martes, 28 de abril de 2015

DOCUMENTOS PREVENTIVOS EDUCACIÓN INFANTILO Equipo de Orientación Educativa de Cazorla redactaron estas guías dentro dos documentos preventivos na etapa da Educación Infantil.                               para descarga desta guía 

                                           para descarga desta guía 

                                           Para descarga desta guía


                                           Para descarga desta guía

                                             
                                         Para descarga desta guía 


eoecazorla.blogspot.com.es

TEA : TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA

O paso de Primaria a Secundaria é un cambio moi importante para os alumnos, alumnas con TEA.
Este documento mostra suxerencias para as posibles situacións que se poden dar: 

 • Coller o autobus para ir ao Instituto.
 • A distribución do Instituto
 • Horarios 
 • Uso de Taquillas
 • Axendas Escolares
 • Responsabilidade das súas cousas
 • Recreos e Comedor
 • Dificultades na Relacións interpersoais.

Resultado de imaxes para guia alumnos con autismo: transición de primaria a secundaria

Accede na imaxe á guía 

Federación Autismo Andalucía org. espectroautista.info

GUÍA PARA FAMILIAS: MANUAL DO SENTIDO COMÚN EN INTERNET


Os obxectivos desta guía son:

 • Informar as familias sobre os usos que os seus fillos, fillas fan das tecnoloxías
 • Potenciar o uso das tecnoloxías como elemento integrador e de desenvolvemento para eles.
 • Informar sobre os riscos aos que están expostos os menores.
 • Sensibilizar da importancia de traballar en líñas de prevención.
 • Dar pautas de actuación aos proxenitores.Resultado de imaxes para MANUAL DEL SENTIDO COMUN EN INTERNET
Fai click na imaxe

Edita Gobierno de Navarra. Departamento de EducaciónCONDUTAS RESPONSABLES DE 3 a 12 ANOS

Este documento sinala a importancia de desenvolver condutas responsables axeitadas a cada idade para favorecer o equilibrio personal dos nosos fillos, fillas.
A responsabilidade é a capacidade de asumir as consecuencias das accións e decisións buscando o ben propio xunto co dos demais.

Indice

 • Introducción
 • Que é a responsabilidade
 • Aspectos evolutivos
 • Consellos para os nenos e nenas
 • Pautas para pais e nais
 • Aprender a tomar decisións
 • Establecemento de límites
 • Resumen e conclusións
 • Cuestionarios
 • AnexoGuía para el desarrollo de conductas responsables en niños de 3 a 12-años. from Estrategia Guerrero


enlace para a súa  descarga en pdf
Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.

sábado, 25 de abril de 2015

GUIA FAMILIAR PARA PREVENCIÓN DE DROGAS


Guía que pretende ser unha ferramenta para a prevención no consumo de drogas.
Trata os seguintes apartados:
1. A que nos referimos cando falamos de drogas.
2. Os xóvenes e as drogas.
- qué os motiva a consumir?
- por que uns toman drogas e outros non?
3. Cómo actuar?
- Cando os fillos/as son pequenos.
- Cando os fillos, as son adolescentes.
- Normas 
- Vínculos afectivos.
- Actitud familiar sobre as drogas
- Como conciliar o tempo de ocio e o tempo libre entre os adolescentes e a familia.
4. Indicios cos pais deben ter en conta sobre o consumo de drogas
5. Que facemos se cremos que o noso fillo, filla consume drogas?
6. Como actuar en caso de urxencia?
7. Máis información:  páxinas web, teléfonos de interese, biblografía.

Resultado de imaxes para guía familiar para a prevención de drogasAccede a imaxe para descargar 
ayuntamiento de Valladolid


valladolidsindrogas

viernes, 24 de abril de 2015

GUÍA ASPERGERGUIA ASOCIACIÓN asperger Asturias:


Resultado de imaxes para guia asperger asturias

accede á guía nesta ligazón 

Índice
1. Me conoces
1.1 Definición
1.2 Criterios diagnósticos
1.3 Diagnóstico diferencial y cormobilidade
2. Características centrais
2.1 Comunicación
2.2 Relacións sociais
2.3 flexibilidade cognitiva
3. Outros Resgos
3.1 Regulación emocional e conductual
3.2 Regulación sensorial
3.3 Coordinación motora
3.4 Organización y planificación do estudio
4. Acoso Escolar
5. A adolescencia
5.1 Dificultades de tipo emocional
5.2 Hixiene e cuidado personal
5.3 Aumento das obsesiones e  rituais de pensamento
5.4 Dificultades académicas na educación secundariaASPERGER: GUÍA PRÁCTICA PARA INTERVENCIÓN ÁMBITO ESCOLARGuía práctica para a INTERVENCIÓN NO ÁMBITO ESCOLAR .

Síndrome de Asperger: Guía práctica para la intervención en el ámbito escolar

accede a guía na imaxe

Unha guía de Orientacións para as dificultades que presentan estes alumnos, alumnas:
1 Dificultades na Aula 
- Traballo Autónomo.
- Deberes e Traballos.
- Traballos en Grupo.
- Adquisición de contidos.
- Exámenes.
- Atención.
- Linguaxe.
- Psicomotricidade.
- Educación Física.
- Relación cos compañeiros.
- Recreos.
- Dinámicas de Integración.
- Acoso Escolar.
- Axuste Emocional.
- Rixidez Mental e Normas.
- Días Especiais.
- Momentos de Transición ( Primaria- Eso)
- Hipersensibilidade Sensorial.
- Esteroptipias.
- Asperger en Nenas.
2. Avaliación Psicopedagóxica.
3. Coordinación e Comunicación.
4. Anexos. 

