jueves, 26 de marzo de 2015

A AXUDA DAS TECNOLOXIAS Á DISLEXIA

A dislexia é unha  dificultade para o proceso lecto-escritor de orixe neurobiolóxico, esto xenera dificultades nas aprendizaxes das distintas áreas escolares.


Estos alumnos e alumnas síntense con estress, ansiedade moitas veces ao longo da xornada escolar, polas dificultades na linguaxe escrita e o lento aprendizaxe da lectura. Non rematan as tarefas pola lentitude para acceder a información. 
Por iso é importante establezcan un entorno cercano e de aceptación, facelos conscientes da súas dificultades e valorar os seus puntos fortes para favorecer a súa motivación e a súa autoestima.
É preciso a colaboración, intercambio de información familia e escola para xerar un ambiente de confianza no alumno ou alumna. 
Para favorecer o neno e nena con dislexia, temos o recurso da tecnoloxía, estos son uns exemplos: 

Para axudarlle a entenderer as súas dificultades: 

dislexia Compatibilidade Ios. Android. app " Las Letras y yo"  que explica que é a dislexia a través dun conto interactivo adaptado para explicar aos máis pequenos a dificultade para identificar lestras e ler. Axuda aos pais e mestres a falar con el, ela sobre a súa discapacidade. enlace para descargar en Android

Para traballar a lectura :


   App "Dyseggexia",  "piruletras" en castelán. 
Esta app traballa a lectura e as regras de ortografía. Aplicación para o teléfono móbil. 
Sus creadoras Luz Rello, Clara Bayam y Azuki Gorriz  explican que" ayuda a los niños a superar sus problemas de lectura en castellano a través de divertidos juegos." Mellora a ortografía dos pequenos con dislexia de 9 a 11 anos.
Páxina para descargar en Android ou IOS.


- Aplicación recoñecemento de palabras para desenvolver a fonética das palabras, sonidos das letras. Mellora das habilidades lectoras.

palabras especiales Compatibilidade IOS, Android "palabra especiales" é unha app deseñada para recoñecer palabras escritas, a través de imaxe e sons. Reune un total de 96 palabras en 19 idiomas.  Google play : Palabras especiales


Alphabetics     Alphabetics é unha app baseada na metodoloxía multisensorial para axudar aos nenos e nenas a aprender os principais fonemas do alfabeto en inglés. Sairá maís adiante en castelán. Para Smartphones e Tablets. Pódese baixar de Google play: Alphabetics

Resultado de imaxes para adrapo Adrapo é un procesador de textos que permite a aprendizaxe visual, o usuario conta coa representación de palabras mediante símbolos e pictogramas. Tamén conta coa prevención visual de caracteres /p//b//d//q/ é con posibilidades de insertar texto predefinido.
adrapo é gratuito orientado tamén para o autismo. Está disponible en español, inglés e portugués, pode executarse dende un pen drive e sen instalación previa sempre que o sistema teña Java.
adrapo: procesador de textosigueme
Fundación Orange. compatibilidade IOS.  Android.
A universidade de Granada respalda esta aplicación deseñada para potenciar a atención, a selección de imaxes para coñecer o significado das palabras. Está pensado para nenos e nenas con autismo.
3 APPS para convertir en texto palabras en este enlace está entre outras  dragon dictator para o recoñecemento de voz, permítenos falar e enviar as nosas mensaxes por correios electrónicos.
9 aplicaciones para pasar de texto a voz neste enlace tes vozMe e Spoken text.

 enlaces interesantes

Artígo do ABC: ¿Cómo pueden las Tecnologías ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje?BlogContic : convertir texto en voz

Apps para niños con dislexiaalsalirdelcole

Entrevista Luz Rello " Esto no es una falta de ortografía"