miércoles, 17 de enero de 2024

educonvives.gal: Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso

Versión actualizada do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. E tamén unha ferramenta para desenvolver, o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia, que guía a actuación do profesorado nestes casos.


1. INTRODUCIÓN .............................................. 4             
1.1 Marco normativo ................................................ 7
1.2 Obxectivos ........................................................... 8

2. INFORMACIÓN CLAVE ................................. 9
2.1 O acoso e o ciberacoso escolar .................... 10
2.2 Outros conceptos ............................................13
2.3 Persoas implicadas ..........................................15
2.4 Consecuencias ..................................................17
2.5. Sinais de alarma .............................................20
2.6. Falsos mitos .................................................... 22

3. ACTUACIÓN ................................................ 27
3.1. Prevención nos centros .................................28
3.2 Intervención ...................................................... 33

4. RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN .................................46

5. CONSECUENCIAS LEGAIS ...........................51

6. PARA SABER MÁIS ..................................... 55
Bibliografía ..............................................................56
Normativa ................................................................ 57
Recursos ...................................................................59

ANEXOS ...........................................................60
Anexo 1. Rexistro de comunicación dos feitos ....... 61
Anexo 2. Constitución do equipo ACAE ........... 63
Anexo 3. Primeira valoración dos feitos comunicados ..64
Anexo 4. Investigación e ditame .......................65
Anexo 4.1. Entrevista coas persoas implicadas .............67
Anexo 4.2. Datos da persoa á que se lle ofrece ser acompañante durante a
entrevista ............69
Anexo 5. Nomeamento da persoa responsable da atención á presunta vítima ...........................70
Anexo 6. Comunicación de apertura do protocolo de acoso e ciberacoso escolar .........71
Anexo 7. Reunión coas persoas implicadas en presenza da familia ou dos/as representantes legais .... 72
Anexo 8. Comunicación de pechamento do protocolo de acoso e ciberacoso escolar ........ 74
Anexo 9. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas ..................... 76
Fluxograma ... 78

accede no enlace 

No protocolo ven a Guía desenvolvemento do plan de benestar emocional que constitúe unha das principais medidas para previr os episodios de acoso e ciberacoso entre o alumnado. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario