miércoles, 28 de octubre de 2015

Aspectos a ter en conta na Aprendizaxe Baseada en Proxectos  Ler máis en  gesvin.wordpress.com


Guía Familia para ayudar a Fillos e Fillas fronte ás drogas

Nesta guía atoparedes orientacións para favorecer a prevención dende a familia, ferramentas para detectar posibles sinais de alarma, e se fora o caso estratexias para afrontar os seus consumos de drogas.
Indice
Por qué  algúns adolescentes consumen drogas?
Dende a familia que podemos facer:
     Adicarlles tempo
     Partcipar no seu entorno
     Darlles cariño e apoio incondicional
     Establecer normas e límites
     Comunicarnos de maneira eficaz
     Falar sobre as drogas
Estará o meu fillo a consumir drogas?
     Sinais de tranquilidade e de  alarma
Afrontando situacións de consumo. 3 historias
     Historia 1. Cando as cousas parece que van ben
     Historia 2. Cando hai motivos para a preocupación
     Historia 3. Cando a situación é insostenible
Información sobre as drogas
     Desmitificar falsas crenzas
     Información sobre diferentes sustancias
Pedir axuda. Onde acudir
     
Edita Departamento de salud. Gobierno de Navarra 
   
Accede a guía no enlace: drive.google.com

lunes, 26 de octubre de 2015

Vídeo Efecto Pigmalión


Vídeo explicativo do Efecto Pigmalión, a sus influencia nas expectativas e a sua relación coa profecía autocumplida.
Todos somos diferentes, alumnos, alumnas, fillos e fillas. Observar os puntos 
fortes  que temos as persoas, é fundamental para favorecer a consecuención de novos obxectivos.


Vía: orientafer.blogspot.com.es

Infografía Vantaxes da Aprendizaxe baseada en Proxectos

www.aulaplaneta.com

lunes, 19 de octubre de 2015

GUÍA : ENSINAME E ENTENDEME para a atención educativa en situacións de Adopción ou Acollida

A Guia Ensiname e Enténdeme, nunha primeira parte, aporta historias que mostran situacións que suceden nos centros educativos con menores adoptados ou en situación de acollemento, como unha maneira de acercarnos e ofrecer unha nova visión da súa realidade.
Esta guía pretende concretar actuacións, medidas e decisións que poden ser a resposta dende o ámbito educativo as circunstancias especiais destes menores,
por unha banda facilirarán o traballo na aula e por outro lado poden ser xeradoras de experiencias positivas tan necesarias para estes cativos.


accede a guía na imaxe

Compartido por: monicadizorienta.blogspot.com.

domingo, 18 de octubre de 2015

GOLDEN 5. PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR

Convives, asociación que traballa para a convivencia positiva na escola.
Na súa revista expón este programa educativo: GOLDEN 5, unha mirada positiva ao desenvolvemento do alumno, alumna. É un programa escolar para aumentar a motivación interna do alumnado, ao mesmo tempo mellorar o seu desenvolvemento como persoa. Está dirixido a clase no seu conxunto, pon especial atención nos estudantes con discapacidades ou risco de exclusión social. 
Foi seleccionado como unha das dez mellores prácticas educativas de Europa.


accede na imaxe ao programa
O programa golden se estrutura en 5 áreas, chamadas áreas Golden:

- Xestión do aula
- Construíndo relacións
- Clima social
- Aprendizaxe axustado
- Familia- Escola

Via: convivesenlaescuela.blogspot.


CONVIVES Nº 11: BENESTAR DOCENTE Y CONVIVENCIA

Benestar docente e Convivencia
" La salud vista como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente" OMS 1986. Indice
Artigos:
O benestar docente, unha boa prevención da saúde laboral.
O equipo directivo e o benestar do profesorado.
Coidarse con H-ALMA.
Experiencias
Facer escola.
O profesorado novel.
A técnica de replanteo como instrumento de convivencia.
Mentoría e benestar. Por que non  soñar?
Unha experiencia de planificación: convivencia interxeneracional, benestar e efectividade.
A xubilación unha oportunidade.
Entrevista
Begoña Román Maestre.

Convives

Infografías Competencias LOMCE
Via: www.aulaplaneta.com

Cando a Familia cambia. Guía para axuda a nosos fillos, fillas a unha adaptación positiva ante separación ou divorcio

 Guía ten  como obxectivo axudar aos pais, nais na xestión da separacións ou divorcio, de tal maneira que sexan eles o primeiro eo mellor apoio  para os seus fillos, fillas.

