lunes, 20 de abril de 2015

RUTINAS DE PENSAMENTO II


Son estratexias breves e fáciles que orientan o pensamento do alumno, alumna e dan estrutura as discusións de aula.
Cando se usan con frecuencia acábanse convertendo no modo de pensar e manexar os contidos curriculares.
nets presentación mostran 5
1 Veo- Penso- Preguntome.
2 Antes pensaba, agora penso
3 Penso- Interésame- Investigo.
4 Pon un titular.
5 Cor- Símbolo- Imaxe.

É preciso que ensinemos aos alumnos, alumnas a manexar a información, para aprender a tomar decisións e resolver problemas de xeito efectivo.