viernes, 19 de enero de 2024

Guía: Mutismo selectivo


O Mutismo selectivo é un trastorno da conduta que inicíase na infancia e caracterízase pola dificultade par interactuar verbalmente con determinadas persoas ou en determinadas situacións nas relacións interpesoais.
A importancia da Detección Temperá  e a Intervención é que reduce o risco da permanencia deste trastorno. A tardanza na intervención favorece a consolidadción das dificultades do neno e aumenta a resistencia as estratexias de intervención.


Esta guía nace co obxectivo de servir de axuda aos mestres para a intervención na escola. 

                                       accede a guía pinchando na imaxe


autoras:
Carmela Cortés Urban
Consuelo Gallego Gallego
Pilar Marco Gallo
profesionales do Módulo de Conduta do Cento de Recursos de Educación Especial de Navarra
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
miércoles, 17 de enero de 2024

educonvives.gal: Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso

Versión actualizada do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. E tamén unha ferramenta para desenvolver, o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia, que guía a actuación do profesorado nestes casos.


1. INTRODUCIÓN .............................................. 4             
1.1 Marco normativo ................................................ 7
1.2 Obxectivos ........................................................... 8

2. INFORMACIÓN CLAVE ................................. 9
2.1 O acoso e o ciberacoso escolar .................... 10
2.2 Outros conceptos ............................................13
2.3 Persoas implicadas ..........................................15
2.4 Consecuencias ..................................................17
2.5. Sinais de alarma .............................................20
2.6. Falsos mitos .................................................... 22

3. ACTUACIÓN ................................................ 27
3.1. Prevención nos centros .................................28
3.2 Intervención ...................................................... 33

4. RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN .................................46

5. CONSECUENCIAS LEGAIS ...........................51

6. PARA SABER MÁIS ..................................... 55
Bibliografía ..............................................................56
Normativa ................................................................ 57
Recursos ...................................................................59

ANEXOS ...........................................................60
Anexo 1. Rexistro de comunicación dos feitos ....... 61
Anexo 2. Constitución do equipo ACAE ........... 63
Anexo 3. Primeira valoración dos feitos comunicados ..64
Anexo 4. Investigación e ditame .......................65
Anexo 4.1. Entrevista coas persoas implicadas .............67
Anexo 4.2. Datos da persoa á que se lle ofrece ser acompañante durante a
entrevista ............69
Anexo 5. Nomeamento da persoa responsable da atención á presunta vítima ...........................70
Anexo 6. Comunicación de apertura do protocolo de acoso e ciberacoso escolar .........71
Anexo 7. Reunión coas persoas implicadas en presenza da familia ou dos/as representantes legais .... 72
Anexo 8. Comunicación de pechamento do protocolo de acoso e ciberacoso escolar ........ 74
Anexo 9. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas ..................... 76
Fluxograma ... 78

accede no enlace 

No protocolo ven a Guía desenvolvemento do plan de benestar emocional que constitúe unha das principais medidas para previr os episodios de acoso e ciberacoso entre o alumnado. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.