domingo, 11 de octubre de 2015

GUÍA para Avaliación Alumnado Incorporación Tardía

O obxectivo fundamental deste proxecto é mellorar a práctica na inclusión educativa, das alumnas e alumnos estranxeiros e das súas familias no entorno escolar, facilitando a integración social y cultural.

Resultado de imagen para GUIA didactica para trastornos del comportamiento
 Índice
- Alumnado de orixe estranxeira nos centros.
- Avaliación inicial: Descripción e Procedemento.
-  Necesidades Específicas do alumnado: Diferenciación entre Necesidades     Educativas Especiais e Necesidades Lingüísticas.
- O alumnado doutras linguas: A Aprendizaxe dunha Segunda Lingua: Beneficios e Dificultades.
- O Alumnado doutras Linguas na Educación Infantil.
- Consideracións da Avaliación Inicial do Alumnado Chinés.
- Consideracións da Avaliación Inicial do Alumnado Marroquí.
- Consideracións da avaliación Inicial do Alumnado Subsahariano.
- Consideracións da avaliación Inicial do Alumnado do este de Europa.
- Síntese dos sistemas educativos de Ecuador, Colombia y República Dominicana.
- Bibliografía.accede a guía neste enlace: web.educastur.princast.es/proyectos.pdf