lunes, 31 de enero de 2022

Guía para Entender a Dislexia

A Dislexia é un trastorno, que afecta a funcionalidade da conduta lectora que impide aos alumno/as ter unha boa comprensión do que está a ler, e polo tanto lle afecta as súa adaptación escolar.
por iso é necesario facer unhas adaptacións metodolóxicas que faciliten o acceso e comprensión da información con que se traballa na aula.
A  dislexia é un trastorno, é dicir, existe unha alteración que afecta á funcionalidade da conduta lectora que impide ao suxeito extraer correcta e eficazmente a información escrita e, por tanto, afecta á súa adaptación académica, persoal e social.

Ademais, é un trastorno específico. O termo «específico» refírese a que a  dislexia non é consecuencia de déficit intelectual, trastornos emocionais, déficit sensoriais − auditivos ou visuais−, lesións neurolóxicas sobrevindas, instrución lectora inadecuada, falta de oportunidades, etc.                                                                      
                                                

enlaces relacionados 
dislexia-para-educadores


Editado por  Asociación Madrid con la Dislexia