martes, 24 de mayo de 2016

Consellos para reter a información

o psicólogo alemán Herman Ebbinghaus descubriu que a maior parte das faltas de memoria prodúcense inmediatamente despois dea aprendizaxe.
As regras mnemotécnicas son principios que axudan enormemente ao rexistro, retención, organización e memorización de datos e imáxes. Canto máis persoais, creativas e divertidas poidas facelas, máis efectivas se volverán.

attention.001

compartido por:  theflippedclassroom.es

Mapas Conceptuais : xogos para a aprender o seu uso

Moitas veces faise difícil atopar as palabras de enlace que mellor reflicten  o coñecemento, experiencia ou sentimento  do estudante sobre dous conceptos.
Mediante xogos os estudantes poden aprenden a construir mapas conceptuais, en particular a elaborar proposicións a partir de parellas conceptos. Os xogos presentados neste documento son resultado de varios de traballo con estudantes no proxecto " Conéctate  al Conocimiento en Panamá".

xogo de dados conceptuais
diseñado por Adrián Chang facilitdor do proxecto " Conéctate al Conocimiento", consiste en un par de dados cada un con diferentes conceptos en cada unha das súas caras que ao tirarse resulta en dosu conceptos. O estudante debe elaborar unha proposición partindo deses dous conceptos.
Parking Lot of Concepts for Cmap on Birds

xogo de memoria
xogo creado por Rita Marissa Govani de Lee,del proyecto " Conéctate al Conocimiento",  é o clásico xogo de memoria onde búscase atopar parellas de conceptos que teñan unha relación, volteando cartas ou tarxetas no menor número de intentos.Telaraña Conceptual
xogo da telaraña conceptual
o xogo foi ideado por Alberto Deras e Dagmar López, facilitadores do proxecto" Conéctate al Conocimiento"neste xogo cada estudante representa un concepto, e con la establécense relacións entre os conceptos creando unha telaraña humana.


enlace ao artigo cmap.ihmc.us
artigos relacionados: apps para crear mapas conceptuais:   educaciontrespuntocero.


O paso de 6º de educación primaria a 1º da E.S.O

Ao cambio propio da etapa educativa de secundaria, onde terá que traballar e organizarse nos novos estudos, hai que engadir cambios madurativos propios da adolescencia que van a afectar na área persoal, corporal, de relación, e de a súa propia imaxe. A necesidade de apoio e comprensión cunhas normas claras e adecuadas, unida a unha boa comunicación co o adolescente, a adolescente facilitaralle a súa relación coa contorna.

enlace á guía 
Índice
1. Introdución
2. Cambio de etapa educativa
3. Traxetoria educativa
4. Momento evolutivo
5. Como favorecer o seu desenvolvemento
 - Relación familia e adolescente
-  Relación das familias co Centro Escolar
-  Como pode participar a familia nesta etapa
-  Como debe estudar
-  Hábitos saudables
-  Como debe falar de drogas cos fillos, fillas
-  A importancia dos aspectos psicolóxicos e sociais nestas idades.
6. O Centro Escolar
7. As novas tecnoloxías da información e comunicación

8. Anexos

Elaborada e coordinada por Delegación de bienestar social, Delegación de educación, Delegación de seguridad ciudadana do concello e San Sebastián de los Reyes. www.ssreyes.orgGuía: y llegó la adolescencia

A adolescencia é o momento de transición entre a niñez e a idade adulta, na que a tarefa principal do adolescente é atopar a súa propia identidade e adquirir autonomía.
Esta guía foi realizada tendo en conta as preocupacións e o sentir dos pais, nais adolescentes.
As estratexias que como pais, nais utilizabas antes con eles agora xa non funcionan e é necesario adaptarse ao novo momento evolutivo e ir modificando as normas ríxidas por límites máis flexibles, negociados e acordados. 

Resultado de imagen para y llego la adolescencia 

enlace para descargar a guía
Índice:
1. A adoslescencia
2. Reflexións sobre como educar a os adolescentes
-  É fundamental que o pai e a nai estén dacordo na forma de educar
-  A educación empeza na infancia
-  O que funciona mantense, o que non funciona modifícase
-  O eloxio é un potente combustible para o motor da acción.
-  Non abusemos da psicoloxía inversa
-  Comunicación
-  Desfrutar xuntos
- Límites, autoridade, sancións , castigos ... reflexións sobre " o desagradable" do educar
3. O que sí funciona con os e as adolescentes
4. O que non funciona con os e as adolescentes
5. Decálogo do programa municipal de mediciación familiar
6. Como pode axudar o programa de mediación familiar a fillos e fillas adolescentes?
7. Bibliografíadomingo, 22 de mayo de 2016

