lunes, 20 de abril de 2015

EFECTO PIGMALIÓN : EXPECTATIVAS

Presentación que nos explica o efecto Pigmalión expectativas que os pais e profesores teñen con respectos aos seus fillos e fillas, alumnos e alumnas.A suma do autoconcepto (percepción da sua valía como persoa) e da autoestima (como nos sentimos con nós mesmos) nos leva ao concepto que temos de nós. Con respecto aos pais, nais sinala como favorecer autoestima : 1 Aceptalos como son. 2 Ser cariñosos.3 Permitirlle facer cousas sen protexelos. 4 Esixirlles ata onde poidan. 5 Confiar neles, nelas. 6 Non facer comparacións. 7 Os fillos, fillas precisan saber que son moi valiosos e nos pais, nais os que teñen que proporcionarlle eses sentimentos. 8 Facerlle ver os seus progresos e apoiarlos nas súas dificultades. 9 Demostrarlle aos nosos fillos, fillas que temos interese polo que son e polo que fan. 
10 Ter unhas normas claras e coherentes. 

Resultado de imaxes para profecía autocumplida


E nos clarifica as cualidades de pais e nais pigmalións positivos.
  • Confianza en se mesmos, no que están a facer.
  • Confianza na súa capacidade para contribuir na educación dos seus fillos, fillas, motivalos.
  • Capacidade para comunicar aos seus fillos, fillas que as súas expectativas son realistas e pódense realizar.
  • A convicción de que os seus fillos, fillas poden tomar decisións por se mesmos.
As expectativas que temos dunha persoa poden chegar a determinar a maneira de como a vemos, de entender o que nos dice e como valoramos as condutas que ten.
EL EFECTO PIGMALIÓN. El mito El efecto Pigmalión procede de un mito griego relacionado con un rey de Chipre, escultor llamado Pigmalión, que llegó a enamorarse. de Espriridión Torooutro enlace de interese:las-consecuencias-del-efecto-pigmalion-en-el-aula-y-en-casa