- Como lle explicamos Que Nos imos Separar ?.
- Como me sinto Eu por dentro: Fases da ruptura.
- Durante e despois sa Separación: claves.
- Non esquezas.
- Medos Que Aparecen nos Fillos, fillas.
- O apoio de Familiares e amigos.
- Algunhas pinceladas Sobre cuestions legais: Garda e custodia.
- Claves para compartir a responsabilidade.
- Cando Solicitar Axuda dun profesional .
- O reaxuste na nova etapa.
- Recomiendacións para as segundas Familias.O divorcio supón unha crise  vital, que proporciona aos adultos unha oportunidade para o crecemento persoal e unha redefinición da responsabilidade para cos fillos, fillas.

Editado polo Concello de Burgos. 

acceder A Guía neste enlace:  https://drive.google.com

sábado, 17 de octubre de 2015

Infografías: Aprende a Separarte

Campaña de sensibilización sobre as consecuencias perxudiciais nos fillos, fillas inmersos na separación conflictiva dos pais.
As consecuencias de fillos, fillas menores de pais separados estarán máis relacionadas coas desavenencias familiares previas e asociadas a separación e co papel que fan xogar ao neno, nena na separación máis ca propia separación. Isto xunto coa idade e madurez do propio neno, nena condicionarán a forma como esta separación no seu desenvolvimento.


Ayuntamiento de Algecirashttp://www.algeciras.es/aprendeasepararte/

miércoles, 14 de octubre de 2015

Pais separados.Nenos felices

Os nenos e nenas tras unha separación necesitan moita atención e moito cariño.

Estas son unhas pautas a ter presentes polos proxenitores:
- Protección e Cariño. Para que un neno, nena crezca sano e feliz  o importante e que estean as súas necesidades e relacións afectivas garantizadas é independiente de como sexa a familia ( monoparental, nuclear, homoparental, ...).
- Estar ao seu lado para o que precisen. A mensaxe que temos que transmitirlle é que papá e mamá se separan pero esa nova situación non vai cambiar o amor que eles sinten polos fillos.
En xeral, cando menos cambie a vida dos nosos fillos en canto ao vecindario, amigos, colexio mellor.
Se o neno, recibe coidados, atención e amor o ter que facer a maleta x días, terá menos relevancia. Temos que transmitirlle a certeza de que sempre haberá alguén que coide del.
- Os días que nos toca cos nenos, nenas pasalos de verdade con eles. É recomendable que os días que lle toca convivencia cos fillos leven unha vida caseira e familiar.
- Paciencia, os nenos precisan tempo para dadptarsd a nova situación.
- Temos que tomar decisións conxuntas.
Asumir responsabilidades de maneira compartida.
Planificar convenientemente actividades que atañen a os  nosos fillos.
Colaboración e Cooperación entre os proxenitores, desta estamos dando exemplo a os nosos fillos de como abordar problema e conflictos.
- Falaremos do ex con respecto, nunca menosprezar ou criticar ao ex diante dos fillos, fillas.- Permitir ca outra persoa, faga as cousas a súa maneira. Os nenos, nenas  adáptanse ben as diferentes formas de facer as cousas, hábitos, esta faceta non é negativa, senón que os nenos viven a diversidade e a flexibilidade e isto é bo para o seu futuro.
- Beneficiámonos todos se ofrecemos a o noso ex consellos. Sen regodearnos da pouca práctica que ten cando lle toca a el asumir as tarefas.
- A integración dunha nova parella ten que ser paulatina e gradual. Nos grandes momentos de os nenos, nenas ( aniversario, funciones escolares, ...) requiren a asistencia dos proxenitores.
- Os nosos fillos non poden ser o noso bastón. Nos momentos de enfado, tristeza ou rabio os pais debemos apoiarnos na nosa rede de amistades. En todo caso se estamos tristes, ou ansiosos debemos deixarlle claro a os fillos, que eses son os nosos sentimentos, non teñen culpa eles e que os temos canalizados e baixo control, polo que non teñen porque preocuparse. 
- Non victimicemos aos nosos fillos, dándolle recompensas materiais para compensar a situación. As normas teñen que seguir utilizándose na rutina diaria e o Non ten que estar presente cando sexa necesario.


