miércoles, 12 de junio de 2013

Avaliación da Linguaxe expresiva dos nenos con TELNesta entrada dende o blog de Marién

Aula propuesta educativa: Evaluación de la producción (lenguaje estructural)...
Danse pautas para a observación e rexistro dos compoñentes da linguaxe, empregando tanto métodos informais como probas estruturadas para a avaliación, dos nenos con Trastorno Específico da Linguaxe.