Asociación Sevillana do Sindrome de Asperger.

lunes, 20 de abril de 2015

EFECTO PIGMALIÓN : EXPECTATIVAS NA FAMILIA

Estes enlaces nos explican o efecto Pigmalión expectativas que os pais e profesores teñen con respectos aos seus fillos e fillas, alumnos e alumnas.A suma do autoconcepto (percepción da sua valía como persoa) e da autoestima (como nos sentimos con nós mesmos) nos leva ao concepto que temos de nós. Con respecto aos pais, nais sinalan como favorecer autoestima : 
 • 1 Aceptalos como son. 
 • 2 Ser cariñosos.
 • 3 Permitirlle facer cousas sen protexelos. 
 • 4 Esixirlles ata onde poidan. 
 • 5 Confiar neles, nelas. 
 • 6 Non facer comparacións. 
 • 7 Os fillos, fillas precisan saber que son moi valiosos e nos pais, nais os que teñen que proporcionarlle eses sentimentos. 
 • 8 Facerlle ver os seus progresos e apoiarlos nas súas dificultades. 
 • 9 Demostrarlle aos nosos fillos, fillas que temos interese polo que son e polo que fan. 
 • 10 Ter unhas normas claras e coherentes. 

E nos clarifican as cualidades de pais e nais pigmalións positivos.
 • Confianza en se mesmos, no que están a facer.
 • Confianza na súa capacidade para contribuir na educación dos seus fillos, fillas, motivalos.
 • Capacidade para comunicar aos seus fillos, fillas que as súas expectativas son realistas e pódense realizar.
 • A convicción de que os seus fillos, fillas poden tomar decisións por se mesmos.
As expectativas que temos dunha persoa poden chegar a determinar a maneira de como a vemos, de entender o que nos dice e como valoramos as condutas que ten.

Enlaces de interese:
EL EFECTO PIGMALIÓN. El mito El efecto Pigmalión procede de un mito griego relacionado con un rey de Chipre, escultor llamado Pigmalión, que llegó a enamorarse. de Espriridión Toro
las-consecuencias-del-efecto-pigmalion-en-el-aula-y-en-casa
RUTINAS DE PENSAMENTO II


Son estratexias breves e fáciles que orientan o pensamento do alumno, alumna e dan estrutura as discusións de aula.
Cando se usan con frecuencia acábanse convertendo no modo de pensar e manexar os contidos curriculares.
nets presentación mostran 5
1 Veo- Penso- Preguntome.
2 Antes pensaba, agora penso
3 Penso- Interésame- Investigo.
4 Pon un titular.
5 Cor- Símbolo- Imaxe.

É preciso que ensinemos aos alumnos, alumnas a manexar a información, para aprender a tomar decisións e resolver problemas de xeito efectivo.


RUTINAS DE PENSAMENTO I


As rutinas son patróns sinxelos de pensamento. Axudan a pensar de xeito reflexivo aos alumnos, alumnas e a autorregular o proceso da súa aprendizaxe. 
Nesta presentación explicannos 8:
1 Pon un titular.
2 Ponte: 3 ideas -2 preguntas-1 metáfora.
3 Palabra- Idea- Frase.
4 Cor- símbolo-  Imaxe.
5 Veo- Penso- Pregúntome.
6 Relacionar- Ampliar- Preguntar.
7 Xerar- Clasificar- Relacionar- Desenvolver. 
8 Penso- Interésame e Investigo.
2º Antes pensaba agora Penso.viernes, 17 de abril de 2015

ALTAS CAPACIDADES: dos Xenes ao Talento

autor: Françoys Gagné Université du Québec à Montréal

Cambiando las ideas de que as altas capacidades son expresadas mediante un alto C.I. ou que é unha condición coa que se nace .
Dende está perspectiva evolutiva os factores ambientais : factores como familia, escola se sinalan como catalizadores da evolución e desarrollo das capacidades naturais.
O DMGT ( Modelo Comprensivo sobre o Desarrollo do Talento) define o desarrollo do talento como a transformación progresiva das capacidades naturais excepcionais ( chamados dones), en coñecementos e capacidades        (chamados talentos) excepcionais.
Hai 2 tipos de catalizadores: Intrapersoais e Ambientais, que activamente moderan o proceso de desenvolvemento do talento.

enlaces :  Blog educalab
               Talento y Educación

Necesidade Específica de Apoio Educativo por Condicións Persoais

Neste artigo Jesús jarque aclara cales son os alumnos, alumnas que polas circunstancias persoais ou familiares están dentro dos alumnos con  necesidade específica de apoio educativo. É dicir unha atención escolar diferente a ordinaria. 


    


1 Os que non cumpren as circunstancias  dos outros alumnos, alumnas con necesidade específica de apoio educativo.

2 Situación social, económica ou cultural desfavorecida.

3 Problemas de salud que afecte o seu proceso da aprendizaxe.

4 Diferentes trastornos mentales de maneira crónica ou temporal, pero que non chegan a considerarse discapacidade ou trastorno grave de conduta. 


5 Circunstancias persoais ou familiares, traslados frecuentes, separacións complicadas, experiencias traumáticas.

6 A propia historia escolar do alumno, un retraso escolar continuado fai difícil que poida remontar a situación no proceso da aprendizaxe, con respecto ao grupo no que está escolarizado.
via : ACNEAE por condiciones personales