Viahttps://hijosquecrecenfuertes.
Enlace relacionado: Como superar unha ruptura sentimental http://www.elmundo.es/salud

domingo, 11 de octubre de 2015

GUÍA para Avaliación Alumnado Incorporación Tardía

O obxectivo fundamental deste proxecto é mellorar a práctica na inclusión educativa, das alumnas e alumnos estranxeiros e das súas familias no entorno escolar, facilitando a integración social y cultural.

Resultado de imagen para GUIA didactica para trastornos del comportamiento
 Índice
- Alumnado de orixe estranxeira nos centros.
- Avaliación inicial: Descripción e Procedemento.
-  Necesidades Específicas do alumnado: Diferenciación entre Necesidades     Educativas Especiais e Necesidades Lingüísticas.
- O alumnado doutras linguas: A Aprendizaxe dunha Segunda Lingua: Beneficios e Dificultades.
- O Alumnado doutras Linguas na Educación Infantil.
- Consideracións da Avaliación Inicial do Alumnado Chinés.
- Consideracións da Avaliación Inicial do Alumnado Marroquí.
- Consideracións da avaliación Inicial do Alumnado Subsahariano.
- Consideracións da avaliación Inicial do Alumnado do este de Europa.
- Síntese dos sistemas educativos de Ecuador, Colombia y República Dominicana.
- Bibliografía.accede a guía neste enlace: web.educastur.princast.es/proyectos.pdf

GUÍA Didáctica de Trastornos del Comportamiento

Este Manual ofrece una axuda para o problema de saúde que son os trastornos de comportamento. É unha das causas principais de consulta nos servizos de saúde, presenta unha incidencia entre o 8 e o 12%, con maior predominio no sexo masculino. Os aspectos preventivos son de suma importancia xa que reducen a probabilidade de aparición do trastorno e frean a progresión dos síntomas.
o índice:
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade.
- Trastorno Negativista Desafiante.
- Trastorno Disocial.
- Os Trastornos de Comportamento pódense acompañar doutros problemas?
- Como se realiza unha Terapia Cognitiva-Condutual para previr e tratar os trastornos?
- Prevención dos Trastornos do Comportamento.
- Enlaces de interese INTERNET

Resultado de imagen para GUIA didactica para trastornos del comportamiento

accede a guía no enlacewww3.gobiernodecanarias.org
miércoles, 7 de octubre de 2015

Errores que Fomentan celos entre irmáns

Os celos son unha reacción ante o medo de perder a atención do pai ou a nai cando chega un irmán, irmá a familia. O neno, nena síntese desplazado e que xa non é importante para os pais. É unha reacción emocional normal da infancia.  Non só sinten celos os irmáns msiores, poden sentilos os pequenos ou os irmáns do medio tamén.
Non hai que castigalos nenos, nenas por ter celos, senón mostrarlles que ese medo non ten razón de ser, que nós como pais, nais os queremos a todos por igual.Imos sinalar dez erros que se cometen
1. Mostrarnos máis impacientes e menos tolerantes coa conduta do irmán maior.
2. Destacar as cousas que fai mal. Seguro que fai moitas cousas ben. Mellor centrarnos nestas condutas e valorarllas. Non deixa de ser un neno, nena, é normal que se equivoque.
3. Ter altos niveis de esixencias e expectativas. Temos que pensar que só é un neno, nena.
4. Intervir en todos os pequenos conflitos que surdan entre eles.
5. Rifarlle a miúdo, non é bo estar en riba del todo o tempo, esto vai causarlle frustración e malestar.
6. Non mostrarlle o moito que o queremos, aínda que estemos moi enfadados, temos que  facerlle  ver que non vai perder o noso amor. Somos os seus pais e estamos ao seu lado e vai ter o noso apoio.
7. Non falar del nin da súa conduta diante doutras persoas. Aínda que é un neno, nena vai sentirse mal cando o criticamos.
8. Compararlo con outros nenos, ou co seu irmán vai engadir unha dor a maiores que non conleva ningunha ventaxa. As comparacións son odiosas.
9. Non compartir todo co seu irmán. Debemos procurar que cada neno, nena teña un tempo co seu pai, nai a solas. 
10. Alabar en exceso os comportamentos do irmán menor.


