martes, 28 de abril de 2020

Traballo das emocións en tempos de confinamento

Identificar cuándo estamos empezando a estar nerviosos
• Alejarnos, en la medida de lo posible, de aquello que nos está alterando
• Buscar un espacio para poder calmarnos
• Hacer alguna actividad que nos ayude a regular nuestras emociones
• Volver a analizar nuestro estado
• Pensar una solución a aquello que nos hizo estar alterados
Este documento  elaborado polo Colexio Oficial de Psicoloxía  de Galicia, é  unha  introdución  ao  mindfulness e  recolle  unha serie de  orientacións para iniciarse  na práctica  do  mindfulness como  ferramenta útil para ou contexto  estresante  xerado  pola  emerxencia sanitaria  do  COVID-19
Guía de prácticas de Mindfulness ante o estrés Esta guía está integrada por 7 prácticas con audios de  mindfulness que podemos realizar tanto en  espazos máis íntimos, no caso  dalgunhas  delas, como en momentos  cotiáns dá  nosa vida diaria, no caso  doutras. Estes audios é necesario  facelas con constancia para que se  convertan  nun recurso. Fortalecelas e  internalizalas para que  poidamos percorrer a  elas nos momentos  do día a día que  as necesitemos.
Enlace aos audios para as prácticas de mindfulness Colexio Oficial de Psicoloxía de galicia

Recollo desde o Colexio Oficial de psicoloxía de Madrid unha pautas para síntomas de ansiedade polo coronavirus covid-19
                                             
                                   enlace a guía para  xestión da ansiedade

 • Tenta poñer en cuestión o que estás a pensar neste momento.
 • Valida as túas sensacións.
 • Podes falar do que sentes.
 • Podes respirar profundamente, con serenidade.
 • Tenta moverte de cando en vez, non esteas moito tempo sentado/a. 
 • Coida e fomenta as relacións sociais. Conversa con familiares e amizades.
 • Focaliza a túa atención en estímulos externos e no que vas facer de maneira inmediata.
 • Tenta manter hábitos de soño e alimentación saudables.
 • Deseña obxectivos sinxelos a traballar durante o día .


Asociación Profesional de Orientadores en Castilla- La Mancha, Apoclam ofrecenos unha recompilación de actividades para o traballo emocional:
           Exercicio: Para namorarte da vida
           Exercicio: A roda da vida
           Exercicio: Crea a o teu "yo" futuro
           Exercicio: Vivir de maneira consciente unha semana
           Exercicio: Atopar a Motivación

 Federación Autismo MadridPautas para reducir la ansiedad de los niños en casa , /Recomendaciones familia ante el estrésmartes, 21 de abril de 2020

Trastorno por Déficit de Atención con/ou Hiperactividade información familias fronte ao confinamento

O confinamento para nenos e nenas con TDAH e para as súas familias soe ser complicado cando estes nenos o que precisan e movemento e espazos amplos polos que moverse para liberar esa enerxía que mostran durante a maior parte do día.
Os nenos e nenas con Trastorno por Déficit de atención con/ ou Hiperactividade mostran moitas dificultades ante os cambios con tendencia a inflexibilidade, irritabilidade e nivel de frustración baixo o que fai que se creen momentos complicados na xestión do seu comportamento na familia.

Para facer o confinamento máis doado
 • É importantes marcar as rutinas cos horarios e normas para autonomía, hixiene ou sono que imos a acordar con el, ela para que teña claro onde se van facer, cando e que consecuencias ten cumplir ou non cumplir o acordado.
 • É necesario marcar un horario con tempo de traballo escolar. 
 • Os tempos de traballo escolar soen ter que estar supervisados polos pais, nais  para marcarlle os tempos de traballo ( 20-30 minutos) e os descansos entre tarefas das distintas asignaturas. Podemos facer un rexistro dos avances conseguidos como reforzo positivo.
 • Sempre é interesante darlle apoios visuais para favorecer a súa comprensión, organización  da tarefa e motivación. 
 • O ambiente onde vai facer as tarefas escolares ten que ser un ambiente tranquilo con poucos factores de distracción.
 • Os xogos de mesa son unha actividade para a aprendizaxe de xeito transversal onde se poñen en funcionamento estratexias cognitivas como : a memoria, capacidade de tempo de espera, atención, cálculo, anticipación de movementos, memoria prospectiva, etc. 
 • Os xogos de movemento, taboa de exercicios co corpo tamén é unha rutina necesaria neste tempo que estamos na casa, a maioría deles soen ir a actividades extraescolares de movemento que agora non poden realizar.
 • Exercicios de relaxación, respiración, son outras das actividades que deben estar presentes no seu horario é preciso que este consesuado o momento no que se van facer.
 • Facilitar que exprese as emocións que sinte para axudarlle na súa autorregulación
 • É importante a comunicación co titor, titora, e si teñen dificultades de aprendizaxe tamén co departamento de orientación para ofrecerlle tarefas secuenciadas, pautas para desenvolver as tarefas.

