miércoles, 27 de diciembre de 2017

Educación Emocional Aplicada a Dificultades de Aprendizaxe


Traballo realizado por docentes de diferentes niveis, onde reflícten as experiencias levadas a cabo con alumnos con dificultades de aprendizaxe, dentro do marco da psicoloxía positiva, estas experiencias de traballo perseguen o éxito de todo o alumnado, favorecendo o crecemento dás fortalezas persoais.  
A psicoloxía positiva na educación ocúpase de 3 puntos: experiencias positivas, rasgos positivos individuais e institucións e organizacións positivas (familia, escola, etc.).

O libro consta de tres partes :
artigos teóricos e estudos
- Psicoloxía positiva en alumnado con dificultades de aprendizaxe.
- Cerebro e aprendizaxe
- Pensando en clave de rede
- Violencia escolar
- A educación do século XXI é inclusiva
- Inclusión educativa e diversidade funcional
- A violencia filio-parental: cando os fillos, fillas dominan aos pais

Experiencias colectivas de Centro e Aula
- Falamos de duelo
- O autismo unha experiencia positiva
- Proposta de Intervención ante os problemas de disciplina en 2º da ESO

Experiencias Individuais 
- Acoso
- Cyberbullyng
- Altas Capacidades
- Trastorno de ansiedade
- Conduta disruptiva
- Fobia Escolar
- TEL
- Parálisis cerebral
- Trastorno del compoprtamiento
- TDAH
- ASPERGER
- Trastorno de la ingestión alimentaria
- Trastorno Negativista desafiante 
- TEA
- Síndrome de TOURETTE
- Síndrome de ANGELMAN
edita: Consellería d´Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana 

enlace ao documento

WEBS : FAMILIAS EN POSITIVO / EDUCACIÓN RESPONSABLE


web dirixida a profesionais e familias sobre a parentalidade positiva
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a Federación Española de Municipios e Provincias, que ten por fin promover o exercicio positivo da parentalidad e reforzar o apoio á parentalidade positiva nas políticas e servizos públicos.

O exercicio da parentalidade positiva refírese ao comportamento dos pais fundamentado no interese superior do neno, que coida, desenvolve as súas capacidades, non é violento e ofrece recoñecemento e orientación que inclúen o establecemento de límites que permitan o pleno desenvolvemento do neno.


A páxina ten en enlaces para profesionais e familias a recursos e documentos e ferramentas de interese desenvolvidas por diferentes institucións.
Familias en Positivo


web Educación responsable   un programa que favorece o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, promove a comunicación e mellora a convivencia nos centros escolares a partir do traballo con docentes, alumnado e familias. 
web da Fundación Botín


enlace relacionado    manual-de-disciplina-positiva
Guía para pais, nais   Quen te quere a ti?
enlace relacionado Programa Aulas Felices 

Programa Aulas Felices

Programa educativo baseado na Psicoloxía Positiva co fin de capacitar ao nenos,nenas e xoves para despregar ao máximo a súas capacidades positivas ( fortalezas persoais) e potenciar o seu benestar presente e futuro.
Dirixido aos alumnos, alumnas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Os seus obxectivos son : Potenciar o desenvolvemento  persoal e social do alumnado e promover a felicidade dos alumnos, os profesores e as familias. 
Os compoñentes do programa son :
 A Atención Plena para favorecer a concentración, a mellora de resposta aos estímulos negativos co control de pensamentos, emocións e condutas, disfrutar máis do momento presente, efectos físicos saudables como relaxación, mellora da respiración. 
o Desenvolvemento das 24 fortalezas persoais ( Peterson e Seligman, 2004): 

  • Sabedoría e Coñecemento (Creatividade, Curiosidade, Apertura mental, Amor pola aprendizaxe, Perspectiva).
  • Coraxe (Valentía, Perseveranza, Integridade, Vitalidade).
  • Xustiza (Civismo, Sentido da xustiza, Liderado).
  • Humanidade (Amor, Amabilidade, Intelixencia social).
  • Moderación (Capacidade de perdoar, Modestia, Prudencia, Autocontrol)
  • Transcendencia (Apreciación da beleza, Gratitude, Esperanza, Sentido do humor, Espiritualidade).

con propostas globais, propostas específicas para desenvolver na aulaCon este programa se desarrollan fundamentalmente las competencias de autonomía e
iniciativa personal, competencia de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana.

