viernes, 7 de abril de 2017

GUÍA: Estratexias para a Inclusión Educativa TEA

Está é a segunda edición da guía con estratexias para a inclusión do alumnado con TEA da Asociación TEAVI .


Índice:
1. Centro e aula 
- Organización espacial : indicadores visuais, recunchos de descanso, lugares seguros.
- Organización temporal: normas de conduta, organizador de tempos
2. Alumnado
- Mobilidade na aula 
- Axenda
- Autonomía 
- Organización do material
- Organización do traballo
- Motricidade fina
- Listas de chequeo
- Reforzo positivo
- Corrección de condutas
3. Inclusión no grupo
- Traballo cooperativo
- Interacción no grupo
- Persoas de referencia
- Visualización mediante carteis en prol da diversidade e da inclusión
4. Familias
- Canles de comunicación
- Formación a través das ANPAS
- Coordinación Multidisciplinar
5. Metodoloxía didáctica
- Orientación para o currículo
- Aplicacións prácticas. Participación.
- Materiais adaptados
- Exposición de contidos
- Avaliación do alumnado
- Utilización das TICs
- Centro de Interese
- Talleres de Aprendizaje
- Recunchos
- Grupos Interactivos
- Aprendizaxe cooperativa
- Desdobramentos
- Apoio en grupo ordinario
- Reforzo escolar
- Titoría Individualizada
- Titoría entre iguais
- Contrato pedagóxico
Bibliografía

TEAVI Educación