miércoles, 27 de diciembre de 2017

Programa Aulas Felices

Programa educativo baseado na Psicoloxía Positiva co fin de capacitar ao nenos,nenas e xoves para despregar ao máximo a súas capacidades positivas ( fortalezas persoais) e potenciar o seu benestar presente e futuro.
Dirixido aos alumnos, alumnas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Os seus obxectivos son : Potenciar o desenvolvemento  persoal e social do alumnado e promover a felicidade dos alumnos, os profesores e as familias. 
Os compoñentes do programa son :
 A Atención Plena para favorecer a concentración, a mellora de resposta aos estímulos negativos co control de pensamentos, emocións e condutas, disfrutar máis do momento presente, efectos físicos saudables como relaxación, mellora da respiración. 
o Desenvolvemento das 24 fortalezas persoais ( Peterson e Seligman, 2004): 

  • Sabedoría e Coñecemento (Creatividade, Curiosidade, Apertura mental, Amor pola aprendizaxe, Perspectiva).
  • Coraxe (Valentía, Perseveranza, Integridade, Vitalidade).
  • Xustiza (Civismo, Sentido da xustiza, Liderado).
  • Humanidade (Amor, Amabilidade, Intelixencia social).
  • Moderación (Capacidade de perdoar, Modestia, Prudencia, Autocontrol)
  • Transcendencia (Apreciación da beleza, Gratitude, Esperanza, Sentido do humor, Espiritualidade).

con propostas globais, propostas específicas para desenvolver na aulaCon este programa se desarrollan fundamentalmente las competencias de autonomía e
iniciativa personal, competencia de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana.

enlace al programa

No hay comentarios:

Publicar un comentario