miércoles, 28 de octubre de 2015

Guía Familia para ayudar a Fillos e Fillas fronte ás drogas

Nesta guía atoparedes orientacións para favorecer a prevención dende a familia, ferramentas para detectar posibles sinais de alarma, e se fora o caso estratexias para afrontar os seus consumos de drogas.
Indice
Por qué  algúns adolescentes consumen drogas?
Dende a familia que podemos facer:
     Adicarlles tempo
     Partcipar no seu entorno
     Darlles cariño e apoio incondicional
     Establecer normas e límites
     Comunicarnos de maneira eficaz
     Falar sobre as drogas
Estará o meu fillo a consumir drogas?
     Sinais de tranquilidade e de  alarma
Afrontando situacións de consumo. 3 historias
     Historia 1. Cando as cousas parece que van ben
     Historia 2. Cando hai motivos para a preocupación
     Historia 3. Cando a situación é insostenible
Información sobre as drogas
     Desmitificar falsas crenzas
     Información sobre diferentes sustancias
Pedir axuda. Onde acudir
     
Edita Departamento de salud. Gobierno de Navarra 
   
Accede a guía no enlace: drive.google.com