enlace al programa

viernes, 15 de diciembre de 2017

Identidade dixital

No marco da Estratexia Galega de Convivencia 2015-2020 (Educonvives.gal), da man de expertos de recoñecido prestixio tanto nos seus ámbitos de coñecemento como na contorna dixital, abórdanse as dúbidas máis comúns
Desde  a Consellería vense a publicar orientacións sobre a identidade dixital dirixidas a profesores e familias.
A xestión da nosa identidade dixital, de quen somos para os demais nas redes, quen queremos ser e como percibimos e somos percibidos require que os máis novos conten co apoio e acompañamento de persoas que teñan competencia no mundo dixital.
A xestión da nosa identidade dixital, de quen somos para os demais nas redes, quen queremos ser e como percibimos e somos percibidos, require que os máis novos conten co apoio e o acompañamento que normalmente prestamos nas contornas físicas. 
Temos unha páxina WEB onde se recolle o proxecto de Orientación sobre a identidade dixital cunha recompilación un libro que pódese descargar en formato PDF nesta páxina e unha serie de vídeos informativos recollidos nunha canle de you tube.


se puiderdes dar só un consello sobre identidade dixital, cal darías?

na páxina están publicados a respotas de persoas relevantes no mundo dixital a 57 preguntas concretas.

enlace aos vídeos  edu.xunta.gal/identidade-dixital
enlace relacionado codigocero.com/Identidadedixital

Guía Dislexia para pais, nais

Guía que trata de dar respostas ante as numerosas preguntas que se lle plantexan aos pais, nais no momento no que se  lle detecta a dislexia ao seu fillo.
Ten unha orixe neurobiolóxico e caracterízase por dificultades no recoñecemento preciso e fluído das palabras escritas, e por problemas de ortografía e descodificación. Poden afectar, po tanto, á precisión, velocidade, fluidez e comprensión da lectura.


 enlace á guía 


Índice:
Presentación
Qué é a Dislexia?
Indicadores da Dislexia
Que facer cando hai unha sospeita de ou outras dificultades de aprendizaxe?
Forma de actuar na casa ante un neno disléxico
Forma de actuar no colexio
A Dislexia e ADIXIMUR
Marco legal da Dislexia no sistema educativo español
BibliografíaEdita Adixmur: asociación de dislexia y otras dificultades de aprendizaje de la región de Murcia


domingo, 10 de diciembre de 2017

Libros ilustrados resiliencia mindfullness


Desde a sección #libros para orientar no blog Orien Tapas recollo estos dous libros interesantes para o tema da resiliencia e relaxación 

Manual con actividades para la familia para achegarse a práctica do mindfulness


Filosofía do taoísmo para nenos : o máis intelixente é saber adaptarse como unha rama de bambú           entrada completa desde el blog OrientTapas "10 albums ilustrados"

Traballo da Autoestima na Titoria


 Albúm ilustrado dun neno solitario que loita con esas pequenas preocupacións que lle abordan a lo longo do día sobre o medo, a non aceptación, desilusionar á familia. Descubrirá que a axuda que precisa non está tan lonxe como pensaba. A partir de 10 años.

Albúm ilustrado que traballa o autoconcepto, autoestima, superación dos medos e relación materno-filial desde o optimismo.

Papel predominante nunha situación de maltrato entre iguais

Artigo de Ana Torres Jack  sobre a importancia da reflexión como pais, nais  antes de dubidar, negar, disculpar ou incluso culpabilizar á vítima de acoso como provocadora da reacción do seu fillo, filla.
É preciso afrontar a situación quitándonos o sentimento de culpa. 
O mellor é substituir a negación pola aceptación da situación e coa responsabilidade que conlevan eses actos.
                                                                       TOM BRITT
                               
Ana T. Jack mostra un test que pode servir para valorar a información que nos da o noso fillo, filla para entender o seu papel predominante ante a situación de acoso: vítima, acosador ou espectador 

enlace ao artigo está en la página 3 deste enlace. www.prensaescuela.es/page=3

BLOQUE 1:  Es unha vitima
❑ Recibe con frecuencia insultos e burlas por parte dos demais.
❑ Difunden rumores falsos sobre a súa persoa.
❑ Empuxánlle, pegan ou ameazan.
❑ Escóndenlle, rompen o rouban cosas de forma continuada.
❑ Ignóranlle ou desprezan.
❑ Con frecuencia recibe insultos nas redes sociais.
❑ Non lle deixan participar nas actividades do grupo (WhatsApp da clase, quedadas…).
❑ Obríganlle a facer cousas que él non quere.
❑ Manifesta desexos de cambiar de colexio ou instituto.
❑ O seu carácter cambiou (está máis irritable, con ansiedade…).

