viernes, 17 de abril de 2015

ALTAS CAPACIDADES: dos Xenes ao Talento

autor: Françoys Gagné Université du Québec à Montréal

Cambiando las ideas de que as altas capacidades son expresadas mediante un alto C.I. ou que é unha condición coa que se nace .
Dende está perspectiva evolutiva os factores ambientais : factores como familia, escola se sinalan como catalizadores da evolución e desarrollo das capacidades naturais.
O DMGT ( Modelo Comprensivo sobre o Desarrollo do Talento) define o desarrollo do talento como a transformación progresiva das capacidades naturais excepcionais ( chamados dones), en coñecementos e capacidades        (chamados talentos) excepcionais.
Hai 2 tipos de catalizadores: Intrapersoais e Ambientais, que activamente moderan o proceso de desenvolvemento do talento.

enlaces :  Blog educalab
               Talento y Educación