A evolución da linguaxe será a clave que determine de cal se trata, xa que, nun RL, a evolución é máis rápida e homoxénea.


enlace para a descarga https://orientacion.educarex.es

Contido

 • Que son retrasos da linguaxe e os trastornos específicos da linguaxe?
 • Características evolutivas dos Trastornos da Linguaxe ( RL e TEL)
 • Medidas educativas para el alumnado con dificultades de Linguaxe
 • Probas psicopedagóxicas
 • Bibliografía

Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Consejería de Educación Almería.

martes, 30 de octubre de 2018

Aplicación Habilidades Mentalistas

App que permite avaliar e entrenar habilidades mentalistas. Conta cun sistema de rexistro de avaliadores e avaliados.

Está organizada en seis tarefas:  

 1. Comprensión de desexo que non é propio
 2. Comprensión de crenza que non é propia 
 3. Recoñecer que os sentidos nos achegan ao coñecemento “ver conduce a saber”
 4. Tarefa de falsa crenza
 5. Aparencia das emocións 
 6. Comprensión de uso non literal da linguaxe


enlace a descargaautor: Proxecto DANE baséase no desenvolvemento de aplicacións deseñadas para a aprendizaxxe de nenos, nenas e mozos, mozas con discapacidade.

                                               
     www.educa2.madrid.org

lunes, 22 de octubre de 2018

TEAyudo a Jugar

Aplicación que estrutura e planifica o xogo que imos desenvolver tamén dá  información sobre o xogo a que imos a facer.
É un apoio visual facilitador para alumnos, alumnas con TEA e persoas con outras diversidades do neurodesarrrollo.Consta de duas partes comlementarias acompañadas de unha guía educativa e de uso:
1º configuaración : quenes xogan?, a que se vai xogar?, onde se xoga?, como se xoga?, temporizador e turnos
2º anticipación e presentación do xogo.
TEAyudo permite usar varios perfiles de usuarios para poder xogar en grupo ou de maneira individual.
É unha ferramenta que facilita a inclusión educativa e social. 
O seu   desenvolvemento ven completar o sistema de traballo entorno ao programa de Patios e Parques Dinámicos de Gey Lagar.
Disponible para Android,móviles y tablets ata 10 pulgadas.

TEAyudo a jugar foi creada coa colaboración da Universidade de Murcia e a Fundación Orange dentro da convocatoria soluciones tecnológicas aplicadas al autismo 2016
Os pictogramas utilizados son propiedade do Goberno de Aragón e forón creados por Sergio Palao para ARASAAC.