miércoles, 26 de abril de 2023

Pautas para reducir a ansiedade infantil

As veces os nenos, nenas tenden a preocuparse demasiado sobre determinados temas reais ou imaxinarios o que lles leva a xerar estados de ansedade e preocupación xeralizada. As persoas máis próximas ao neno, nena teñen un papel moi importante na prevención destas mostras de ansiedade.

Pautas:
1. D
isminuir o impacto dos acontecementos estresantes :
Falando co neno, nena de todo o que lle preocupa, de como se sente.
Comprender o importante que para o neno, nena é esa situación.
Falar co neno, nena de todo aquilo que teme.
Adoptar unha actitude propicia á resolución do conflito ou problema ( interesarse pola evolución do problema, animar ao neno, nena, reforzalo polos avances conseguidos.

2. Educalo para potenciar os seus recursos persoais:
Fomentar no neno unha actitude activa dirixida á resolución de problemas.
Axudar ao neno a atopar aptitudes, intereses e actividades. Reforzar e potenciar as súas capacidades:
Fomentar a súa autonomía.
Non ser excesivamente esixentes.
Corrixirlle cando fai algo mal. É importante que se critique a súa actuación, pero non a súa forma de ser.
Non ser excesivamente sobreprotector.

3. Fomentar hábitos saudables, promover novas experiencias. 
É moi aconsejable que os nenos teñan experiencias moi variadas. Isto permitiralles coñecer a xente diferente e facer amigos, coñecerse mellor a si mesmos e saber cales son as súas aptitudes e intereses máis destacados, atoparse con diferentes problemas e desenvolver habilidades e estratexias para resolvelos, etc. En definitiva, fomentar novas experiencias no neno pode fortalecer o seu autoestima e os seus recursos de afrontamiento e establecer unha rede de relacións sociais.

Ligazóns relacionadas :
https://www.desansiedad.com/blog/20-ideas-para-bajar-la-ansiedad-en-los-ninos


jueves, 20 de abril de 2023

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS DE BULLYING

 O Protocolo de actuación en situacións de bullying é unha versión revisada, contextualizada e mediada pedagóxicamente para brindar as pautas e un roteiro dos procedementos inmediatos para intervir nunha situación de bullying, que ocorra tanto dentro como fora do centro educativo, e manifeste as súas consecuencias na dinámica institucional e a contorna educativa.

O bullying afecta toda a comunidade educativa: deteriora a convivencia. Ten consecuencias negativas no benestar, desenvolvemento e o exercicio dos dereitos de nenas, nenos, adolescentes e mozos estudantes.


Índice:  

Presentación

Concepto de Bullying 

Como se manifesta o Bullying?

Involucrados e consecuencias do Bulling 

Estudante ( violentado/a ) vítima 

Estudante que violenta

Estudantes observadores 

Consecuencias no centro educativo

8  Pasos no roteiro do protocolo de actuación en situacións Bullying

Pautas xerais

PASO 1: Detección da situación de Bullying 

PASO 2: Comunicación á dirección 

PASO 3: Atención da situación 

PASO 4: Comunicación coas familias

PASO 5: Entrevista con todas as partes

PASO 6: Definir as medidas para seguir coas diferentes partes

PASO 7: Seguimento á implementación das medidas

PASO 8: Medidas / accións para restaurar a convivencia 

Referencia bibliográfica 

Anexos

Directorio de contactos de interese

Enlace ao documento 

tamén está en vídeoMinisterio de Educación Pública, San José Costa Rica
Dirección de Vida Estudiantil, MEP
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF

enlace relacionado: Triptico Maltrato Familias