Enlaces relacionados
EOE en Trastorno Generalizado del Desarrollo: como tengo que trabajar con mi hijo
Redación médica : Mara Parellada, psiquiatra experta en autismo y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría  Autismo, TDAH y Coronavirus
hospital Sant Joan de Déu Barcelona : niños TDAH Y confinamiento
familia y colefolleto -tecnicas -relajacion

lunes, 20 de abril de 2020

Guías: como manter rutinas escolares na casa

Agora que comezamos o terceiro trimestre  é importante revisar como nos organizamos para as actividades que nos propoñen os  profesores, profesoras desde a distancia polo confinamento.

Esta guía  recolle orientacións psicoeducativas para as familias.


enlace a guía recomendacións educativas
Guía elaborada  polo Colexío Oficial de Psicoloxía de MadridOutras guías


                                                   Orientacións para proxenitores separados                                             
Decálogo  Boas prácticas na casa 


 Elaboradas polo Colexio Oficial de Psicológos de Murcia
jueves, 2 de abril de 2020

Trastorno Espectro Autista información para Familias fronte ao coronavirus

A Pandemia que estamos pasar pola crise do Cornavirus  Covid-19 é unha situación excepcional, entre os que atopan máis dificultades están os nenos e as nenas con  Trastorno do Espectro Autista. 
Parte dos síntomas do trastorno do espectro autista consisten en dificultades cos cambios, necesidade dunha realidade predicible e  rutinizada, e un confinamento brusco dificulta a adaptación, esixindo ás familias un esforzo de romper coa rutina previa e incorporar unha rutina completamente nova de golpe. 
As dificultades na regulación emocional e a dificultade para a tolerancia da incerteza son retos particulares para este grupo de persoas con  TEA.
Estas circunstancias alteran a dinámica e a rutina de calquera familia e pode xerar alteracións emocionais ou de conduta nos nenos e nenas cun trastorno do espectro do autismo ( TEA).
Desde o Hospital de Sant de Déu en Barcelona sinalan que o confinamento en casa de persoas con  TEA podería xerar outras alteracións como:
 • Aumento de condutas repetitivas, porque a persoa abúrrese ou por necesidade de  autorregularse.
 • Aumento de condutas disruptivas ou problemas de conduta, ao non entender que non poden saír de casa ou facer as actividades que habitualmente fan.
 • Aumento da  irritabilidad ou a ansiedade, ou o que se coñece como  desregulación emocional.

Estratexias para atender as dificultades que poden presentar os nenos e nenas con TEA
 • Si a persoa con  TEA ponse nerviosa ou se angustia polo contexto do coronavirus, pode funcionar utilizar contos ou historias sinxelas que lle expliquen que está a pasar. 
 • Cando presente angustia ou irritabilidade podemos propoñerlle opcións diferentes para cambiar o foco de atención.
 • Tentar seguir una mesma estrutura e horario utilizando o recurso que mellor se adapte ao teu fillo ou filla. Exemplos: horario con  pictogramas, horario escrito, axenda con imaxes. 
 • É importante marcar unha rutina para momentos de traballo escolar, momentos de lecer e momentos para o movemento... con diferencias entre días da semana e fins de semana.
 • Podemos establecer unhas poucas metas en relación a súa autonomía personal como o lavado de mans, secuencia de sono ,... anotando os avances e os logros. Que se vaian modificando de semana en semana, coidando que se consoliden as anteriores ( modelando, reforzando, insistindo).
 • Precisa dun horario para para tomar conciencia do paso do tempo, engadir motivación e diminuír a tendencia á desidia, apatía e pasividade.
 • Permitir acceso e tempo para condutas de regulación emocional. Xeralmente estas condutas en persoas con  TEA están ligadas á  sensorialidad e axúdalles a estar máis tranquilas, por exemplo: saltar,  movementos repetitivos coas mans, movementos con obxectos, balanceos e outros movementos co corpo, etc.
 • Todo o que sexa realizar movementos pode ser de gran axuda para xestionar o confinamento.
Podemos ver algunhas circunstancias que non teñen que ser negativas como a vantaxe da limitación de esixencia social, de poder organizar un contexto adecuado a nivel sensorial, ambiente controlado dentro do fogar etc.

enlaces relacionados
Equipo Técnico de Orientacion Granada :orientaciones-familias-tdah-y-tgc.pdf
aprendices visuales: Conto José se lava las manos 
autores: Cova Díaz e Nico Ordozgoiti do conto explicativo ¡QUIERO SALIR! .
Artigo País: pasear con os nenos, nenas con autismo
Asociación Asperger Murcia : Programa de Ocio en Cuarentena
Cuentameuncuentoespecial Coronavirus con Pictogramas
Redacción Médica: Estratexias para abordar coronavirus
hospital Sant Joan de Déu Barcelona : información as familias coronavirus