BLOQUE 2: É un maltratador?
❑ Insulta, fala mal doutros e mesmo difunde rumores falsos.
❑ Métese de forma persistente con algúns compañeiros «porque son uns pringados».
❑ Molesta e incomoda a aquelas persoas que teñn algunha particularidade ou unha apariencia física distinta.
❑ Di que só son bromas.
❑ Cústalle ponerse na pel do outro, non lle afecta ferir os sentimentos dos demais.
❑ Goza intimidando, metendo medo ou facendo chorar a outros.
❑ Anima a os seus compañeiros a que rexeiten a alguén do grupo.
❑ Burlarse doutros lle fai sentirse superior.
❑ Cando lle preguntas por que se mete cos seus compañeiros responde que tamén antes      metíanse con él.
❑ Utiliza as redes sociales para humillar ou insultar.

BLOQUE 3: É un espectador pasivo?
❑ Cóntache como é testemuña de actos de intimidación e non fai nada para evitalo.
❑ Pensa que a vítima se merece o que lle pasa.
❑ Ten medo a actuar en defensa da persoa maltratada.
❑ Cre que mentras se metan con outra persoa no se meterán con él.
❑ É moi dado a participar nas situacións de abuso de forma indirecta (con risas, xestos ou burlas).
❑ Admira a algún compañero matón e sitúase á súa sombra.
❑ Desexa custe o que custe  formar parte dun grupo e cre que debe desprezar aos que non pertencen a él.
❑ Mete cizaña entre os seus compañeiros facendo correr rumores o revelando secretos.
❑ Nas redes sociais non insulta, pero reforza os comentarios ferientes de terceiros con emoticonos de risas, aplausos, etcétera.

Resultado: Se a maioría das frases que marcas corresponden ao bloque 1, é moi probable que tu hijo estea a ser vítima de acoso escolar. Desde la familia debedes ponervos en contacto de forma urxente co centro educativo (co titor e o  xefe de estudos) para dar a coñecer estes datos e intercambiar información. Con axuda do departamento de orientación poñerán en marcha un protocolo de actuación que o protexa e free a situación.

Se a a maioría das frases que marcas están no apartado 2, quiere dicir que está a actuar como un maltratador. A Vosa intervención desde la familia é tamén urxente.

Se identificas a forma de actuar do teu fillo co bloque 3, estás ante un cómplice silencioso de malos tratos entre iguais. Debes animarlle a ser valente e denunciar a situación, o que en ningún caso ten por que implicar poñerse en perigo ou evidencia diante dos demais


accede as entradas publicadas por Ana T. Jack na La Voz de la Escuela


enlace relacionado Tríptico maltrato familias

lunes, 4 de diciembre de 2017

Libros visibilización e empoderamento feminino I

Recollo esta proposta moi interesante de lectura e que serve para traballo na titoría da orientadora Rebeca Llamedo, con estes libros sobre a visibilización da muller, o seu empoderamiento. 


                            Esta novela fai referencia a compositoras musicais e valores 


Mulleres científicas, músicas, activistas que son valerosas, decididas, atrevidas a seguir cos seus soños pese as adversidades.         Empoderamento da mullerRelata a vidas de mulleres famosas e outras menos famosas que conseguiron  metas e fixeron cousas muy interesantes na súa vida.Colección sobre a vida de mulleres de diferentes ámbitos que sobresaen pola súa traxectoria e son rescatadas nestes  libros pola autora e ilustradora Isabel Ruiz Ruiz.enlace a entrada completa no Blog Orientapas

viernes, 1 de diciembre de 2017

15 Espacios para a Orientación educativa en Educación Infantil e Primaria

Desde o Blog orientapas, unha  comunidade de profesionais da orientación cun traballo colaborativo en rede temos a edición a V premios OrienTapas de Orientación educativa con TIC e en rede 2017 .
Desta lista seleccionaron 15 espazos con recursos para a orientación educativa en Educación Infantil e Primaria, candidatos na mención C1 destes premios.Este blog está incluido dentro dos 15  espazos con recursos para a Orientación educativa en Educación Infantil e  Primaria.
Grazas polo recoñecemento do meu traballo, síntome moi motivada a continuar con este blog dentro da miña labor como orientadora, compartir e participar é moi enriquecedor a nivel profesional. Grazas a Alberto e Comunidade OrienTapas !
Quero felicitar a todos os compañeiros que están nesta lista así como aos outros candidatos ás outras categorías dentro destes premios deste ano 2017.
Agora o día 20 de decembro a coñecer aos gañadores. Felicidades!