estudo sobre o estado da Pedagoxía Inclusiva

Infografía elaborada por Antonio Márquez coas conclusións da segunda parte da investigación sobre o estado da pedagoxía inclusiva: estudo da inclusión según titores e especialistas, docentes non especializados na atención a diversidad.enlace a primeira parte do estudo : inclusión según docentes de PT y AL 
enlace relacionado  de ined 21.com: estudio-sobre-el-estado-actual-de-la-pedagogia-inclusiva-parte-ii/

miércoles, 18 de mayo de 2016

Sexualidad diversa

Recursos e enlaces educativos abertos para falar sobre diversidade sexual, traballo de recopilación con Storify desde o equipo de Tuitorientadores e Tuitorientadoras de guardia, coordinado pola orientadora Natalia Longo, co hashtag en twitter #SexualidadDiversa
Atoparas enlaces como está unidade didáctica:    como abordar a orientación homosexual na 
ensinanza

educatube.e: educación sexual

enlace actualizado con recursos educativos abiertos sobre el tema publicado por comunidad orientapas 

miércoles, 11 de mayo de 2016

Repetir curso é aconsellable?

Estamos na recta final de curso e por iso recollo esta entrada reflexións sobre o tema complejo e controvertido da repetición 
Alberto del Mazo orientador:
A non promoción non pode converter nun castigo para o alumnado que non se esforza ou polo seu mal comportamento.
A decisión de non promoción debe estar suficientemente motivada, consensuada para que as familias e alumnos, alumnas entendan que é a mellor opción posible.
Non todo pasa por repetir como solución máxica. De feito, moitos alumnos, alumnas terminan facendo "iso mesmo" cando repiten: volven ver os mesmos contidos educativos sen avanzar porque non se ten en conta o seu punto de partida.
os contidos, por moitas veces que se repitan, poden seguir sendo inaccesibles sen apoio edecuado.
O importante é establecer un plan de apoio e traballo personalizado adaptado ás necesidades de cada alumno e valorar en profundidade si é máis factible levalo a cabo repetindo ou sen repetir.

Juan Antonio Planas, presidente da Asociación Aragonesa de psicopedagoxía sinala: 
A repetición é "recomendable" nos casos que os alumnos, alumnas presentan un menor nivel de madurez que o resto de estudantes.
"Si a repetición é volver repetir os mesmos contidos, nas mesmas asignaturas e coa mesma metodoloxía, isto non sempre é efectivo".
No que todo o mundo parece coincidir é na necesidade de ser flexible e evitar desmotivar ao estudante.

Desde a revista digital de la Universidad de Padres Pedro Molino pedagogo, sinala: 
Os mestres a favor comentan: repetir pode ser unha axuda para que os alumnos se fagan máis responsables dos seus propios estudos, pode axudarlle a alcanzar maior madurez e mellores destrezas para evitar o fracaso.

Os mestres en contra sinalan: adquiren un concepto de si mesmos máis baixo e menos favorable cara á escola; separánse dos seus amigos e do seu grupo natural de idade, os profesores proxectan no alumno repetidor as súas baixas expectativas condicionando os resultados finais; e, aínda no caso que os repetidores melloren os resultados o curso que repiten, estes adoitan baixar dous anos despois.
É mellor un Plan de Apoio personalizado que se desenvolva dentro do curso correpondiente a idade do alumno, sen necesidade de que repita.
Esta forma de actuar é a que centra a aprendizaxe no alumno, alumna previndo as dificultades reforzando a actuacións didácticas do profesorado con medios e medidas desde os primeiros cursos para evitar a repetición. Este é o valor engadido dos sistemas educativos centrados no alumno como o de Finlandia.
Está claro que repetir por repetir non é a solución, debemos reforzar o traballo de colaboración coa familia para elevar as expectativas con respecto aos seus fillos, esto vai favorecer os seus resultados escolares.enlaces as entradas dos autores
orientapas.blogspot.

www.revista.universidaddepadres

www.periodicodelestudiante

lunes, 9 de mayo de 2016

Aprendizaxe baseada en proxectos Inclusiva

Na Aprendizaxe baseada en proxectos ABP, o primeiro paso da planificación do traballo é axustar as propostas segundo a que alumnos vaia dirixido.
Nesta Infografía elaborada por Antonio Marquez propón distintas preguntas que poden guiar o noso traballo tendo en conta as características, singularidades, necesidades e os coñecementos previos dos alumnos, alumnas facendo que o noso proxecto sexa inclusivo.

accede ao artigo completo : siesporelmaestronuncaaprendo

sábado, 7 de mayo de 2016

Guía para a atención educativa do alumnado con trastornos na linguaxe oral e escrito

Guía con carácter eminentemente práctico trátase tantos os trastornos do linguaxe oral e escrito, como as alteracións nas distintas dimensións ( forma, contenio e uso).

