domingo, 18 de octubre de 2015

CONVIVES Nº 11: BENESTAR DOCENTE Y CONVIVENCIA

Benestar docente e Convivencia
" La salud vista como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente" OMS 1986. Indice
Artigos:
O benestar docente, unha boa prevención da saúde laboral.
O equipo directivo e o benestar do profesorado.
Coidarse con H-ALMA.
Experiencias
Facer escola.
O profesorado novel.
A técnica de replanteo como instrumento de convivencia.
Mentoría e benestar. Por que non  soñar?
Unha experiencia de planificación: convivencia interxeneracional, benestar e efectividade.
A xubilación unha oportunidade.
Entrevista
Begoña Román Maestre.

Convives