sábado, 17 de octubre de 2015

Infografías: Aprende a Separarte

Campaña de sensibilización sobre as consecuencias perxudiciais nos fillos, fillas inmersos na separación conflictiva dos pais.
As consecuencias de fillos, fillas menores de pais separados estarán máis relacionadas coas desavenencias familiares previas e asociadas a separación e co papel que fan xogar ao neno, nena na separación máis ca propia separación. Isto xunto coa idade e madurez do propio neno, nena condicionarán a forma como esta separación no seu desenvolvimento.


Ayuntamiento de Algecirashttp://www.algeciras.es/aprendeasepararte/