Índice
Presentación
Trastornos del Lenguaje
Trastornos del Lenguaje Oral
Detección de dificultades en el Lenguaje Oral
Trastornos del Lenguaje Escrito
Necesidades Educativas Especiais do alumnado con trastornos da Linguaxe
O papel do centro educativo
Orientacións Metodolóxicas
O papel da familia
Bibliografía
Normativa
Direccións de interese

Anexo
outras guías de Observación para idades temperás e/ou alteracións no desenvolvemento lingüístico


Resultado de imaxes para Guía para la atención educativa del alumnaod con trastornos en el lenguaje oral y escrito
Enlace para descargar a guía
Editada por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Junta de Extremadura.

enlace relacionado: 

jueves, 5 de mayo de 2016

Consellos para profesores, profesoras de Apoio Educativo

 Estos son os consellos que recomenda unha  mestra de apoio desde a súa experiencia, para cando se comenza neste traballo que é arduo pero tamén gratificante.

1. Ler os Informes psicopedagóxicos dos alumnos e alumnas, tomar notas de ese informe por eso é importante ter unha carpeta coa información do alumno, alumna.
2. Manter contacto coa familia. Informe de que vostede é o que está atendendo as necesidades do seu fillo, filla. 
3. Preparar materiais. Cada alumno ten as súas necesidades e precisa programa personalizado (apoio visual, programa de comportamento etc.)
4. Flexibilidade : encontar a maneira de organizarse para afrontar a variacións que se dan nos apoios: horarios, datas, alumnado están en constante cambio.
5. Compartir aula con un tutor. Consejos: sentir a persoa, coñecer a súa estratexia de ensinanza, estudar o seu manexo da clase, e desde a súa personalidade e fortalezas ver como podemos compementarnos.
6. Trátase de nenos, nenas, o que estás a facer está centrado nos alumnos, alumnas que apoias, son os protagonistas da súa aprendizaxe.
7. Manten a perspectiva, si un día temos que enfrontarnos a rabietas, ou negativas, respiramos fondo, tomámonolo con calma e relativizamos.
8. Planifica para saber no día a día a onde queres chegar, que é o que queres conseguir, que vas a preparar para os teus alumnos, alumnas.
9. Atopar un sistema de avaliación do proceso: usar escalas de observación, rúbricas, traballos, etc. 
9. Gardar todo,  para ter constancia de acordos co co-titor, charlas con pais, xuntanzas co orientadoro/a,  traballos dos alumnos etc.

 Resultado de imaxes para clase

accede ao artigo : mrshsresourceroom.

miércoles, 4 de mayo de 2016

Guía para a análise e avaliación do meu proxecto de Aula (ABP)

Documentos que forman parte de los Recursos Educativos Abiertos do proxecto #EDIA para Educación Primaria e Educación Secundaria.
Documentos para traballar por proxectos

Documentos que forman parte de los Recursos Educativos Abiertos do proxecto #EDIA para Educación Primaria e Educación Secundaria.
Recopila recursos que os alumnos, alumnas precisarán nas distintas fases do traballo por proxectos.
REA Cuarto de Primaria 
PROYECTO EDIA 
TABLA DE REGISTRO ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO 
NOMBRE FUNCIÓN TA...

Tabla de rexistro de Roles e Funcións dun equipo

Modelo para o reparto de tarefas

Reflexión inico de tarefa

Revisión ao rematar unha tarefa

Autoavaliación do alumno, alumna

Informe do traballo dunha tarefa

Informe final dunha investigación

Reflexiono sobre a miña aprendizaxe nun proxecto

compartido por: educacionysolidaridad 

Como implementar SSAC na aula

Documento elaborado quipo de polo Equipo Especializado en Discapacidade Física de Aragón.

Resultado de imaxes para implementación de SAAC en el aula
enlace ao documento: equiposespecializados.catedu

Índice:
concepto de SAAC
Recursos que se utilizan
A toma de Decisións
Traballar os prerrequisitos
Cómo empezar co uso dos pictogramas
Implementar pictogramas na contorna escolar
 - Pictogamas para o centro 
- Pictogramas para a aula
Selección de vocabulario clave
Estratexias e produtos de apoio para o acceso
Bibliografía

Resultado de imaxes para implementación de SAAC en el aula

autoras: Asorey Zorraqino, Estívaliz
              Foz Blesa , Sonia
              Vargas Simal, Estrella
autor pictogamas. Sergio Palau