www.mamapsicologainfantil

lunes, 5 de octubre de 2015

PROXECTO AMBEZAR. Nivel de Competencia Curricular

Dentro da aplicación Proxecto Ambezar  que ten por obxectivo axudar ao profesorado na tarefa da atención a diversidade. Con documento proposta de Atención a diversidade, avaliación das necesidades do alumnado, aclaracións de medidas xerais e medidas específicas, programas de apoio e reforzo, documentos, informes, páxinas Web e normativa.
Temos estes documentos de valoración do nivel de competencias.
Avaliación de competencias lingüística e Matemática a cumplimentar polo alumnado que precise reforzo e/ou apoio. Probas para todos os niveis dende Educación Infantil, Educación Primaria a 2° E.S.O.
Resultado de imaxes para proxecto ambezar recursos atencion diversidad 2


Accede ao enlace das probas: http://www.ambezar.com

Junta de Andalucía Consejería de Educación.

Guia Familias para axudar a desenvolver a personalidade dos nosos fillos, fillas

Guia editada pola Consejería Familia y Asuntos sociais da Comunidad de Madrid

O índice
A Familia base de seguridade e construción da identidade persoal e social
Recién nacido. O pai e a nai:
                  - Depresión postparto.
                  - O noso bebé.
                  - Autoestima.
                  - Socialización.
Primeira infancia os dous primeiros anos:
                  - Algunhas cuestións do desenvolvemento.
                  - O día a día.
Segunda infancia de 2 a 4 anos:
                  - Unha etapa moi movida.
                  - Logros na autonomía.
                  - A relación con outros nenos.
                  - Control das emocións. As perrenchas e os medos.
                  - A angustia de estar separados. Deixar ao noso fillo na Escola Infantil.

Idade do xogo de 5 a 7 anos:
                  - Entrada colexio. Que supón?
                  - Habilidades sociais
                  - Autoestima
                  - Deberes
                  - Fobia Escolar
                  - Malas calificaciones
                  - Deportes
Adolescencia
                   - Estirón. Cambia o corpo.
                   - Cambios na forma de pensar.
                   - De profesión adolescente. Rebelde sen causa.
 Mozos adultos
                   - Ser mozos adultos.
                   - Dificultades e conflitos aos que se teñen que enfrontar.
                   - Afrontar Dificultades.
Regras de  Ouro. É importante ter en conta:

1. Dedicarlles tempo.
2. Evitar as comparacións.
3. Escoitalos.
4. Empregar a empatía para comprendelos.
5. Respectar a súa privacidade.
6. Compartir os problemas.
7. Darlles información preventiva.
8. Saber con quen andan.
9. Explicar a razón  das nosas demandas.
10. Permitir que explique o que pasou.
11. Saber pedir perdón.
12. Evitar o semoneo continuo.
13. Valorar e recoñecer os seus esforzos e logros.
14. Non ridiculizalos xamáis.


Accede a guía neste enlace: http://www.madrid.org
jueves, 1 de octubre de 2015

Prevención Fatiga Visual


Dez Consellos básicos 


Enlace Imaxe
  1. Descansar de maneira periódica polo menos 5 minutos por cada hora de lectura ou actividade que precise un esforzo visual.
  2. Para descansar a vista temos que alternar as distancias as que miramos. De preto (pantalla) de lonxe ( mirar pola xanela). Os problemas visuais veñen de manter a vista a mesma distancia e na mesma actividade.
  3. A concentración diminúe o parpadeo. Temos que ser conscientes é realizar cada hora, 10 parpadeos completos alternados con parpadeos rápidos uns segundos e despois manter os ollos pechados, uns instantes, para evitar a sensación de ollos secos.
  4. Suavizar o brillo e o contraste da pantalla axuda a visualizar mellor o texto. Axuda tamén disminuir a intensidade da luz ambiental.
  5. É mellor traballar con luz natural. A mellor colocación e lateral ao foco de luz así evitamos os reflexos. Colocarse a uns 60 centímetros da pantalla do monitor e un pouco por bebaixo da altura dos ollos.
  6. A frecuencia de actualización da pantalla ver en propiedades de la pantalla/opcións avanzadas debería estar entre 70 Hz 75 Hz.
  7. A distancia do libro electrónico é de 35 a 40 centímetros dos ollos.
  8. Axustar o tamaño da letra para que sexa cómodo.
  9. Se se está canso é mellor non usar os medios electrónicos.
  10. Acudir ao óptico -optometrista a revisar a saúde visual cada ano.