viernes, 11 de mayo de 2012

Separámonos e os nosos fillos?. GUÍA PARA FAMILIAS SEPARADAS

Guía  de acción  para os proxenitores 
            

Indice:
- Como afecta a ruptura de parella nos pais e nais  e as súas reaccións ante os fillos
- Como puede afecta aos fillos a separación dos seus proxenitores:
    Fillos menores de tres años
    De 3 a 5 anos
    De os  5  a 7 anos
    De os 8 a 12 anos
    De os 13 a 18 anos
    Dos 18 anos en diante
- Como informar aos fillos da separación dos pais
- Factores que facilitan a adaptación dos fillos a separación dos seus pais
- Os nenos e a relación coa familia extensa
- Os nenos e o colexio
- As novas parellas dos pais e nais
- Parentalidad compartida 
- Axudar aos proxenitores na mediación
- Epílogo 
- Bibliografía 

Edita Departamento de servicios sociales y familia. Gobierno de Aragón