domingo, 30 de diciembre de 2012

Guía para pais, nais: Quen che quere a ti, Como educar en positivo


Guia para pais-nais con claves para unha educación positiva, apreciando o tempo que adicamos a os nos fillo/as para observalo no seu momento de desenvolvemento persoal, observar a súa conduta e darlle respostas axeitadas.Índice 
I   Coñece ao teu fillo, filla e comprenderás mellor o seu comportamento. Como é dependendo da súa       idade:
     O bebé de 0 a 12 meses
     O neno, nena de 12 a 36 meses
     O neno, nena de 3 a 6 anos
     O neno , nena de 6 a 10 anos
     O neno, nena de 10 a 18 anos
II   Vínculo afectivo é a súa importancia na relación co teu fillo, filla: Seguridade      e   Confianza
      Como garantizar un vínculo afectivo seguro?
      Beneficios del vínculo seguro
      Adolescencia, cando todo se tambalea. Consellos prácticos
III  Como afrontar e resolver os conflitos
      Claves para resolver os conflitos
      Mitos contrarios á parentalidad positiva
      Alternativas ao cachete, o berro ou a ameaza: É posible e ti podes!
      Normas e límites: Como e cando
      Sancións
      A comunicación asertiva como ferramenta útil
      Exemplos práticos
IV  Consecuencias do uso da forza na crianza dos nenos e nenas
 


   

enlace para descarga da guía 

Edita: SAVE THE CHILDREN. ESPAÑA 
lunes, 10 de diciembre de 2012

Revista Convives nº 2: Condutas disruptivas na aula

 A revista Convives nº 2 diciembre 2012  aborda o tema das condutas disruptivas nas aulas aportando estratexias para manexar estas condutas axeitadamente.

Artigos desta publicación:
1. Unha aproximación as condutas disruptivas. Pedro Uruñuela
2. A interacción do profesorado alumnado e a convivencia na aula. Rosa Marchena
3. Cambios curriculares e oraganizativos necesarios para previr e/ou disminuir a disrupción. Pilar López e Carlos Fernández
4. Claves e dúbidas sobre a disrupción a xestión eficaz da aula. Isabel Fernández
Experiencias
A educación emocional en Educación Infantil. CEIP María Sanz Sautola santander
Mellorar o clima de centro e de aula. Carmen montoro Medina
IES Averroes de Córdoba: Unha apuesta por previr e reconducir. Lourdes Baena e F. Javier Romero
O aula de convivencia, un espazo para a reflexión e o compromiso. MªAsunción Lucio Díez
Entrevista
Federico Mayor Zaragoza. Nélida Zaitegienlace a revista  convivesenlaescuela.blogspot.